Synthetische Cannabinoïden en de rol van Europese drugs-controlediensten

Synthetische Cannabinoïden en de rol van Europese drugs-controlediensten

Cannabis bespoten met de synthetische cannabinoïde MDMB-4en-PINACA en de rol van Europese drugscontrolediensten – Drugcheckservices (DCS) verzamelt gegevens om drugsmarkten te monitoren en waarschuwingen te geven wanneer potentieel gevaarlijke stoffen worden gedetecteerd. De trends op de drugsmarkt en de daaraan verbonden risico’s overschrijden vaak de landsgrenzen. Daarom wisselen DCS in Europa-informatie en waarschuwingen uit via formele en informele communicatie.

Op Europees niveau wordt informatie uitgewisseld over bedreigingen veroorzaakt door nieuwe psychoactieve stoffen (NPS) binnen de EU. Dit gaat via het Trans European Drug Information (TEDI) netwerk. Dit is een netwerk van Europese DCS die hun expertise en data delen. Dankzij een samenwerking met het EMCDDA heeft TEDI in 2018 een elektronische database gecreëerd om gegevens van TEDI-leden te verzamelen. Dit maakt systematische identificatie en monitoring van algemene trends op de Europese illegale drugsmarkten mogelijk. Bovendien kan TEDI als een schildwacht fungeren en halfjaarlijks en op verzoek gegevens verstrekken om een ​​specifieke trend te evalueren. TEDI vertegenwoordigt 18 diensten uit 12 verschillende Europese landen (Oostenrijk, België, Frankrijk, Duitsland, Italië, Luxemburg, Portugal, Slovenië, Spanje, Zwitserland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk).

Synthetische cannabis

Cannabis met een laag THC-gehalte – ook wel bekend als “CBD-wiet” – wordt gekweekt voor industriële doeleinden. De verkoop ervan is meestal niet verboden, hoewel de meeste landen wel een bovengrens voor het THC-gehalte hanteren. In de meeste landen van de EU is deze bovengrens 0,2%. Cannabisproducten met een laag THC-gehalte zijn verkrijgbaar in de vorm van kruiden, hars, extracten, oliën of andere producten, allen met een zeer laag THC-gehalte. Eind vorig jaar hebben verschillende Europese landen waarschuwingen afgegeven nadat werd vastgesteld dat cannabisproducten met een laag THC-gehalte zijn bewerkt of bespoten met de synthetische cannabinoïden: MDMB-4en-PINACA.

MDMB-4en-PINACA

Er is een verschil tussen “plantaardige cannabinoïden” (bijvoorbeeld THC, CBD etc.) en “synthetische cannabinoïden” zoals bij MDMB-4en-PINACA. Deze stoffen werken via dezelfde receptoren in het lichaam, en synthetische cannabinoïden hebben vaak als beoogd doel om de effecten van THC na te bootsen. Echter, is de werking van deze synthetische stoffen is vaak vele malen sterker – en kunnen gepaard gaan met (ernstige) bijwerkingen. Consumenten ervaren bijwerkingen als braken, paranoia, verwarring, paniekaanvallen, hallucinaties, opwinding, toevallen, pijn op de borst en aritmie.

Meerdere niet-fatale incidenten met MDMB-4en-PINACA zijn gemeld. Er zijn ook dodelijke incidenten gemeld, maar in alle gevallen werden naast MDMB-4en-PINACA ook andere psychoactieve drugs in het lichaam aangetroffen. De meeste synthetische cannabinoïden verschijnen in eerste instantie in poedervorm op de Europese markt, waarna ze worden verwerkt tot rookmengsels of e-liquids.

Bespoten cannabis

Tussen april 2020 en april 2021 werden er 1142 “verdachte” cannabismonsters geanalyseerd op aanwezigheid van synthetische cannabinoïden. “Verdacht” betekende dat het monster was gebruikt, maar dat de effecten niet klopten met wat de consument verwachtte. Van die 1142 geanalyseerde samples werd op 270 MDMB-4en-PINACA aangetroffen. In de tweede helft van 2020 steeg het aantal cannabismonsters met een laag THC-gehalte die MDMB-4en-PINACA bevatten in Zwitserland. Tot het najaar van 2020 werd aangenomen dat dit een exclusief Zwitsers fenomeen was, omdat CBD-wiet daar legaal kan worden verkocht. In Nederland werden er in totaal 45 monsters geanalyseerd. Waarvan 18 positief getest op aanwezigheid MDMB-4en-PINACA.

