Regulering van cannabis in Duitsland: feiten en misverstanden

Regulering van cannabis in Duitsland: feiten en misverstanden

Er is veel verwarring en misinformatie in de media over de status van cannabisregulering in Duitsland. Hoewel er vaak wordt gesproken over “legalisering”, is het belangrijk te begrijpen dat cannabis in Duitsland niet volledig gelegaliseerd is, maar gedecriminaliseerd. Hieronder volgt een gedetailleerd overzicht van wat de nieuwe regelgeving inhoudt sinds 1 april 2024, en wat er vanaf 1 juli 2024 verandert met betrekking tot “cannabis grow clubs”.

Wat mag er nu?

Bezitten en dragen
Sinds 1 april 2024 is het in Duitsland legaal om:

 • 25 gram cannabis in het openbaar bij je te hebben.
 • 50 gram cannabis thuis te bezitten.

Deze hoeveelheden zijn bedoeld om persoonlijk gebruik te faciliteren en misbruik of grootschalige distributie te voorkomen.

Thuis telen
Volwassenen per huishouden mogen nu maximaal drie cannabisplanten kweken. Dit biedt de mogelijkheid voor persoonlijke teelt, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan:

 • De planten moeten veilig worden opgeborgen.
 • De planten moeten buiten bereik van minderjarigen gehouden worden.

Consumptie
Het is toegestaan om cannabis in het openbaar te consumeren, met enkele beperkingen:

 • Consumptie is niet toegestaan binnen 100 meter van bepaalde voorzieningen zoals scholen, sportvelden, kinderdagverblijven en speelplaatsen.

Zaden kopen
Er is een specifieke regel die het kopen van zaden betreft:

 • het is toegestaan om zaden te kopen via internet, maar alleen van andere europese landen. dit beperkt de handel en zorgt voor enige controle over de oorsprong van de zaden.

Beperkingen
Ondanks de versoepelingen zijn er nog steeds strikte regels over de distributie van cannabis:

 • Het is niet toegestaan cannabis weg te geven of te verhandelen. 
 • Het is ook verboden om planten weg te geven.

Cannabis grow clubs
Vanaf 1 juli 2024 worden “cannabis grow clubs” toegestaan. Deze clubs zijn bedoeld om een gecontroleerde en veilige omgeving te bieden voor het kweken en distribueren van cannabis. De belangrijkste regels voor deze clubs zijn:

Algemeen

 • Clubs moeten strikt non-profit zijn.
 • Ze mogen niet binnen 200 meter van bepaalde voorzieningen liggen (zoals scholen, sportvelden, kinderdagverblijven en speelplaatsen).
 • Per locatie mag er slechts één club zijn.
 • Een club mag maximaal 500 leden hebben.

Productie en distributie

 • Een club mag per lid maximaal 50 gram cannabis verstrekken, met een maximum van 25 gram per dag.
 • Leden jonger dan 21 jaar mogen alleen producten met maximaal 10% thc krijgen, met een limiet van 30 gram per maand.
 • De cannabis moet ten minste getest worden op thc-gehalte.
 • Edibles zijn niet toegestaan.

Verantwoordelijkheden

 • Er moeten personen aangesteld worden die verantwoordelijk zijn voor taken zoals drugspreventie.
 • Consumptie binnen een afstand van 100 meter van de club is strikt verboden.
 • Clubs moeten toestemming krijgen van de gemeente om te opereren.

Verkoop aan niet-leden

 • Clubs mogen stekjes en jonge planten verkopen aan niet-leden, met een maximum van drie planten per persoon.

Onduidelijkheden en strikte handhaving
Hoewel de nieuwe regels enige duidelijkheid bieden, blijven veel details en handhavingskwesties onduidelijk. Dit leidt tot verschillen in de interpretatie en toepassing van de regels tussen de verschillende deelstaten. Sommige deelstaten, zoals beieren, hebben zeer strikte boetes en regels ingevoerd, wat wijst op een rigide handhavingsbeleid.

Verkeersregels
De regels voor rijden onder invloed van cannabis zijn nog niet veranderd. De huidige limiet is zeer laag (1 nanogram thc per milliliter bloed), wat praktisch gezien neerkomt op bijna niets. Er is echter een voorstel om deze limiet te verhogen naar 3,5 nanogram per milliliter bloed. Dit voorstel wordt nog besproken en is bedoeld om de regelgeving realistischer en meer in lijn met wetenschappelijke inzichten te brengen.

Conclusie
hoewel de media vaak spreekt over de “legalisering” van cannabis in Duitsland, is de realiteit dat de plant is gedecriminaliseerd en streng gereguleerd. Het is belangrijk om de feiten te kennen en de specifieke regels en beperkingen te begrijpen die nu van kracht zijn. De nieuwe regelgeving biedt meer vrijheid voor persoonlijk gebruik en teelt, maar binnen strikte grenzen en met duidelijke beperkingen om misbruik te voorkomen.

Redactie BCD, 14 mei 2024