CBD-Wiet is verboden…!

CBD-Wiet is verboden…!

Steeds vaker word ik gebeld of gemaild door startende ondernemers, die CBD-producten willen fabriceren. Als je op het internet het grote aanbod aan CBD-producten ziet, lijkt het booming business. En nog legaal ook……. Toch? De Hoge Raad heeft onlangs duidelijkheid geboden. Ik bespreek de strafzaak die tot zijn oordeel heeft geleid. 

In een Rotterdamse winkel werd op 26 mei 2015 ruim 18 kilogram “henneprestanten gruis en henneprestanten grof” aangetroffen. Volgens de politie werd daarmee art. 3 onder C van de Opiumwet overtreden, omdat het verboden is “opzettelijk hennep aanwezig te hebben”. De eigenaar van de hennep sprak de beschuldiging tegen. Hij stelde dat de hennep die hij in zijn winkel aanwezig had legaal was. Het betrof immers volledig legaal geteelde vezelhennep. De hennep was afkomstig van een hennepras dat is vermeld op de Gemeenschappelijke (EU) rassenlijst voor landbouwgewassen. Dergelijke henneprassen zijn bestemd voor de winning van vezels of zaden en bevatten niet meer dan 0,2% THC. Dat maakt deze hennep ongeschikt als genotsmiddel. Of je deze hennep nu rookt of eet high zul je er niet van worden. Als je logisch redeneert hoef je dergelijke hennep niet te verbieden ter bescherming van de volksgezondheid. Hoe kan een strafrechter dan toch oordelen dat de in de winkel aangetroffen vezelhennep onder een verbodsbepaling van de Opiumwet valt?

De rechter hanteert simpelweg de wet. Volgens de definitie in de Opiumwet moet onder hennep worden verstaan: “elk deel van de plant van het geslacht cannabis, waaraan de hars niet is onttrokken, met uitzondering van de zaden”. In deze definitie wordt niet gesproken over THC. Het gehalte aan THC is dus niet relevant. Daardoor valt ook vezelhennep met een zeer laag THC-gehalte onder de definitie van hennep in de Opiumwet.

Betekent deze redenering dat ook de landbouwer geen vezelhennep meer mag telen, , vervoeren en aanwezig hebben? Jawel, dat mag de landbouwer onder bepaalde voorwaarden wel. Daarbij geldt als eis dat hij een geregistreerd vezelhennepras in de volle grond en de open lucht moet telen. Hij mag deze vezelhennep uitsluitend en aanwezig hebben in het kader van de productie van vezels of zaden. Alleen dan geldt op grond van art. 12 van het Opiumwetbesluit een uitzondering.

Wil je als ondernemer of landbouwer iets anders dan vezels of zaden produceren van vezelhennep? Dan heb je daarvoor een opiumontheffing nodig. Die kun je aanvragen bij Farmatec (onderdeel van het ministerie van volksgezondheid, welkzijn en sport (VWS). De kans dat je een ontheffing krijgt is klein.

Stel dat je in Zwitserland van henneptelers hoort dat die legaal CBD-wiet kunnen leveren. Hun verhaal is waar. De Zwitserse wetgeving biedt die mogelijkheid. Ga niet in op fantastische aanbiedingen om daar partijen CBD-wiet af te nemen, zodat je daarvan in Nederland thee, olie of crème kunt maken. Als je namelijk bij de grensovergang wordt betrapt dreigt een veroordeling wegens de illegale import van hennep. De rechter gaat niet mee in het verhaal dat CBD-wiet niet verboden had moeten zijn. Het is de wetgever die de wet maakt. De strafrechter past die wet strikt toe. Voor wijzigingen van de wet moet je niet bij de rechter, maar bij de wetgever zijn.

Advocaat André Beckers, 21 december 2018

Bron: softsecrets.com