Nieuwe wietwet moet einde maken aan schimmige inkoop coffeeshop

Nieuwe wietwet moet einde maken aan schimmige inkoop coffeeshop

Het valt niet gemakkelijk uit te leggen: een coffeeshop mag wel cannabis verkopen, maar formeel geen cannabis inkopen. De ‘achterdeur’ heet deze vreemde constructie, waarbij de handhavers van de wet de andere kant opkijken bij de aanvoer, om de handel in wiet niet ondergronds te duwen.

Aan deze constructie kan morgen een eind komen, als de Tweede Kamer stemt over een wetsvoorstel van D66 om ook de inkoop van cannabis bij wet te regelen. Dat wil zeggen gedogen, want vrijgeven is het niet. Eind vorig jaar tekende zich al een meerderheid voor de wietwet af.

Het wetsvoorstel

  • Coffeeshophouders moeten de gemeente vragen om gedoogbeleid, de burgemeester beoordeelt de aanvraag. Daarvoor gelden strenge voorwaarden: de burgemeester bepaalt hoeveel voorraad een coffeeshop maximaal mag hebben.
  • Er mag alleen cannabis gekocht worden bij door de overheid gedoogde telers.
  • De cannabis zit in een gesloten verpakkingen van maximaal 5 gram.
  • Ook voor de telers zijn er strenge regels: ze moeten de cannabis aanleveren in verpakkingen van maximaal 5 gram, met de ingrediënten op de verpakking.
  • Telers mogen alleen leveren aan coffeeshops met een gedoogbesluit van de gemeente.

Coffeeshophouders zijn blij met het wetsvoorstel. Joachim Helms is coffeeshophouder in Amsterdam en voorzitter van de Bond voor Cannabisdetaillisten. Hij denkt dat de kwaliteit van de cannabis dankzij de nieuwe wet verbetert. “Tot nu toe hadden we geen zicht op de teelt. Straks wordt de cannabis echt getest.”

Volgens Helms gaan de tests, in onafhankelijke laboratoria, vaststellen hoeveel werkzame stoffen er in de wiet zit en of er pesticiden zijn gebruikt. “Dat is ook in het voordeel van de klant.”

Kritiek

Maar er is ook kritiek op het plan. De VVD vraagt zich af of de wettelijke gedoogconstructie criminaliteit in de hand werkt. Daarnaast zijn er zorgen over de verwevenheid van de overheid met criminaliteit, omdat wiettelers nu met toestemming verdovende middelen gaan produceren.

Ook het Openbaar Ministerie heeft eerder het parlement gewaarschuwd dat het reguleren van de wietteelt het overheidsoptreden ondermijnt.

De Nationale Politie stelt dat gemeenten moeten vaststellen hoe stevig de controle van politie wordt op gedoogde en illegale kwekers. De verschillen mogen daarbij per regio niet te groot worden, vindt korpschef Erik Akerboom.

Inkomsten

De wet is ook doorgerekend op financiële gevolgen. Het zou de staatskas netto geld op moeten leveren. Het ministerie van Veiligheid en Justitie berekende dat het plan 24,8 miljoen besparing oplevert aan politie-inzet en 130 miljoen euro aan btw en energiebelasting.

De opbrengsten aan inkomsten- en vennootschapsbelasting worden op 150 miljoen euro geschat.

Bron: http://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2159218-nieuwe-wietwet-moet-einde-maken-…