Verslag Schriftelijk Overleg (VSO) inzake VSO verkenning medicinale cannabis

Verslag Schriftelijk Overleg (VSO) inzake VSO verkenning medicinale cannabis

De vaste commissie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een aantal vragen aan de minister voor Medische Zorg en Sport voorgelegd over de brief van 27 februari 2018 inzake de verkenning medicinale cannabis (Kamerstuk 29 477, nr. 470).

In de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport bestond er bij enkele fracties (VVD, CDA, D66 en SP) behoefte een aantal vragen en opmerkingen voor te leggen aan de minister voor Medische Zorg Bruno Bruins over de brief van 27 februari 2018 inzake de verkenning medicinale cannabis (Kamerstuk 29 477, nr. 470). Terug te vinden via www.rijksoverheid.nl

De op 30 maart 2018 toegezonden vragen en opmerkingen zijn met de door de minister bij brief van —– toegezonden antwoorden hieronder als PDF afgedrukt.

Bron: rijksoverheid.nl