Coffeeshops en banken; een éénzijdig huwelijk?

Coffeeshops en banken; een éénzijdig huwelijk?

De relatie tussen coffeeshops en banken blijft onderwerp van gesprek. De relatie tussen de twee lijkt op een eenzijdig huwelijk. Met de aanscherping van de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) is de relatie verslechterd en Corona deed er nog eens een schepje bovenop.

Coffeeshops zijn misschien wel de meest gecontroleerde sector in ons land. Het gehele coffeeshopbeleid is gebaseerd op controle en handhaving. Op zich is daar niets mis mee. Vertrouwen is goed, controleren is beter. Weet je gelijk wat je aan elkaar hebt. Het enige wat een coffeeshopeigenaar niet kan “weerleggen” is zijn inkoop aan de achterdeur. De leverancier kan nu eenmaal geen factuur overleggen. En daar wringt de schoen.

In de meeste coffeeshops kan de klant met pin betalen. Het aantal pin transacties stijgt omdat de klant het gemak van pinnen prefereert boven een contante betaling. Het gevolg is dat coffeeshops steeds minder contant geld binnen krijgen waarmee de inkoop aan de achterdeur kan worden voldaan. Na aanscherping van de Wwft kregen coffeeshops de afgelopen jaren van hun bank te horen dat er een maximum werd gesteld aan het opnemen van contant geld. Omdat coffeeshops gelden als “hoog risico” zijn banken op hun beurt verplicht een cliëntenonderzoek te houden om het risico te beoordelen voor witwassen van crimineel verkregen geld of financiering van terrorisme. De geldstromen dienen zo transparant mogelijk te zijn.

Een groot aantal coffeeshops maakte tot voor kort gebruik van waarde transporteur RCCS uit Waalwijk die contant geld veilig kon brengen of ophalen. Na het faillissement van RCCS op 8 maart j. is de situatie voor de coffeeshops zo nijpend geworden zodat er vanuit een werkgroep van de sector een brandbrief aan de minister van financiën is gestuurd.

Bovendien is de Tweede Kamer op de hoogte gebracht. (als PDF toegevoegd)

In afwachting van de uitkomsten pleit de sector voor een breed overleg tussen de banken, de toezichthouder en het ministerie van Financiën om afspraken vast te leggen in een gedragscode waardoor coffeeshops in het algemeen uit het “hoog risico” worden gehaald. Relaties houden immers alleen stand op basis van wederzijds vertrouwen.

Wordt vervolgd.

22 maart 2022

Bijlagen in dit bericht