Justitie laat medicinale hennepolie ongemoeid

Justitie laat medicinale hennepolie ongemoeid

Tienduizenden mensen zetten hun medicijnen aan de kant omdat deze niet helpen en zoeken hun heil bij hennepolie. Justitie staat erbij en kijkt ernaar. En toch geldt hennepolie volgens de wet nog steeds als een harddrug. Waarom grijpt het OM niet in terwijl het elders juist hysterisch overgaat tot vervolging van kwekers van het groene goud?

Enorme toename aantal gebruikers van THC-olie

De strijd tegen cannabis lijkt geen grenzen te kennen. Alles is gepermitteerd zolang het gaat om het bestrijden van dat groene plantje. Het tij lijkt te keren bij het elke dag toenemende gebruik van THC- en CBD-olie. De aantallen gebruikers nemen dagelijks hand over hand toe. We hebben het voor de goede orde over een extract dat nog steeds als harddrug staat geregistreerd in de Opiumwet.

Zowel THC- als CBD-olie staat vermeld op lijst I van de Opiumwet  onder de definities van respectievelijk tetrahydrocannabinol en hennepolie. Beide cannabidoïden worden dus als harddrug aangemerkt.

Verschillende initiatiefnemers voor medicinale teelt voor THC olie

Er zijn meerdere initiatiefnemers die consumenten aan THC-olie helpen. Suver Nuver is Fries voor heel vreemd. Goeie naam, want het is inderdaad heel vreemd dat de core business bij justitie dezer dagen vooral bestaat uit de strijd tegen het groene plantje, maar de openlijke distributie van THC-olie door Suver Nuver totaal ongemoeid wordt gelaten. Dan hebben we ook nog Jan Dijkstra met zijn Amsterdamse patiëntenvereniging die biologische THC-olie verkoopt tegen kostprijs. In Tilburg verrichtten Marian en Serge baanbrekend werk voor de kleine medicinale thuisteler.

Tilburg staat model

In Tilburg trekken Marian en Serge dagelijks ten strijde met hun stichting Patiëntengroep  Medicinale Cannabis Gebruikers (PGMCG). Deze belangenvereniging oogstte succes door de burgemeester van Tilburg te overtuigen van het belang van kleine thuisteelt voor medicinaal gebruik. Tilburg kan dankzij Marian en Serge de geschiedenis in als lichtend voorbeeld van een stad met een burgemeester die belangen van cannabisconsumenten boven de achterhaalde regels over kleine thuisteelt plaatst. Er volgen geen bestuurlijke maatregelen zoals woningsluiting. Verhuurders worden niet ingelicht zodat de medicinale thuisteler volledig in bescherming wordt genomen. Een kweekkas met allerlei hulpmiddelen is gewoon toegestaan. Op deze wijze kan de thuisteler genoeg cannabis kweken om zijn eigen olie  te maken. En zo hoort het ook.

Baanbrekend werk

Suver Nuver is een stichting die algehele legalisatie van cannabis ten doel heeft en baanbrekend werk verricht voor medicinaal cannabisgebruik. De stichting telt maar liefst 7000 leden en daar komen maandelijks 300 tot 400 leden bij. De meeste afnemers van THC-olie bij  Suver Nuver zijn vrouwen met een gemiddelde leeftijd van 59 jaar die nog nooit cannabis gerookt hebben.

Met kleine blaadjes en kleine toppen die niet gebruikt worden voor recreatief gebruik wordt de olie gemaakt. Normaliter worden deze kleine toppen en blaadjes door kwekers als afvalmateriaal aangemerkt. Suver Nuver wilde het Tilburgse model landelijk uitrollen door een vergunning te vragen voor collectieve kweek voor het voltallige ledenbestand. Deze vergunningen zijn door heel Nederland aangevraagd, overal waar Social clubs van Suver Nuver zitten.

Burgemeester Leeuwarden voorstander van legalisering

De voorzitter van Suver Nuver, Rinus  Beintema, vroeg de burgemeester van Leeuwarden om een gedoogverklaring voor teelt en werd daarop uitgenodigd door een bijzonder geïnteresseerde burgemeester. Deze toonde veel interesse voor het initiatief en draagt alle pogingen tot legalisatie een warm hart toe.

Zonder toestemming van Den Haag kan de burgemeester echter geen toestemming geven en geen kweekvergunning verstrekken omdat er geen juridische basis is in de vorm van landelijk of lokaal beleid.

Social club

Suver Nuver huurt een pand dat door justitie met rust wordt gelaten. Vanuit een externe locatie wordt THC-olie verstuurd. In het pand van Suver Nuver in Leeuwarden wordt met de Social club  informatie verstrekt.

Justitie weet precies hoe Suver Nuver werkt

Rinus Beintema is al enkele keren in strafzaken van opgerolde wietplantages als getuige opgeroepen. De aangehouden kweker is vrijwilliger van de stichting Suver Nuver en verklaart daarmee zijn aanwezigheid in de kwekerij. Beintema bevestigt dit. Justitie liet de kwekers daarop direct vrij. Uiteindelijk werden de kwekers wel veroordeeld tot taakstraffen. Beintema verklaarde bij justitie dat hij de hennep gebruikt om olie van te maken. Justitie is dus precies op de hoogte van de werkwijze van Suver Nuver maar heeft tot op heden nagelaten om in te grijpen.

Nieuw gedoogbeleid voor THC olie?

Door Suver Nuver wordt dagelijks forse hoeveelheden THC-olie verstuurd door heel Nederland. Justitie durft het duidelijk niet aan om tegen de distributie van deze medicinale olie op te treden. Als een distributeur van hennepolie wordt gedagvaard krijgen we een hausse van berichtgeving over het hoe en waarom van hennepolie en dat is nu juist waar de Nederlandse justitie geen enkele behoefte aan heeft. Dezelfde justitie is toch al in grote verlegenheid gebracht door de trend van schuldigverklaring zonder strafoplegging van veel cannabiszaken in de Nederlandse rechtspraak.

Justitie doet alsof haar neus bloed

Het openbaar ministerie doet dus alsof zijn neus bloed. Het OM kan zich heel goed verdedigen door te verwijzen naar het opportuniteitsbeginsel. Het staat  de officier van justitie vrij welke feiten hij vervolgt en welke hij seponeert.

Als het medicinale gebruik van THC-olie te veel in de belangstelling staat zouden de succesvolle eigenschappen van die olie wel eens in een politiek debat centraal komen te staan. En daar wil justitie niet aan. Vrouwe Justitia is als het op hennepolie aankomt dus echt stekeblind.