Contactinformatie

Postbus 946
1000 AX Amsterdam
Nederland
06 33 04 65 91
info@coffeeshopbond.nl

Over ons

De Bond van Cannabis Detaillisten (BCD) is opgericht in 1994 en heeft tot doel het bevorderen van de volksgezondheid door het in goede banen leiden van het feitelijke cannabisgebruik en het bevorderen van het decriminaliseren van cannabisgebruik en handel.

Eén van de taken van de BCD is het onderhouden van een goede communicatie met de burgemeester van Amsterdam, leden van de Gemeenteraad en met ambtenaren die zijn belast met de uitvoering van het lokale coffeeshopbeleid. Ook het onderhouden van een goede communicatie met exploitanten, burgemeesters en politieke partijen buiten Amsterdam rekent de BCD tot haar verantwoordelijkheid. Een goede communicatie is de sleutel tot succes.

Het bestuur van de BCD meent dat haar leden veel belang hebben bij een goed functionerende bond waardoor de continuïteit van het lokale en landelijke coffeeshopbeleid gewaarborgd blijft. Een goede transparante communicatie tussen het bestuur en de leden is een voorwaarde voor een succesvol optreden van de BCD.

Landelijk Overleg

De intentie is om samen aan een beter cannabisbeleid te werken.

Het Landelijk Overleg is een vitaal overlegorgaan van de coffeeshopbranche en bestaat bij voorkeur uit een vertegenwoordiging van( lokale) bonden en individuele coffeeshopondernemers. Hoe meer diverse perspectieven op een onderwerp, hoe beter.

Het Landelijk Overleg loopt al, produceert en is actief in overleg met diverse overheden.(banken, experiment, legalisering en lokaal coffeeshopbeleid). De input komt van alle deelnemers. Na goedkeuring van de concepten door alle deelnemers worden brieven verstuurd die de gezamenlijke belangen behartigen.

Landelijk Overleg De intentie is om samen aan een beter cannabisbeleid te werken. Het Landelijk…

Bestuur

Per ALV van 23 mei 2019 is de samenstelling van het bestuur van de BCD als volgt:

Simone van Breda

Voorzitter

Huub van den Brink

Bestuurslid

Dennis van der Tien

Bestuurslid

Joachim Helms

Woordvoerder

Ferry de Boer

Secretaris-penningmeester

Bernhard van Nierop

Bestuurslid