Boeiende Algemene Leden Vergadering

Boeiende Algemene Leden Vergadering

Een mannetje of 60 waren er aanwezig bij de Algemene Ledenvergadering van de BCD afgelopen donderdag 23 mei in de Westerliefde in Amsterdam. Een mooie opkomst in een mooie zaal. Het tekent het groeiende bewustzijn van het belang van een samenwerkingsverband voor coffeeshops.

Er stonden donderdag een paar uitdagende onderwerpen op de agenda. Het werd daardoor een bewogen vergadering, waar enkele keren stevig op inhoud werd gediscussieerd. Opbouwend, gelukkig, de leden van de bond respecteren elkaar en zijn ervan doordrongen dat ze elkaar nodig hebben, en dat je ook best kunt samenwerken als je het niet met elkaar eens bent over ieder detail.

Als eerste werd Joachim Helms uitvoerig bedankt voor een bewogen voorzitterschap van de bond. Onder zijn regie doorstonden de Amsterdamse coffeeshops in 2016 een woelige periode en werd een begin gemaakt met het verbinden van coffeeshops in heel Nederland. Eigenlijk willen de ondernemers hem helemaal niet kwijt. August de Loor dankt ook Joachim’s steun en toeverlaat Ferry de Boer, de secretaris van de bond.

Helms noemt als een van de zaken die de afgelopen jaren zijn ingezet de ontwikkeling van de BCD-website. Nadat de Utrechtse coffeeshopondernemer Tino Bos de site eind 2017 had gebouwd en er een toegewijde redactie is opgetuigd staan er wekelijks nieuwe artikelen over uiteenlopende onderwerpen die betrekking hebben op de coffeeshopsector op de site. Inmiddels is de BCD-website met 20.000 maandelijkse bezoekers een belangrijke bron van actuele informatie over de sector, voor coffeeshopondernemers, ambtenaren, politici, de agrarische sector en de zakenwereld.

Utrechter in Amsterdam

Als het bestuur Tino Bos als opvolger van Joachim Helms presenteert en aan de aanwezige leden vraagt of iemand daar bezwaar tegen heeft, stapt mede-oprichter van de BCD en oud-voorzitter Henk de Vries naar voren. De Vries ziet niet meteen voor zich hoe een ondernemer uit Utrecht zijn Amsterdamse belang kan behartigen. Daarnaast vraagt hij zich af of de beoogde voorzitter wel voldoende ervaring heeft met het blussen van brandjes, zoals die in de coffeeshopsector regelmatig ontstaan.

Helms uit daarop zijn excuus aan de zaal, omdat hij de vergadering nog niet heeft gemeld dat hij Bos in de afgelopen jaren dingen heeft zien doen die hem het vertrouwen gaven en dat hij daarbij -onder het voorzitterschap van Bos- het woordvoerderschap en de ‘afdeling Amsterdam’ zal blijven doen. Bos laat in een reactie weten de openheid van de oprichter van de bond te waarderen en zijn zorgen te begrijpen gezien zijn korte ervaring in de sector. Bos vult daarbij aan dat hij in de afgelopen zes jaar als coffeeshopondernemer alles te hebben meegemaakt wat je als coffeeshop op je bordje krijgt en dat je daardoor snel geharnast wordt. De Vries reageert daarop positief en zegt: ‘Welkom!’

Vuurdoop

Na de spontane actie van de Vries houdt een eigenaar van coffeeshop Havenzicht uit Gorinchem een vurig pleidooi. Hij vraagt zich af of de bond er ook voor hem is. De BCD is er toch niet alleen maar voor de shops uit Amsterdam? ‘Nee dat is ook niet zo,’ is het antwoord uit de zaal. Alle coffeeshops kunnen zich aansluiten bij de BCD en er zijn ook een behoorlijk aantal leden van buiten de hoofdstad aangesloten bij de bond. Het klopt ook weer dat Amsterdam altijd een soort status aparte heeft binnen de coffeeshopbranche. In Amsterdam zijn nou eenmaal veel coffeeshops. Alle coffeeshops blijken meer dan welkom bij de bond, maar het is toch een dingetje waar het bestuur in de komende maanden mee aan de slag zal moeten.

