Het wietexperiment: hoe zit het ook alweer?

Het wietexperiment: hoe zit het ook alweer?

Vandaag, 9 december 2022, kopte dagblad De Stem; Waalse teler; ‘Start in april 2023 met wietproef, uitstel kost ons half miljoen per maand’. Het betreft het bedrijf Fyta uit Waalwijk die een (nood)oproep doet aan het Kabinet om niet langer te hoeven wachten op de overige teeltbedrijven die aan het experiment deel nemen. Hoe zit het ook alweer?

Het Kabinet maakte vorige week bekend dat de wietproef opnieuw moet worden uitgesteld en pas in het begin van 2024 van start kan gaan. Zij lieten nog wel een opening voor het “plan” van Breda en Tilburg om eerder te starten met een “experiment binnen het experiment” Burgemeesters Paul Depla (Breda) en Theo Weterings (Tilburg) hebben daar al eerder voor gepleit. 
Het experiment gesloten coffeeshopketen moet duidelijk maken of gereguleerde productie, distributie, en verkoop van cannabis mogelijk is. Ook wordt de kwaliteit van deze cannabis gecontroleerd. Uit het experiment zal blijken wat de effecten zijn op de gebieden als criminaliteit, veiligheid en volksgezondheid. Dit experiment wordt ook wel het wietexperiment of wietproef genoemd.

Voorgang teeltbedrijven 
Op dit moment zijn negen van de tien telers aangewezen. Daarvan is één teler al begonnen met de teelt. De overige acht telers zijn nog bezig met het opzetten van hun teeltbedrijf. Denk aan het verkrijgen van lokale vergunningen, het regelen van een bankrekening en de bouw van de teeltlocatie. Daar lopen zij soms tegen moeilijkheden aan. Telers en gemeenten – een waar nodig de ministeries van VWS en JenV – zoeken samen naar oplossingen. Dat heeft in sommige gevallen meer tijd nodig dan verwacht. 
Wij verwachten dat de levering van de wiet en hasj aan de coffeeshops in de tien deelnemende gemeenten in het eerste kwartaal van 2024 kan starten. Dat is gebaseerd op het eerste moment dat de telers verwachten voldoende te hebben geproduceerd om alle coffeeshops continue te bevoorraden. Zoals vastgelegd in de regelgeving moet de beschikbare voorraad qua hoeveelheid, kwaliteit en diversiteit voldoende zijn voordat er gestart wordt. Daarbij is het niet nodig dat alle telers klaar hoeven te zijn om te leveren, maar de coffeeshophouders moeten wel keuze kunnen maken uit de voorraad van verschillende telers. 

Voorstel Breda en Tilburg
Ondertussen kijken we, samen met de bij het experiment betrokken partijen, of het mogelijk is om op kleine schaal eerder te starten met de levering aan coffeeshops. Zo kan naast de reguliere gedoogde verkoop ook alvast op schaal gestart worden met de verkoop van de gereguleerde cannabis. Dit naar aanleiding van het voorstel van de burgemeesters van Breda en Tilburg. 

Deelname 11e stad
Het kabinet heeft afgesproken dat het wietexperiment wordt uitgebreid met een grote stad. Na een uitvraag hebben de burgemeesters van twee grote gemeenten laten weten geïnteresseerd te zijn in deelname aan het experiment, ieder met een afwijking van de bestaande regels. Er wordt nu bekeken of één van de twee gemeenten toegevoegd kan worden aan het experiment. 

Brief Tweede Kamer 2 december 2022
In de brief aan de Tweede Kamer van 2 december van de ministers Kuipers (VWS) en Yesilgöz-Zegerius (JenV) is meer te lezen over de voortgang van het wietexperiment. De brief is als PDF bij dit artikel gevoegd. 

Activiteiten ministers
Werkbezoek Luxemburg – Op maandag 10 oktober 2022 bezochten de Luxemburgse ministers Lenert (VWS) en Tanson (JenV) de ministeries van VWS en JenV in Den Haag om ervaringen te bespreken over de gereguleerde cannabisketen m.b.t. cannabis voor recreatief gebruik omdat Luxemburg plannen heeft voor rgeulering van cannabis. Zij ontvingen een presentatie over het wietexperiment en het huidige Nederlandse drugs – en cannabisbeleid. Ook gaf één van de onderzoekers uitleg over de monitoring en evaluatie van het experiment. De delegatie bezocht tot slot Breda voor een gesprek met de burgemeesters van Hellevoetsluis, telers en coffeeshophouders.

Werkbezoek teeltlocatie – Op woensdag 2 november bezocht minister Kuipers (VWS) één van de teeltlocaties. Hierbij waren telers, de burgemeester, coffeeshophouders en een medewerker van de gemeente aanwezig. Er vond een leerzaam en constructief gesprek plaats over het proces en sommige uitdagingen waar partijen mee te maken krijgen tijdens de voorbereidingen van het experiment. Minister Kuipers gaf na afloop het volgende commentaar; ‘ik vind het belangrijk dat het wietexperiment goed verloopt zodat we hier van kunnen leren hoe we de problemen rond het gedoogbeleid kunnen oplossen. Heel fijn om aanwezig te zijn bij dit constructieve gesprek. Veel dank aan de betrokkenen voor hun inzet’. 

Bron: Nieuwsbrief Experiment Gesloten Coffeeshopketen – december 2022. 

Bijlagen in dit bericht