Toekomstvisie BCD (nieuwe voorzitter)

Toekomstvisie BCD (nieuwe voorzitter)

De door het bestuur voorgedragen nieuwe voorzitter van de BCD wil het werk van zijn voorganger voortzetten en uitbouwen. Hij wil mensen verbinden en de bond professionaliseren. Dat is hard nodig om coffeeshops toekomstbestendig te maken.

De statuten van de BCD bepalen dat het bestuur een kandidaat voor het voorzitterschap presenteert aan de Algemene Ledenvergadering. De leden van de bond hebben dan vervolgens het laatste woord. Nu voorzitter Joachim Helms het stokje gaat overdragen aan zijn opvolger, draagt het bestuur Tino Bos voor als nieuwe voorzitter.

Tino zou de eerste voorzitter van buiten Amsterdam worden. Het toont aan dat de BCD toe is aan verbreding. En aan professionalisering, want Tino heeft een solide ervaring als bedrijfskundige en ICT-er. In Amsterdam spelen een aantal specifieke zaken. Als Tino de voorzitter wordt zal Joachim die zaken blijven doen en zal hij ook woordvoerder blijven naar buiten toe. Tino zal de bestuursvergaderingen voorzitten en de taak op zich nemen om van de bond een slagkrachtige en goed werkende organisatie te maken.

Tino Bos

Tino is samen met zijn vrouw de eigenaar van coffeeshop Culture Boat in Utrecht. Voordat hij de coffeeshop in 2013 overnam van zijn schoonfamilie had hij er al een hele carrière opzitten. Na zijn studie Bestuurlijke Informatiekunde werkte hij bij Oracle, ’s werelds grootste automatiseringsbedrijf. Tino was daar trainer, opleidingsadviseur en accountmanager. Ook werkte hij jaren als zelfstandig adviseur op het gebied van ICT en bedrijfsvoering.

BCD bestuur

In 2017 werd Tino geïnspireerd door de beginnende beweging om de coffeeshops samen te brengen binnen koepelorganisatie Cannabis Connect: ‘Ik sprak met een paar enthousiaste mensen die bezig waren om de coffeeshops als een beter georganiseerde sector neer te zetten. Die gesprekken gaven me een erg goed gevoel. Ik zag meteen in dat dit een belangrijke beweging was.’ Tino kwam naar de eerste ondernemersdag van Cannabis Connect en werd lid van de BCD. In het najaar bouwde hij een nieuwe site voor de BCD met het idee om van die site een belangrijk informatieplatform te gaan maken voor de hele branche. Tino presenteerde de nieuwe site aan het bestuur en bleef daarna actief binnen het bestuur en in de stuurgroep van Cannabis Connect.

Aanzet tot nadenken

De cannabissector is wereldwijd sterk in beweging. In Noord Amerika is cannabis inmiddels beursgenoteerde Big Bussiness. De ontwikkelingen op het gebied van medicinaal gebruik van cannabis hebben ook op het recreatieve gebruik hun invloed, de grens tussen medicinaal en recreatief gebruik vervaagt. Verder gaat Nederland een experiment aan met de gereguleerde achterdeur en mogelijk wordt de Wietwet binnen enkele jaren ingevoerd. Die ontwikkelingen hebben al merkbaar invloed in coffeeshopland en gaan dat binnen maanden vanaf nu nog veel meer hebben. ‘Dat vraagt van de coffeeshops om een antwoord,’ aldus Tino. ‘Coffeeshops zullen zich moeten verenigen en een volwassen en professionele houding moeten gaan aannemen, naar elkaar en naar buiten toe. Samen zullen we moeten werken aan de coffeeshop 3.0 om het voortbestaan van de coffeeshops in de toekomst te waarborgen.’ Woorden die aanzetten tot nadenken.

Toekomstvisie, twee smaken

Tino ziet twee mogelijke scenario’s voor de coffeeshopsector voor de komende jaren, tegen een achtergrond van de ontwikkelingen op internationaal en nationaal gebied. In het eerste scenario gaat het wietexperiment binnen een jaar of twee van start – eventueel in combinatie met de goedkeuring van de Wietwet door de Eerste Kamer -, waarmee de achterdeur landelijk wordt gereguleerd. ‘Daarmee wordt de situatie voor coffeeshops wezenlijk anders dan nu,’ aldus Tino. In het tweede scenario gaan het experiment en de Wietwet niet door. In theorie kan dat natuurlijk. In dat geval zullen de maatschappelijke tegenkrachten van de coffeeshops hun kans schoon zien. ‘Dan zouden de coffeeshops wel eens in zwaar weer kunnen komen. Als puntje bij paaltje komt zullen we moeten afwachten hoeveel politici hun hand in het vuur steken voor het behoud van de coffeeshop.’

