Coffeeshophouders uiten zorgen en aanbevelingen in reactie op Wijziging Besluit Experiment Gesloten Coffeeshop-keten

Coffeeshophouders uiten zorgen en aanbevelingen in reactie op Wijziging Besluit Experiment Gesloten Coffeeshop-keten

Coffeeshophouders in Nederland hebben hun bezorgdheid geuit en aanbevelingen gedaan als reactie op de voorgestelde wijzigingen in het Besluit Experiment Gesloten Coffeeshop-keten. De voorgestelde aanpassingen hebben betrekking op de aanwijzing van stadsdeel Oost in de gemeente Amsterdam als elfde deelnemende gemeente en enkele aanpassingen in de aanwijzing van de voormalige gemeente Hellevoetsluis als gevolg van gemeentelijke herindeling. Deelname van Stadsdeel Oost aan het experiment heeft enkele complexe kwesties aan het licht gebracht. Deze zorgen zijn geuit in een reactie op de internet-consultatie over de “Wijziging Besluit Experiment Gesloten Coffeeshop-keten.” 

Ongelijk Speelveld en Overlast 

Het voorgestelde experiment heeft geleid tot zorgen over een ongelijk speelveld, waarbinnen coffeeshops in Stadsdeel Oost aan andere regels zouden worden onderworpen dan de overige coffeeshops in Amsterdam. Conform de experimentele regelgeving zouden de coffeeshops in Stadsdeel Oost exclusief cannabis van de aangewezen telers van het experiment moeten afnemen, waardoor er geen ruimte zou zijn voor andere cannabisproducten.

Een belangrijk punt van zorg is de mogelijke overlast toestroom aan bezoekers vanwege de verwachte toename in kwaliteit van de cannabis van de aangewezen telers. Deze zorgen roepen vragen op over de verantwoordelijkheid voor dergelijke overlast: moeten de lokale coffeeshophouders of de beleidsmakers hiervoor verantwoordelijk worden gehouden? De BCD benadrukt het belang van een eerlijke aanpak van deze problematiek.

Risico op Voorraadtekort 

Een ander punt van zorg is het risico op een te beperkt assortiment en een mogelijk tekort aan handelsvoorraad. Met de aanwijzing van stadsdeel Oost wordt het experiment uitgebreid, terwijl naar verwachting slechts een beperkt aantal van de aangewezen telers op tijd gereed zal zijn voor levering. Dit verhoogt het risico op tekorten voor alle deelnemende coffeeshops, zowel in Stadsdeel Oost als elders in Nederland.

Het is van cruciaal belang dat dit risico serieus wordt genomen en dat risico’s en maatregelen zorgvuldig worden overwogen. De BCD vraagt zich af in hoeverre de overheid op de hoogte is van de voortgang van de telers. Met de officiële start van de aanloopfase gepland op vrijdag 15 december, begint de overgangsfase op 1 juni 2024, waarbij alle coffeeshops binnen het experiment enkel bij de aangewezen telers mogen inkopen. Uit betrouwbare bronnen blijkt dat maximaal 5 à 6 telers gereed zullen zijn. Dit versterkt de zorgen over de variëteiten en de beschikbaarheid van de voorraad.

Verlengen van de Overgangsfase 

De BCD doet een dringend beroep op een verlenging van de overgangsfase, vergelijkbaar met de termijn die is toegewezen in de aanstaande aanloopfase in Breda en Tilburg. In deze twee steden wordt de aanloopfase van zes maanden erkend als een noodzakelijke periode om het experiment zorgvuldig voor te bereiden. Tijdens deze aanloopfase krijgen alle betrokken partijen de gelegenheid om het proces grondig op gang te brengen en eventuele knelpunten te identificeren alvorens de volledige overgang van start gaat. Een verlening van de overgangsfase zou ook de grote zorg rondom de beschikbaarheid van diverse cannabisvariëteiten en voorraad kunnen ondervangen.

Een andere optie zou kunnen zijn dat de aanloopfase beschikbaar wordt gesteld voor andere coffeeshops uit experimentgemeenten, geheel in lijn met het aanhaken van de overige aangewezen telers zodra zij gereed zijn. De BCD is ervan overtuigd dat een aanpassing cruciaal is om ervoor te zorgen dat het experiment soepel kan verlopen en om de gevolgen en risico’s, zowel positief als negatief, effectief te kunnen opvangen.

De BCD is vastbesloten om te blijven benadrukken dat deze situatie aandacht behoeft. En hoopt samen met beleidsmakers en verantwoordelijken te werken aan een oplossing die de belangen van alle betrokkenen beschermt. Het streven is naar een goede overgang die het Experiment Gesloten Coffeeshopketen tot een succes maakt, waarbij zowel de kwaliteit van cannabis als de ervaring van de consument centraal staan. Met een kritische, constructieve benadering blijven coffeeshophouders zich inzetten voor een verantwoorde en gecontroleerde keten binnen de Nederlandse coffeeshop-industrie.

Redactie BCD, 27 oktober 2023