Blowverbod in oude binnenstad Amsterdam!

Blowverbod in oude binnenstad Amsterdam!

Op 22 december 2022 heeft de Amsterdamse gemeenteraad ingestemd met een door het college van B en W voorgestelde maatregelen pakket. Een van de matregelen is een blowverbod. 
Het tweede betreft een voorstel tot een verbod op ‘afhalen’ van 16:00 tot 01:00 uur van donderdag tot en met zondag. ‘Overlast’ door blowen op terrassen wordt vooralsnog aan de coffeeshopexploitant zelf overgelaten.  

Blowverbod
Per half mei 2023 wordt een blowverbod ingesteld in de openbare ruimte in het alcohol-overlastgebied Burgwallen – Oude Zijde. De bekendmaking van het blowverbod is geen verrassing maar al eerder besproken tijdens de presentatie van het rapport; ‘Visie bezoekers – economie in Amsterdam 2035 van de wethouder van Economische Zaken Sofyan Mbarki. Het blowverbod is een ‘alternatief’ voor het eerder voorgestelde handhaving van het ingezetenen criterium. 

Afhaalverbod
Het college onderzoekt nog of een verbod op ‘afhalen’ van cannabisproducten van 16:00 – 01:00 uur op donderdag tot en met zondag juridisch haalbaar en bovenal te handhaven is. 
Bij een positief effect van het blowverbod zal deze maatregel niet, of niet op korte termijn nodig hoeven te zijn. Het college rapporteert jaarlijks in de voortgangsrapportage; ‘Aanpak Binnenstad” over de resultaten van alle maatregelen. Voor het einde van het jaar wordt de raad geïnformeerd over de eerste ervaringen met het blowverbod. 

Terrassen
Een derde maatregel uit het pakket is het terugdringen van overlast van blowen op terrassen van coffeeshops. Vooralsnog zijn de terrassen van het blowverbod uitgezonderd maar het college doet een beroep op de coffeeshopexploitanten om ‘overlast’ op hun terrassen zo veel mogelijk te beperken zodat inperking van exploitatievergunning niet noodzakelijk hoeft te zijn. 

Alcohol-overlastgebied
De besluiten van het huidige alcohol-overlastgebied Burgwallen-Oude Zijde lopen per 1 april 2023 af.
Politie, hosts, handhaving en bewoners geven aan dat de beperkingen op de verkoop van alcohol een positieve bijdrage leveren aan het verminderen van overlast. Daarom is voorgesteld om de maatregel voor onbepaalde tijd te verlengen.

Handhaving
Het blowverbod zal nog vóór de start van het toeristenseizoen worden opgenomen in de APV. Naar verwachting half mei 2023. Handhaving wordt uitgevoerd door zowel Toezicht & Handhaving Openbare Ruimte (THOR) als de politie. Zij kunnen door het gebruik van een ‘feitencode’ en het uitschrijven van de miniprocesverbaal handhavend optreden. Als handhavingslijn is afgesproken om bij overtredingen zoveel mogelijk aan te spreken, bij herhaling te waarschuwen en pas bij excessen te verbaliseren. 

Behandeling
Behandeling van het voorgenomen maatregelenpakket vindt plaats tijdens de commissie Algemene Zaken vergadering van 9 maart as. Wordt vervolgd

Redactie BCD, 10 februari 2023