Burgemeesters misbruiken macht bij klopjacht op kleine thuistelers

Burgemeesters misbruiken macht bij klopjacht op kleine thuistelers

Steeds grotesker gaat het eraan toe bij de razzia’s van politie en justitie om een paar onschuldige hennepplanten in beslag te nemen. Onlangs verzonnen burgemeesters in Zeeland een nieuw treitermiddel: huurders van woningen waar meer dan vijf gram cannabis wordt gevonden dienen hun huis te worden uitgezet. Puur machtsmisbruik van een niets ontziende overheid die zijn eigen Grondwet schendt, zo oordeelt mr. Maurice Veldman.

De redactie van CNNBS krijgt dagelijks verontruste berichten over de kleine thuisteelt. Mensen worden opgejaagd en uit hun huis gezet, enkel om een paar plantjes. Daarom deze week nogmaals aandacht voor het lot van deze micro-hoveniers. Veel mensen reageerden op mijn oproep aan de kleine thuistelers om invallen en inbeslagnames te melden. Het getreiter van de politie gaat steeds weer om hét grote misverstand: mag je hulpmiddelen gebruiken of niet? Het antwoord luidt: ja, dat mag!

Beroepsmatige of thuisteelt?

Toen Justitie flink inzette op de bestrijding van grootschalige hennepteelt is tijdens Kamerdebatten vaak stil gestaan bij de vraag wanneer sprake is van beroepsmatige teelt. Want bij professionele teelt wordt de kleine thuisteler niet beschermd door de vijf planten-regel. De wetgever wilde niet vastleggen wat onder beroepsmatige teelt wordt verstaan en heeft dit aan de jurisprudentie overgelaten. Daardoor is er een juridische twilight zone-ontstaan. Rechters oordelen vaak dat de kleine thuisteler best kweekattributen mag gebruiken, mits er geen commercieel oogmerk in het spel is.

Kweekkas toegestaan

Er zijn verschillende rechterlijke uitspraken waaruit blijkt dat de kleine thuisteler een kweekkas mag hebben met een lamp erin en ook nog andere hulpmiddelen. De Aanwijzing Opiumwet spreekt slechts over ’indicatoren’ die van belang kunnen zijn om de mate van professionaliteit te bepalen. Daar worden de hulpmiddelen genoemd. Voor de politie betekent dit dat iedereen met meerdere hulpmiddelen als beroepsmatige teler te grazen mag worden genomen. Maar zo simpel zit de wereld niet in elkaar, al ondervinden veel kleine thuistelers hier tot nog toe weinig baat bij.

Vordering ontruiming afgewezen

Rechters oordelen veel genuanceerder en kijken naar het doel van de teelt. Als dit eigen gebruik is mag je best hulpmiddelen hebben. Zo oordeelde de rechtbank Breda dat een kweekruimte met vijf assimilatielampen, een dompelpomp, twee ventilatoren, 58 kweekbakken en 885 gram hennep geen beroepsmatige teelt was. De vordering tot ontruiming van de woning werd afgewezen omdat de bewoonster goed kon uitleggen dat ze per dag zo’n 20 gram nodig had voor pijnbestrijding.

Uitkering inleveren?

Iemand die vijf planten had staan in een kweekkas met allerlei bekende hulpmiddelen moest van de burgemeester van Amsterdam zijn uitkering inleveren omdat hij inkomsten uit hennepteelt zou hebben verzwegen. Maar de Centrale Raad van Beroep oordeelde dat de persoon in kwestie uitsluitend teelde voor eigen gebruik. Van bijverdiensten in de vorm van geldelijk gewin was geen sprake. 

In deze uitspraak was de vraag of het hier eigen consumptie betrof, doorslaggevend. Want in dat geval, aldus de Raad, was er geen sprake van bedrijfsmatige teelt, ook al werden professionele hulpmiddelen ingezet.

Plantarium-zaak

Ook in de Plantarium-zaak werden in duidelijke taal door het Gerechtshof uitgemaakt dat het bezit van kweekspullen voor de kleine thuisteler gewoon is toegestaan.

Zo zijn meer er uitspraken waarin rechters hulpmiddelen ondergeschikt vinden aan het doel van de teelt.

Schokkend en triest

De soms schokkende en diep trieste reacties die ik van gedupeerde thuistelers kreeg laten echter een heel ander beeld zien. Daar lijken de grondwettelijke burgerrechten vogelvrij en worden chronisch zieke mensen op zoek naar een kuur tegen hun kwaal opgejaagd als loslopend wild in het jachtseizoen. Komende week zal ik al deze getuigenissen gebundeld doen toekomen aan de Nationale Ombudsman met het verzoek of hij justitie en politie kan uitleggen wat functioneren in een rechtstaat eigenlijk inhoudt. Ook zal ik leden van de Tweede Kamer ertoe proberen te bewegen Kamervragen te stellen met als doel dat er een onmiddellijk einde komt aan deze beschamende heksenjacht en zinledig getreiter. In de volgende aflevering van deze column zal meer te lezen zijn over deze initiatieven.

Burgemeesters kennen jurisprudentie niet

Het is van de gekke dat 13 burgemeesters in Zeeland bewoners hun huis uitzetten als zij meer dan vijf gram hennep in hun bezit hebben. Deze serviele burgervaders maken zich schuldig aan onversneden machtsmisbruik en zouden eigenlijk direct uit hun functie moeten worden gezet door de Commissaris van de Koning. Deze eerste burgers hebben kennelijk nog een wetboek ingezien want ze kennen de jurisprudentie niet: het bezit van ettelijke kilo’s is gewoon toegestaan zolang deze van niet meer dan vijf planten afkomstig zijn. Daarnaast: wonen is een grondrecht en mag zeker niet dienen als machtsmiddel van een overheidsapparaat dat zich heeft toegelegd op pesterijen van zieke mensen die zich aan de onderkant van de samenleving staande proberen te houden. 

Met zoveel gierend onrecht in de Zeeuwse polders gaat een mens dan toch echt verlangen naar dat gekozen burgemeesterschap.