Coffeeshop met vakbekwaam personeel

Coffeeshop met vakbekwaam personeel

Verslavingszorginstituten ontwikkelden de eerste generatie opleidingen voor coffeeshoppersoneel, gebaseerd op preventie en omgaan met verslaving. Dat is het eerste waar een verslavingsinstituut aan denkt bij zo’n opleiding. Het is niet het eerste waar je als coffeeshop aan denkt, maar toch is vakbekwaam personeel voor coffeeshops zeer belangrijk.

Model Haarlem

Enkele jaren geleden ontstond behoefte aan breder opgeleid personeel in coffeeshops in Haarlem, waar werd gewerkt aan een keurmerk voor coffeeshops, het ‘model Haarlem’. Goed opgeleid personeel werd één van de eisen waaraan een coffeeshop moest voldoen om een keurmerk te krijgen. Maar om personeel nou alleen maar te scholen op het gebied van verslavingen werd als karig ervaren door de coffeeshops. Dimitri Breeuwer van Stichting Vakbekwaamheid Cannabisketen (SVCK), was betrokken bij de ontwikkeling van het Haarlemse keurmerk voelde dat goed aan. ‘Een coffeeshop is een plek waar mensen cannabis kunnen kopen en consumeren, het is geen nest van verslaafden.’ Daarom horen onderwerpen als ‘veiligheid voor personeel en klanten’, ‘documentcontrole’, ‘productkennis’ en ‘verkoopvaardigheden’ wat mij betreft ook bij deze training.’ Breeuwer gaf richting aan een nieuwe training specifiek gericht op coffeeshoppersoneel, met trainers ‘uit het veld’. In Haarlem werd zo’n breed trainingspakket voor personeel een verplicht onderdeel van het keurmerk. Ook in Rotterdam en Breda moeten coffeeshops hun personeel verplicht opleiden, om in aanmerking te komen voor een vergunning. Breda koos voor SVCK als opleider.

De commissie Knottnerus die vorig jaar een uitwerking gaf van het wietexperiment verwees naar specifieke personeelstrainingen voor coffeeshops. Het is dan ook aannemelijk dat van de coffeeshops die gaan deelnemen aan het experiment wordt verwacht dat die gaan werken met opgeleid personeel. In de AMvB waarin het wietexperiment nader wordt uitgewerkt wordt staat een directe verwijzing naar de opleiding van SVCK.

Vrijwillig

Het is waarschijnlijk dat over enkele jaren alle coffeeshops verplicht worden om te werken met opgeleid personeel. ‘Op dit moment is deelname aan de training vrijwillig,’ legt Breeuwer uit. ‘Coffeeshops die hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en willen laten zien dat ze er alles aan doen om op een veilige manier om te gaan met hun personeel en klanten geven hun personeel een specifieke opleiding. Het past bij de professionaliseringslag die de coffeeshopsector aan het maken is. Daarbij komt dat het ‘Model Haarlem’ voor veel gemeenten wel eens een voorbeeld zou kunnen worden. Met de daarbij behorende opleiding voor personeel.’

Goed verkoperschap

De training ‘Goed verkoperschap’ van SVCK bestaat uit twee dagdelen van ieder 3,5 uur. In het eerste dagdeel gaat het vooral om de theorie, met aandacht voor consumentengedrag, wetgeving, productkennis, verkoopvaardigheden en preventie. In het meer praktische tweede dagdeel komen documentencontrole, sociale weerbaarheid en omgaan met een overval aan de orde. Breeuwer: ‘De training geeft een medewerker de basis kennis die hij/zij nodig heeft om aan de slag te kunnen in een coffeeshop. In de praktijk is het vaak een eerste stap. Door de training krijgen de medewerkers het gevoel dat ze serieus worden genomen. Door achtergrondkennis en verdieping kunnen ze meer inhoud geven aan hun werk. Vaak zie je dat mensen daarna zelf op zoek gaan naar nog meer verdieping via internet, boeken of via anderen.’

De trainingen worden afgesloten met een examen. Medewerkers die slagen voor het examen ontvangen het certificaat Vakbekwaamheid Cannabis Verkoper. Sinds 2014 volgden 400 medewerkers van coffeeshops de training van SVCK.De trainers zijn mensen uit de praktijk, die deels ook voor andere opleiders werken: preventiewerkers met ervaring in coffeeshops, een voormalig rechercheur, een trainer sociale veiligheid.

Andere aanbieders opleidingen coffeeshoppersoneel

We noemden al andere aanbieders van opleidingen. Een aantal verslavingsinstellingen (Jellinek (Amsterdam), Brijder Preventie, GGZ Bouman (Antes, Rijnmond)) biedt ook trainingen voor coffeeshoppersoneel aan die vooral gericht zijn op het omgaan met en herkennen van verslavingen. Deze ‘verslavingszorg trainingen’ zijn gebaseerd op de training ‘Goed gastheerschap’ van het Trimbosinstituut. SVCK gebruikte ook deze Trimbostraining als basis, en voegde daar een aantal extra onderdelen aan toe.

Ook de opleider Cannabis Career biedt een opleiding voor coffeeshop personeel. In de training van SVCK worden de onderdelen ‘productkennis’ en ‘verkoopvaardigheden’ gegeven door een trainster van Cannabis Career. Opleiders van verschillende instituten werken op onderdelen met elkaar samen. Een artikel later dit jaar zal een van de andere trainingen belichten.

Een officiële nationaal erkende certificering voor coffeeshopopleidingen staat in de planning.

Redactie BCD, 11 februari 2019

Als laatste een aardige bijkomstigheid voor leden van een bond: BCD en PCN leden krijgen een korting bij de SVCK training.

https://www.trimbos.nl/aanbod/trainingen/training/goed-gastheerschap-in-de-coffeeshop

https://cannabiscareer.nl/basistraining-coffeeshop-personeel/

http://svck.nl/trainingsaanbod/

https://www.jellinek.nl/over-jellinek/organogram/preventie/coffeeshop-smartshop-cursus/

https://www.antesgroep.nl/coffeeshoptraining/