Cannabisondernemers willen teeltexperiment dat aansluit bij behoefte consument

Cannabisondernemers willen teeltexperiment dat aansluit bij behoefte consument

200 Cannabisondernemers kwamen afgelopen vrijdag in Den Haag bij elkaar om te praten over het experiment met wietteelt zoals in het nieuwe regeerakkoord wordt voorgesteld. Het doel van het experiment moet volgens de ondernemers zijn dat de illegale markt verdwijnt en cannabisconsumenten voor het aanbod in de coffeeshops gaan kiezen. Zo kan cannabis uit de criminaliteit worden gehaald. Om te kunnen concurreren met aanbieders op de zwarte markt moeten coffeeshops een uniek en gevarieerd aanbod van goede kwaliteit kunnen leveren. Om een ‘waterbed-effect’ tegen te gaan is het van belang dat coffeeshops die buiten het experiment vallen kwalitatief vergelijkbare producten aan hun klanten kunnen verkopen. Zij moeten de mogelijkheid krijgen hun cannabisproducten te testen. Hiervoor is een verruiming van de handelsvoorraad noodzakelijk. 

Uitgangspunten

Een aanbod dat aansluit bij de wensen en behoeften van cannabisconsumenten is essentieel voor een succesvol experiment. Wanneer het aanbod in coffeeshops onvoldoende aansluit op die wensen en behoeften dan zal een deel van de consumenten de zwarte markt verkiezen.

  • Uit de Grass Poll – een grootschalige online-enquête onder ruim 8500 cannabisconsumenten – blijkt dat 48% van de consumenten hun cannabis deels op de zwarte markt aanschaft. De enquête laat verder zien dat consumenten verschillen in hun wensen ten aanzien van de producten. Voor de een is de kwaliteit doorslaggevend; de ander kijkt vooral naar de prijs en weer een ander laat zich leiden door informatie van de verkoper. Om al deze verschillende consumenten te kunnen bedienen, moeten coffeeshops in staat worden gesteld om de producten aan te bieden die bij hun klantenkring passen. Zelf hebben zij daar de beste kijk op.
  • Wanneer slechts een of enkele kwekers een vergunning krijgen, dan wordt het aanbod in de coffeeshops schraal. Coffeeshops verkopen dan enkel eenheidsworst en kunnen zich niet onderscheiden op uniciteit, kwaliteit en diversiteit van het aanbod. Het is van groot belang dat er zowel (betaalbare) bulkproducten, als ook (duurdere) unieke soorten worden geproduceerd die alleen in speciaalzaken verkrijgbaar zijn. Kwekers moeten daarom niet worden beperkt in het aantal soorten dat zij mogen kweken.
  • Uit de Grass Poll blijkt ook dat een groot deel van de cannabisconsumenten de coffeeshop als een betrouwbaar informatiepunt beschouwt. In staatswiet hebben zij daarentegen weinig vertrouwen. Er moet voorkomen worden dat consumenten de coffeeshops gaan mijden omdat die alleen staatswiet verkopen.
  • Coffeeshops dienen de mogelijkheid te krijgen om zelf in eigen beheer of als coöperatie te kweken. Zo wordt de diversiteit gegarandeerd met een uniek cannabisaanbod waarin de consument vertrouwen heeft.

Coffeeshops buiten het wietteelt experiment

In principe doen er slechts 6-10 gemeenten mee aan het experiment. Dat kan grote gevolgen hebben voor bewegingen van cannabisconsumenten (naar de experimentgemeenten toe of er juist vandaan). Om dit ‘waterbed-effect’ tegen te gaan is het van belang dat coffeeshops die buiten het experiment vallen 

kwalitatief vergelijkbare producten aan hun klanten kunnen verkopen. Zij moeten daarom de mogelijkheid krijgen om hun producten te testen op pesticiden en verzwarende middelen. Testen neemt enkele dagen in beslag. Dit kan alleen als er een ruimere handelsvoorraad wordt toegestaan.

Op dit moment mag een coffeeshop maximaal 500 gram aan cannabisproducten in de winkel hebben. Het merendeel van de coffeeshops verkoopt veel meer en moet meerdere keren per dag worden bevoorraad. Dat zorgt voor onnodige organisatorische en veiligheidsproblemen. Deze situatie maakt het testen van producten onmogelijk. Eenverruiming van de toegestane handelsvoorraad is daarom noodzakelijk.

Over Cannabis Connect

Cannabis Connect vertegenwoordigt 250 cannabisondernemingen. Cannabis Connect is het aanspreekpunt voor politici, bestuurders, media en anderen die zich bezighouden met het cannabisbeleid. Cannabis Connect verzamelt feitelijke informatie en maakt wensen en gedragingen van betrokken partijen inzichtelijk. Meer informatie: www.cannabisconnect.org