Genezing van kanker met hennepolie zet OM voor het blok

Genezing van kanker met hennepolie zet OM voor het blok

Deze column van mr. Maurice Veldman gaat in op het relaas van een blaaskankerpatiënt die geheel genas dankzij zelf geproduceerde hennepolie. De man werd samen met zijn vrouw uit zijn huis verbannen wegens illegale kweek. Het Openbaar Ministerie zit nu met de handen in het haar over de strafmaat.

Woensdag 17 januari, verscheen een echtpaar voor de officier van justitie voor de kweek van ruim 100 hennepplanten. Het stel had een volledig ingerichte kweeklocatie in huis staan met lampen, luchtafzuigers, tijdschakelaars ventilatoren en wat dies meer zij. Doel van de thuisteelt was hennepolie maken voor eigen gebruik. Het echtpaar biechtte alles eerlijk op en maakte melding van drie eerdere oogsten. Een fraudespecialist van de netwerkbeheerder constateerde bovendien dat er illegaal stroom was afgetapt. Reden genoeg voor de officier van justitie om het stel uit te nodigen voor een zogenaamde TOM-zitting. TOM staat voor ‘Taakstrafzitting Openbaar Ministerie’. Dit is een zitting zonder rechter, waarbij de officier van justitie een transactievoorstel doet in de vorm van een taakstraf. Dergelijke zittingen pakken soms gunstig uit voor een verdachte. Beide partijen doen wat water bij de wijn en de uitkomst is voor alle betrokkenen acceptabel.

Medicinale noodzaak

Het echtpaar legde gisteren uitvoerig uit dat ze beiden met de rug tegen de muur stonden en niet anders konden dan zelf wiet telen voor de inname van medicinale wietolie. De noodzaak om deze olie op medicinale gronden te gebruiken kwam op overtuigende wijze tot uiting in het medisch dossier van de man. Daaruit bleek dat de vraag naar wietolie niet zomaar een verhaal was. Hij had blaaskanker en moest van zijn oncologen op dringend advies geopereerd worden en daarna een chemokuur volgen. Dat weigerde mijn cliënt pertinent en in plaats daarvan had hij gekozen voor THC-olie en CBD-olie. De specialist overlegde met de huisarts van cliënt om de consequenties van zijn keuze te bespreken. Hij werd gewezen op de potentieel levensbedreigende tumor en het risico van overlijden.

Maar de cliënt hield vast aan zijn voornemen. Hij nam volgens de Simpson methode hennepolie in die hij zelf maakte van zijn eigen kweek. De oncologen en zijn huisarts volgden de ontwikkelingen met argusogen en hadden geen enkel vertrouwen in een goede afloop.

Tijdens de zitting overlegde de man overtuigend bewijs van het nut en de noodzaak om wietolie te gebruiken van Indica planten. Deze olie kon niet met wiet van Bedrocan worden geproduceerd omdat Bedrocan over onvoldoende krachtige Indica-soorten beschikt. De man kon nergens anders terecht en moest zelf in zijn behoefte voorzien door de teelt van ruim 100 planten. Het speet hem oprecht dat hij zich schuldig had gemaakt aan diefstal van stroom.

Verhuurder meedogenloos

Het stel kwam rond van een minimum uitkering en ontving huurtoeslag. De verhuurder ging zoals te doen gebruikelijk onmiddellijk tot ontruiming en opzegging van de huur over. Daarop was het echtpaar gedwongen te verhuizen van Noord-Holland naar Friesland omdat ze gezamenlijk werden geplaatst op de beruchte zwarte lijst en geen enkele verhuurder in Noord-Holland de komende vijf jaar wilde bemiddelen. Je zou zeggen dat deze ingrediënten meer dan voldoende zijn voor een taakstraf. Die is volkomen gebruikelijk en wordt in de praktijk dagelijks opgelegd.

Medisch wonder

Maar dat is nog niet het hele verhaal. In een periode van minder dan anderhalf jaar voltrok zich namelijk een medisch wonder. De tumoren verdwenen als sneeuw voor de zon, zonder medisch ingrijpen met behulp van de conventionele methode die de artsen op dwingende wijze aanraadden.

In het medisch dossier staat als conclusie vermeld na bijna anderhalf jaar wietolie te hebben gebruikt: ‘Geen nieuwe gezichtspunten, geen aanwijzingen voor tumoractiviteit. Geen aanwijzingen voor recidief, wonderbaarlijke reactie op eigen medicatie’.

Dit maakt deze zaak tot een wel erg bijzondere. Ik heb niet eerder meegemaakt dat het bewijs van medische werking zo overtuigend uit het dossier blijkt. De officier van justitie had ook nog eens een ontneming van ruim € 10.000,00 in de strijd gegooid. Dit ondanks de overtuigende verklaringen van het echtpaar dat er geen cent verdiend is met de teelt en alle opbrengsten zijn opgegaan aan olie.

Ik kon de officier van justitie niets bieden. In andere zaken wordt meestal overeenstemming bereikt over een taakstraf. Dit echtpaar was medisch gezien niet in staat om een taakstraf te verrichten. Van ontneming kon evenmin sprake zijn omdat er geen cent was verdiend

Voorwaardelijk sepot

De officier van justitie stond voor een fait accompli. Ze was erg gevoelig voor de omstandigheden waardoor cliënten min of meer waren gedwongen tot thuisteelt, ook al was het aantal planten ruimschoots te veel en was tevens sprake van diefstal van stroom. Desondanks werden beide zaken voorwaardelijk geseponeerd met als bijzondere voorwaarde dat cliënten een ontheffing aanvragen bij Bureau Medicinale Cannabis voor eigen teelt op medische gronden.

Opiumwetontheffing

Een opiumwetontheffing wordt echter niet verstrekt voor eigen teelt voor medicinaal gebruik. Een ontheffing voor het telen van cannabis wordt alleen verstrekt als aan een reeks voorwaarden is voldaan. Er wordt nooit een ontheffing verleend voor eigen gebruik als je de cannabis zelf houdt voor consumptie. Alle cannabis die met een ontheffing wordt verbouwd moet worden geleverd aan Bureau Medicinale Cannabis. Ook worden strenge kwaliteitseisen gesteld aan de verbouw om een constante kwaliteit te garanderen. Er moet een productiemethode worden gevolgd die waarborgt dat het product een constant gehalte aan werkzame stoffen bevat.

Niuewe impuls

Aan deze en andere eisen voldoen cliënten niet. Ik zal desondanks een ontheffing aanvragen, al was het maar omdat de verwarring bij justitie hand over hand toeneemt en er dit jaar stappen moeten worden gezet om de thuisteler van dienst te zijn. De discussie over thuisteelt moet een nieuwe impuls krijgen. Daar kan deze zaak een welkome aanleiding voor zijn.

mr. Maurice Veldman
januari 2018