Verkiezingen die ertoe doen!

Verkiezingen die ertoe doen!

Woensdag 20 maart zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten. De opkomst bij die verkiezingen is vaak laag. Toch is het belangrijk dat mensen gaan stemmen. Er staat voor de cannabissector best wat op het spel. Dit artikel legt uit wat.

De provinciale Statenleden kiezen de leden van de eerste kamer (75 in totaal). Indirect stem je bij de Provinciale Statenverkiezingen dus op de Eerste Kamer. Die kamer moet de in de Tweede Kamer aangenomen wetsvoorstellen beoordelen en goedkeuren. Vaak worden wetsvoorstellen na een ronde in de Eerste Kamer iets bijgesteld.

Experiment

De Eerste Kamer is de komende tijd op twee gebieden belangrijk voor de cannabissector. Er liggen twee wetten te wachten op goedkeuring door de Eerste kamer. Eerst de Experimentwet die het Wietexperiment mogelijk maakt. De kans is erg klein dat de Eerste kamer daar een stokje voor zal steken. Naast de coalitiepartijen in de regering die zich aan het experiment hebben verbonden (CDA, VVD, CU, D66) zijn ook veel oppositiepartijen voor het experiment.

Wietwet

Interessanter in dit verband is de Wietwet (Vera Bergkamp, D66), die in februari 2017 door de Tweede Kamer is aangenomen. Deze wet bepaalt dat de achterdeur van alle coffeeshops in Nederland zal worden gereguleerd. Deze wet is alleen nog niet door de Eerste Kamer goedgekeurd. D66 houdt deze wet nog even aan omdat de huidige samenstelling van de Eerste Kamer de wet niet zal laten passeren. Maar daar zou wel eens verandering in kunnen komen door de nieuwe samenstelling van de Eerste Kamer na de verkiezingen van woensdag 20 maart!

Het zou dus zomaar kunnen dat binnen een paar jaar de Wietwet de achterdeur van alle coffeeshops reguleert. Ingewijden zeggen dat dit niet meteen zal gebeuren. ‘De huidige regeringscoalitie heeft afgesproken om het experiment uit te gaan voeren. Daar zullen ze zich aan houden. De Wietwet moet daarom even wachten,’ stelt lobbyist Rutger Jan Hebben van Stichting Epicurus/Cannabis Connect.

‘Na maart 2021 komen er nieuwe verkiezingen voor de Tweede Kamer. Dan krijgen we een nieuwe regering en kan D66 de Wietwet aan de Eerste kamer voorleggen. Met invoering van een nationale cannabisregulering als gevolg.

Wat was de Wietwet ook al weer?

Vera Bergkamp (D66) wil in wezen veel verder gaan dan een experiment: in een nieuwe Wietwet wil ze de scheve toestand regelen waarin coffeeshops hasj en wiet wel mogen verkopen, maar niet mogen inkopen. De Wietwet regelt de gereguleerde aanvoer naar de coffeeshops. In feite wordt door de wet de inkoop van cannabis voor de coffeeshops legaal. De precieze uitwerking van de wet is nog niet duidelijk. In aanloop naar het experiment is het afgelopen jaar door ambtenaren goed nagedacht over de invulling en de gevolgen van de wet, en de nieuwe inzichten zullen zeker ook worden meegenomen in de nieuwe Wietwet. Hebben: ‘Het is bijvoorbeeld duidelijk geworden in politiek en ambtelijk Den Haag dat er niet aan THC beperking moet worden gedaan en dat het aanbod van telers en soorten gevarieerd moet zijn.’ Misschien nog wel belangrijker is dat de coffeeshopbranche middels Cannabis Connect inmiddels een serieuze gesprekspartner is in Den Haag. En dat is belangrijk omdat er ook voor het experiment nog een aantal zaken niet goed zijn geregeld, denk bijvoorbeeld aan de verkoop van hasj uit het buitenland. Coffeeshops moeten blijven samenwerken.

Verkiezingen belangrijk!

De verkiezingen voor de Provinciale Staten doen er dus wel degelijk toe. Het is voor de branche belangrijk dat de achterdeur goed wordt geregeld. Voor de consumenten is het van belang dat ze veilig hun hasj en wiet in de coffeeshops kunnen blijven kopen en consumeren.

Je kunt zelf makkelijk nagaan of de partij waarop je zou willen stemmen de Wietwet steunt. Met een van de linkse oppositiepartijen (SP, Groen Links, PVDA) of D66 zit je zeker goed. Met Denk, de Dierenpartij en Forum Voor Democratie ook.

Zeker niet

Als je cannabisvriendelijk (medicinaal of recreatief) wil stemmen, maak dan vooral niet het hokje rood van een christelijke partij (CDA, SGP, ChristenUnie) of de PVV. Die partijen zijn allergisch voor alles wat naar hasj, wiet of coffeeshops ruikt. Ook de VVD staat niet meer zo voor een liberaler cannabisbeleid.

Redactie BCD, 15 maart 2019