Drie vrouwen, één missie, verschillende wegen. Of toch niet?

Drie vrouwen, één missie, verschillende wegen. Of toch niet?

Het is bijna anderhalf jaar geleden dat ik, toen nog interim, voorzitter werd van de Bond Van Cannabisdetaillisten. Mijn missie, het normaliseren en legaliseren van cannabis was er echter al veel langer. Tijdens mijn interview in de Cannastembus merkte Derreck Bergman op dat het opmerkelijk is dat de eerste Amsterdamse vrouwelijke burgemeester samenvalt met de eerste vrouwelijke voorzitter van de Bond Van Cannabisdetaillisten, welke ook zijn wortels heeft in Amsterdam.

En daar zei hij wat. Overigens had ik dit zelf ook al een keer bedacht. Maar de afgelopen dagen blijft deze in mijn hoofd circuleren. Uiteraard, zitten we midden in de strijd tegen het i-criterium en volgen we onze Amsterdamse burgemeester en de politiek hierover op de voet. Tijdens de commissievergadering van 28 januari sprak burgemeester Halsema zich uit voor de legalisering van cannabis. Daar heeft zij in haar tijd in de tweede kamer ook nooit een geheim van gemaakt. Als je het zo bekijkt, hebben zij en ik eigenlijk dezelfde missie. We nemen alleen een andere route.

Naast Femke Halsema is er nog een vrouw die zich openlijk uitspreekt over het steunen van de legalisering van cannabis: Vera Bergkamp. Onlangs maakte zij bekend dat de “Wietwet” (de wet Experiment gesloten coffeeshopketen werd in 2017 al aangenomen door de tweede kamer) verder in behandeling moet wordt genomen in de Eerste Kamer. Volgens haar verloopt de wietproef veel te langzaam. Dit ben ik met haar eens.

Tijdens haar interview in de Cannastembus vond ik het goed om te horen dat zij ook ziet dat de cannabisplant een bijzondere plant is. Eén waar we goed voor moeten zorgen. Reguleren is goed voor de volksgezondheid én om de criminaliteit tegen te gaan. Argumenten die onze Amsterdamse burgemeester ook lijkt te snappen. Vera Bergkamp en ik delen de verwondering dat wanneer je vóór reguleren bent, je volgens sommigen ook “aan de drugs” bent. Terwijl je door te reguleren juist meer kan doen aan preventie, voorlichting en tegen criminaliteit. Coffeeshops zijn hiervoor een belangrijk middel. Dat wordt helaas nog niet altijd gezien.

Vera Bergkamp spreek ook haar zorgen uit over het i-criterium. Deze deel ik. Zij begrijpt dat de burgemeester iets moet – en wil doen tegen de overlast en criminaliteit. Maar als Amsterdamse heeft ze met het sluiten van de coffeeshops de rijen zien toenemen. Daarnaast vindt zij ook dat wanneer zoveel experts zeggen: “het i-criterium is geen goed idee” je daar als burgemeester wel naar moet luisteren. Zeker als GroenLinks zijnde! Daarbij zegt Vera Bergkamp dat reguleren de beste oplossing is voor Amsterdam. Zeker als je wat wilt doen aan de drugscriminaliteit en “schimmig gedoe” aan de achterdeur. Daar zit het probleem, ook qua overlast.

Als we teruggaan naar de thuisbasis van Femke Halsema: GroenLinks, dan komen we ook uit op reguleren. In het verkiezingsprogramma staat letterlijk: We willen teelt en handel van softdrugs legaliseren. Op die manier neemt drugscriminaliteit af en neemt de controle op handel en kwaliteit van softdrugs toe. Nu wordt het bezit en gebruik van cannabis gedoogd, terwijl teelt en handel strafbaar zijn. Dat is een scheve situatie. Verkopers van softdrugs moeten een vergunning hebben en aan strenge kwaliteitseisen voldoen.

Onze Amsterdamse burgemeester presenteert haar plannen als een hinkstapsprong: ‘We maken de markt kleiner en meer geschikt voor legalisering.’ Een bijzondere route die ook ik als voorvechter voor de legalisering van cannabis niet begrijp.

En toch ben ik enigszins positief gestemd. We zien dezelfde de noodzaak. Wij alle drie. Wel via een andere weg, zetten we ons in voor de legalisering van cannabis. Ieder vanuit een andere hoek en via een andere route. Wellicht dat onze wegen elkaar binnenkort zullen kruisen. Want in mijn optiek is daar waar je een gezamenlijk einddoel hebt, je de weg er naartoe ook samen kunt bewandelen.

Amsterdam, 19 maart 2021,

Simone van Breda, Voorzitter BCD,