In beide gevallen ziet Tino een sterke goed geoliede bond waarin coffeeshops zich verenigen en samen optrekken als een eerste levensbehoefte.

Coffeeshop 3.0

De coffeeshop in zijn huidige vorm is een bijzonder fenomeen, een typisch Nederlandse oplossing voor een situatie tussen gedoogde verkoop en illegale inkoop. De coffeeshop geeft cannabisconsumenten de mogelijkheid om op een veilige manier kwalitatief goede cannabisproducten te kopen. Daarbij spelen advies, ‘opvoeden van consumenten’ en overdragen van productinformatie door opgeleid personeel een belangrijke rol. De coffeeshop zorgt voor een mooie balans tussen vraag en aanbod.’

“Je kunt niet eeuwig zeggen dat je uniek bent, je zult als coffeeshops steeds opnieuw moeten laten zien dat je onmisbaar bent.”

Maar de coffeeshop als zodanig is niet meer vanzelfsprekend, de laatste jaren. Andere vormen van consumentendistributie van cannabis dienen zich aan: Social clubs, automaten, apotheken en andere verkooppunten worden steeds vaker genoemd als alternatieven voor de coffeeshop. ‘De coffeeshop zal hier een goed antwoord op moeten blijven formuleren en met zijn tijd mee moeten blijven gaan. Je kunt niet eeuwig zeggen dat je uniek bent, je zult als coffeeshops steeds opnieuw moeten laten zien dat je onmisbaar bent. Daarbij zul je continu moeten door-ontwikkelen en op een organische manier met maatschappelijke ontwikkelingen omgaan. We moeten op een andere manier tegen de coffeeshop van de toekomst aankijken. De coffeeshop als kenniscentrum over cannabis, de coffeeshop als borgpunt voor kwaliteit, veiligheid en opvoeding van cannabisliefhebbers, de coffeeshop als sociaal steunpunt in de maatschappij, de coffeeshop als trekker van innovaties (zoals bijvoorbeeld tabaksvrije consumptie). Ik denk dat je bij die ontwikkelingen het ouderwetse hart van de coffeeshop moet behouden, maar dat je daar een nieuwe toplaag aan toe moet voegen, dat je de dingen goed moet regelen, transparant moet zijn en op een eigentijdse manier moet communiceren.’

Als individuele coffeeshop ben je daarin geen partij. Die ontwikkelingen kun je niet in je eentje aan, dat verhaal kun je alleen maar sectorbreed aangaan, samen dus.

Wat bindt ons?

Om een stem te (blijven) zijn in het maatschappelijke debat over de coffeeshops zal er veel gecommuniceerd moeten worden op een professionele manier. Naar media, naar bestuurders en politici, en naar coffeeshops en consumenten. De communicatie moet duidelijkheid opleveren, en geen vragen en onenigheid. Er zal leiderschap moeten worden getoond, er zal aan een organisatorische machine moeten worden gewerkt. Tino heeft hier ideeën over: ‘Het bestuur van de bond kan dit allemaal niet met een paar man doen. Hierbij is hulp van buitenaf nodig. Enige participatie van betrokken leden is wenselijk. Bijvoorbeeld door zitting te nemen in een van de beoogde werkgroepen waarin ondernemers in samenwerking met ingehuurde krachten werken aan afgebakende onderwerpen zoals: tabaksvrije coffeeshop 2022, bankrekeningen, evaluatie en begeleiding van het wietexperiment door de sector zelf, opleidingen personeel, kwaliteitsbewaking en inzetten van laboratoria, logistieke en beveiligingsvraagstukken, coffeeshops en medicinaal gebruik, nieuwe producten (edibles, extracten, vaporizers, nieuwe soorten, CBD-wiet) en nieuwe consumenten.

De vraag waar we als bond voor staan is een hele belangrijke. Tino is van plan om het proces in te zetten naar een duidelijke definitie van de BCD, of van een gezamenlijke bond in de toekomst. Tino: ‘Het woord “bond” houdt in dat we verbonden zijn. Wat bindt ons? Waar staan we als bond voor?’ Dat is een vraag waar ik wel mijn ideeën over heb, maar waar we het vooral samen over moeten hebben. De uiteindelijke definitie van waar we voor staan kun je zien als een soort mission statement van de bond.’

Tino wil een laatste woord kwijt over het samenwerken van de twee coffeeshopbonden die nu bestaan. ‘Momenteel zijn er twee coffeeshopbonden. Minder dan 30% van de coffeeshops zijn lid van één van de bonden. Dat moet meer dan 50% worden. En even belangrijk: we moeten wat mij betreft toewerken naar één bond. Samen sterk. Nu meer dan ooit!’

Redactie BCD, 25 april 2019