Blowverbod in het Wallengebied

Blowverbod in het Wallengebied

Na goedkeuring van de gemeenteraad is het vanaf 25 mei voor toeristen en Amsterdammers niet langer toegestaan om in het Wallengebied op straat een joint te roken. De gemeente heeft een pakket aan maatregelen genomen om het massatoerisme in het oude centrum te beperken en het blowverbod is hier een onderdeel van. Wat betekent dit voor bezoekers van coffeeshops?

Het plan voor het blowverbod werd eind november 2022 gepresenteerd door wethouder Sofyan Mbarki (Economische Zaken en Aanpak Binnenstad) en is nu goedgekeurd door de gemeenteraad. Een ruime meerderheid stemde in met de plannen van het college. Alleen BIJ1 en Forum voor Democratie stemden tegen.

Tijdens het debat over het i-criterium (het weren van buitenlandse toeristen in coffeeshops) vroegen raadsleden al eerder om een blowverbod. Burgemeester Femke Halsema antwoordde toen dat de raadsleden daar geen “overspannen verwachtingen” van moesten hebben, maar het plan kwam er een paar maanden later toch.

Het blowverbod geldt in het deel van de binnenstad waar nu geen alcohol op straat gedronken mag worden. Volgens de gemeente hebben de binnenstadbewoners “structureel en buitensporig veel last van drukte en overlast door massatoerisme en middelenmisbruik in de openbare ruimte”. Vooral ’s nachts kan het grimmig worden, wat ten koste gaat van de nachtrust van bewoners en de veiligheid en leefbaarheid van het gebied.

Om de nieuwe maatregel te handhaven, heeft de gemeente het blowverbod opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Handhavers (en politie) kunnen boetes uitschrijven. In de handhavingslijn is afgesproken dat er zoveel mogelijk wordt aangesproken op blowen op straat. Bij herhaling wordt eerst nog gewaarschuwd en vervolgens een boete uitgeschreven.

Het blowverbod is één van de maatregelen om het massatoerisme in het Wallengebied te beperken en het woon – en leefklimaat (veiligheid) te verbeteren. De belangenvereniging voor coffeeshops (Bond van Cannabis Detaillisten – BCD) adviseert haar leden om klanten te informeren en te wijzen op mogelijke boetes bij overtreding van het blowverbod.

Redactie BCD, 12 mei 2023