Kamervragen n.a.v. uitzending Nieuwsuur over het WODC

Kamervragen n.a.v. uitzending Nieuwsuur over het WODC

De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de minister van Justitie en Veiligheid over de brief d.d. 7 december 2017 inzake reactie op uitzending Nieuwsuur d.d. 6 december 2017 over het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) (2017Z17342).

Bij brief heeft de minister deze vragen beantwoord. Vragen en antwoorden zijn hieronder als PDF te downloaden.