Aanmelding deelname experiment gereguleerde wietteelt onder voorwaarde

Aanmelding deelname experiment gereguleerde wietteelt onder voorwaarde

Amsterdam staat positief tegenover een experiment met gereguleerde wietteelt en op 8 november 2017 heeft de Amsterdamse gemeenteraad zich middels een motie uitgesproken voor deelname aan het landelijk experiment. 

Burgemeester van Aartsen heeft dit schriftelijk aan minister Grapperhaus laten weten. Aan de gestelde voorwaarde, het handhaven van het ingezetenen criterium, kan Amsterdam niet voldoen gelet op de negatieve effecten op de openbare orde en veiligheid. De reactie van de burgemeester is tijdens de Raadscommissie vergadering AZ afgelopen donderdag 1 februari ter kennisgeving aangeboden. (agendapunt 16)

pdf van de reactie van burgemeester van Aartsen is te bekijken via onderstaande link.