Reactie WODC naar aanleiding van rapport Onderzoekscommissie WODC III

Reactie WODC naar aanleiding van rapport Onderzoekscommissie WODC III

Op 19 juni 2018 heeft de Onderzoekscommissie WODC III haar rapport aan de Minister van JenV aangeboden. Het betreft de manier waarop in 2016 de interne klacht over beïnvloeding van WODC-onderzoeken is afgehandeld.

Het rapport met de reactie van het ministerie is in de loop van de middag aan de Tweede Kamer aangeboden. De conclusies van het rapport raken mede het WODC en de directeur van het instituut.

WODC directeur Frans Leeuw diende voorafgaand aan de bekendmaking van het rapport zijn ontslag in en kwam met onderstaande verklaring:

De berichtgeving in het rapport van Commissie III “De Melding Terecht” inzake de afhandeling van een klacht van een voormalig medewerker van het WODC geeft mij aanleiding om, vooruitlopend op mijn geplande pensioen eind dit jaar, als directeur WODC terug te treden per 19 juli aanstaande. Alhoewel ik mij in de (generaliserende) kwalificaties over met name mijn leiderschapsstijl maar in beperkte mate herken, meen ik met deze stap het belang van het instituut en zijn medewerkers het beste te dienen.

In de bijlage het volledige rapport en de reactie van het ministerie.