Gemeente Goes schaft i-criterium af om straatoverlast te verminderen

Gemeente Goes schaft i-criterium af om straatoverlast te verminderen

In de recente gemeenteraadsvergadering in Goes is besloten om het i-criterium af te schaffen voor een proefperiode van een jaar. Dit criterium bepaalt dat alleen personen die ingeschreven staan bij een Nederlandse gemeente een coffeeshop mogen betreden. Met de afschaffing van dit criterium zijn buitenlandse bezoekers weer welkom in de twee coffeeshops in Goes.

De motie werd ingediend door de VVD en D66, met als doel om buitenlandse bezoekers de mogelijkheid te geven om drugs te kopen in de coffeeshops en daarmee te voorkomen dat ze hun toevlucht zoeken tot straatdealers. Straatoverlast is namelijk een toenemend probleem in de stad. Chantal Peereboom (VVD) benadrukte dat de overlast door bewoners, ondernemers en bezoekers van de stad wordt ervaren. Marco Eestermans (PvdA/GL) voegde daaraan toe dat er bovendien het gevaar bestaat dat jonge kwetsbare mensen, wellicht met een licht verstandelijke beperking, worden geronseld om drugs te dealen op straat.

In navolging van een proef in Vlissingen, waarbij het i-criterium werd afgeschaft en de overlast op straat afnam, zien alle fracties in de gemeenteraad wel iets in een vergelijkbare proef in Goes. Zelfs partijen zoals CDA en SGP/CU, die tegen het gebruik van softdrugs zijn, vinden het pragmatisch om de overlast in de stad te verminderen.

Burgemeester Margo Mulder liet weten dat ze al bezig is met het opzetten van de proefperiode. De exacte startdatum van de proef is echter nog niet bekendgemaakt. Het is belangrijk om te benadrukken dat Goes niet de eerste gemeente is die het i-criterium afschaft. Veel andere steden in met name het zuiden van het land deden dat al eerder, nadat ze zagen dat de overlast op straat alleen maar toenam op het moment dat buitenlandse bezoekers de coffeeshops niet meer in mochten.

Volgens recente gegevens van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, hanteren op dit moment nog 29 gemeenten in Nederland het i-criterium in hun coffeeshops. Het gaat hierbij vooral om gemeenten in de grensstreek, zoals Venlo, Maastricht en Bergen op Zoom, die in het verleden veel last hadden van drugstoerisme. De meeste andere gemeenten hebben het i-criterium inmiddels afgeschaft of hebben dit nooit gehanteerd. Het i-criterium was ooit ingevoerd om de stroom aan buitenlandse drugstoeristen te verminderen.

Met het afschaffen van het i-criterium kiest de gemeente Goes duidelijk voor een aanpak om de overlast op straat te verminderen. Opmerkelijk genoeg heeft het i-criterium de afgelopen twee jaar veelvuldig op de agenda van de Amsterdamse gemeenteraad gestaan als middel om de overlast in de stad tegen te gaan. Het plan van de burgemeester om het i-criterium af te schaffen kreeg echter geen meerderheid. Dit lijkt achteraf gezien maar goed ook, gezien de huidige situatie in Goes waarbij het afschaffen van het i-criterium noodzakelijk lijkt vanwege de grote overlast van straatdealers.

Bronnen:
Centraal Bureau voor de Statistiek. (2021, 1 januari). Bevolking; generatie, geslacht, leeftijd en migratieachtergrond, 1 januari. https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/37325/table?ts=1648778994507

Omroep Zeeland. (2023, 21 april). Buitenlanders weer welkom in Goese coffeeshops, proef met afschaffen i-criterium. https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/131520/Buitenlanders-weer-welkom-in-Goese-coffeeshops-proef-met-afschaffen-i-criterium

Overheid.nl. (2013, 30 augustus). Beleidsregels van de Minister van Veiligheid en Justitie van 28 augustus 2013, nr. 349583, houdende nadere regels met betrekking tot de toepassing van het zogeheten i-criterium ten aanzien van de verkoop van softdrugs. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2013-24735.html

Tweede Kamer der Staten-Generaal. (2012, 12 december). Wijziging van de Opiumwet en de Wet wapens en munitie in verband met de verruiming van de kring van ambtenaren, belast met de opsporing van de in die wetten strafbaar gestelde feiten. https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?cfg=wetsvoorsteldetails&qry=wetsvoorstel%3A33752