Bos krijgt een vuurdoop bij zijn voordracht en verkiezing tot voorzitter. Dat is misschien ook wel het mooie van de coffeeshopbond. Coffeeshopondernemers laten zich de kaas niet van hun brood eten en maken van hun hart geen moordkuil. Ze uiten hun twijfels en onvrede, maar als ras-Nederlandse koopmannen snappen ze dat af en toe iets inschikken in hun voordeel kan gaan werken. Het is voor de Republiek Amsterdam even wennen misschien, maar met Bos haalt de bond een professional aan boord!

Samenwerken

De vergadering is op stoom. Een ander onderwerp dat in de vergadering wordt aangekaart is het samenwerken met andere bonden, en dan met name met het PCN (Platform Cannabisondernemingen Nederland). Bij de vergadering zitten overigens ook PCN-leden (bijvoorbeeld Wouter van Egmond, Myranda Bruin en Hein Schafrat: de laatste twee zijn naast PCN-lid ook BCD-lid).

De afgelopen jaren heeft Cannabis Connect als koepel van beide bonden gefungeerd. Met het experiment met de gereguleerde teelt en een aantal recente ontwikkelingen in het achterhoofd (tabaksverbod, schaarse vergunningen, bankenproblematiek) is een meer solide samenwerkingsverband van zoveel mogelijk coffeeshops nodig om te kunnen overleven als Nederlandse coffeeshopsector. Dat snappen veel ondernemers wel. Maar hoe die samenwerking eruit moet gaan zien, is nog niet duidelijk. Er zijn meerdere opties, van nauwere samenwerking tussen de bonden in de toekomst binnen Cannabis Connect tot het samengaan in één bond. Henk de Vries wijst ook hier op de belangen van zijn stad Amsterdam, waar nou eenmaal andere dingen spelen dan in bijvoorbeeld de grensgemeenten. Aan de andere kant komt hij als medestichter van de coffeeshopbond ook op voor het basisidee van samenwerken: ‘De coöperatieve gedachte is erg belangrijk’, aldus De Vries. Coffeeshops moeten samenwerken, met elkaar maar bijvoorbeeld ook met eigen telers, als de achterdeur ooit eens gereguleerd zal zijn, is zijn idee. Veel coffeeshopondernemers willen toch het liefst legaal hun eigen wietsoortjes telen. Hoe zo’n coöperatie of samenwerking er in de toekomst uit komt te zien, zal het bestuur samen met de leden moeten uitzoeken. Hierover zal in de komende maanden verder met de leden worden gediscussieerd.

Nieuw bestuurslid

Naast een nieuwe voorzitter werd Bart Vollenberg gekozen als nieuw bestuurslid. Vollenberg heeft coffeeshops in Almere en Lelystad en draait al meer dan 20 jaar mee in de coffeeshopbranche. Vlak voor en tijdens de vergadering lieten nog enkele leden weten geïnteresseerd te zijn om een actieve functie te vervullen in de bond. Een verheugend aanbod voor het bestuur. Binnen de nieuwe werkwijze van de bond is er plek voor een aantal actieve leden die in een aantal commissies en werkgroepen aan het werk gaan.

In de tweede helft van de vergadering vertellen Rutger Jan Hebben, Maurice Veldman en August de Loor over de recente ontwikkelingen rondom het wietexperiment, de handgranaten in Amsterdam en andere zaken. Veldman en De Loor doen dat uit hoofde van hun functies als adviseur van de BCD.

Zin in

Na het sluiten van de vergadering wordt er buiten de zaal door leden nog even nagesproken over de ontwikkelingen in de sector, met een drankje en een snack. Er hangt een goede betrokken sfeer. Dingen worden naar elkaar uitgesproken, het was een middag met ondernemers die er zin in hebben en die begrijpen dat er dingen staan te gebeuren.

Redactie BCD, 24 mei 2019