Deze monsters werden ingediend door cannabis consumenten die niet op de hoogte waren van enige bewerking van hun cannabis. Zij dienden deze in omdat zij negatieve effecten ondervonden na consumptie. Met cannabis als de meest geconsumeerde illegale drug ter wereld en met een verhoogd cannabisgebruik in sommige landen tijdens de eerste lockdown-periode van de COVID-19-pandemie was snelle actie vereist. In Nederland is een zogenaamde beperkt ‘Red Alert’ uitgegeven, specifiek gericht op cannabisgebruikers en coffeeshops. Soortgelijke waarschuwingen werden afgegeven in Oostenrijk en Luxemburg.

Industriële hennep

In de loop van een jaar zijn er in acht landen MDMB-4en-PINACA gedetecteerd in producten die worden verkocht als cannabis of THC/CBD e-liquids. Alle MDMB-4en-PINACA-positieve niet-vloeibare cannabisproducten bevatten ook THC, maar in veel lagere concentraties. De niveaus van CBD in vervalste monsters waren vaak normaal of hoog. Dit geeft aan dat de bron van het plantmateriaal industriële hennep kan zijn geweest die een laag THC-gehalte bevat. Zo kunnen synthetische cannabis zijn toegevoegd om de sterkte of psych activiteit van industriële hennep te vergroten. We houden er rekening mee dat sommige mensen de effecten van MDMB-4en-PINACA mogelijk niet konden onderscheiden van die van cannabis of geen toegang hebben tot een inleverlocatie. Daarom is het moeilijk om de omvang van het probleem nauwkeurig weer te geven. En kan het zijn dat het probleem in werkelijkheid groter is.

Hoewel het TEDI-netwerk honderden MDMB-4en-PINACA-positieve cannabismonsters identificeerde, werden er echter zeer weinig grote incidenten met het gebruik van deze producten gemeld. Het feit dat cannabis een populaire drug is met een relatief laag schadelijk potentieel, vergroot het risico dat cannabis consumenten wordt blootgesteld aan potentieel gevaarlijke hoeveelheden MDMB-4en-PINACA. Voorafgaand aan de casestudy werden cannabisbewerking vaak niet waargenomen. Vooral niet in landen met een relatief tolerant wettelijk kader voor cannabis. De uitwisseling van het TEDI-netwerk vergemakkelijkte de identificatie van overeenkomsten in vervalste monsters. Waaronder de aanwezigheid van MDMB-4en-PINACA, CBD en lage hoeveelheden THC, wat resulteerde in systematische monitoring van deze trend in heel Europa. Tevens maken deze kenmerken het voor coffeeshopondernemers het gemakkelijker om eventuele bespoten cannabis te herkennen.

Testen van Cannabis

Naast een evaluatie van de internationale samenwerking tussen DCS, is ook een kritische beoordeling nodig van de barrières die momenteel voorkomen dat cannabisconsumenten en exploitanten hun cannabis kunnen laten testen. Het belang hiervan wordt verder onderstreept door het enorme scala aan mogelijke chemische variaties op het synthetische cannabinoïden-thema, waardoor geheime fabrikanten van productie kunnen veranderen zodra individuele synthetische cannabinoïden het podium verlaten. Buiten dit onderzoek is onlangs melding gemaakt van cannabis met de SCRA ADB-BUTINACA, wat erop wijst dat vervalste cannabis zich zou kunnen vermenigvuldigen.

Het toxiciteitsprofiel van de meeste nieuwe synthetische cannabinoïden zijn onbekend, waardoor de opkomst van vervalste cannabis in Europa bijzonder gevaarlijk is. Dit zou kunnen worden verergerd door het recente Chinese verbod op alle synthetische cannabinoïden, wat chemici zou kunnen motiveren om zich nog verder van de meer bekende verbindingen te wagen. Concluderend kan worden gesteld dat de opkomst van vervalste cannabis de reikwijdte van DSC en de bijbehorende berichtgeving over schadebeperking verbreedt van de twee gebruikelijke doelgroepen (mensen die ‘partydrugs’ of ‘probleemdrugs’ gebruiken) naar cannabisconsumenten.

Alertheid onder consumenten en coffeeshopexploitanten blijft daarom geboden.

Bron:Science-direct 
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0955395921004060?…