“Coffeeshops ondermijnen de bovenwereld”

“Coffeeshops ondermijnen de bovenwereld”

Het nieuwe mantra van de Amsterdamse Driehoek. Donderdag 28 januari heeft de gemeenteraad commentaar gegeven op het beheersplan wat op 8 januari door de Amsterdamse burgemeester Halsema (lees de Driehoek) aan de raad is voorgelegd.

Het beheersplan “naar een beheersbare cannabismarkt” omvat een onderdeel van de aanpak van het terugdringen van het (massa)toerisme naar Amsterdam. Helaas voor de zoveelste keer worden de coffeeshops als een van de belangrijkste aanjagers van dat toerisme nagewezen (en dan nog van het zogenaamde “laagwaardig” toerisme waar de publieke opinie van beweerd dat “Amsterdam daar geen cent aan verdient, maar alleen overlast aan ondervindt”).
Deze pijlen zijn al 15/20 jaar op de coffeeshops gericht zodat er ondertussen al een groot aantal coffeeshops zijn gesloten En dat zonder enige invloed op een afname van het toerisme. Sterker door allerlei factoren is het toerisme, ver weg van coffeeshops, alleen maar mega toegenomen.

Met het beheersplan brengt de Driehoek een volstrekt nieuwe pijl in de strijd tegen het toerisme, een GIFPIJL als zouden coffeeshops de samenleving ontwrichten! Het is op basis van dat dogma waarmee de Amsterdamse Driehoek alsnog het I-Criterium ingevoerd wil krijgen. Wat in een eerdere raadsvergadering in oktober bij meerderheid in de raad niet gelukt is.

Het is een nieuwe redenatie wat uitgaat van het Mantra van het landelijke politie en Justitiebeleid wat in 2010 startte onder de regering van VVD,CDA en gedoogpartner PVV:
“De onderwereld ondermijnt de bovenwereld”! Het is dit Mantra wat de Amsterdamse Driehoek naar haar hand zet: “Als we nou de coffeeshops tot die onderwereld rekenen gebiedt de logica dat door het toegenomen toerisme de Amsterdamse coffeeshops HEEL VEEL geld verdienen. Ergo, de coffeeshops zorgen voor HEEL VEEL ondermijning van de bovenwereld!”
Het is die logica in het beheersplan waarop de invoering van het I-criterium verdedigd wordt met, in de ogen van de Driehoek, alleen maar winnaars: Van EN geen ellende meer van die horde laagwaardige drugstoeristen, die dronken, blowend, luidruchtig en kotsend het Amsterdamse Werelderfgoed “naar de kloten helpt”, EN minder ondermijning van de bovenwereld door die verdomde “onderwereld “coffeeshops.

Het is te prijzen dat de linkse raadsleden het beheersplan van de Driehoek “in de pauze” hebben kunnen zetten voor nader beraad. Los van dat ik de argumenten daarvoor niet zo sterk vond is dit in ieder geval een (klein) positief resultaat.

En wat ik tenslotte nog kwijt wil is dat coffeeshops niets met ondermijning van doen hebben maar juist een bijdrage leveren tegen de ondermijning. Los van het gegeven van wat nou onder “onderwereld” en “bovenwereld” wordt verstaan zorgt de coffeeshopbranche er juist voor dat, in tegenstelling tot het buitenland, de inkomsten uit verkoop van cannabis per direct omgezet wordt in reguliere landelijke en lokale economie. Nog maar te zwijgen van reguliere werkverschaffing, afdracht van (loon)belastingen van het personeel, werkgelegenheid voor lokale aannemers, loodgieters, toeleveringsbedrijven voor de horeca, enz, enz.
Zo heeft The Bulldog een prachtig hotel, hebben veel coffeeshopeigenaren de afgelopen jaren mee geholpen aan innovatief onderzoek naar de werking van CBD waar de reguliere drogisterijen zoals Kruidvat en Jacob Hooy nu dankbaar profijt van hebben. Dus, hoezo ondermijning?

De coffeeshop is geen noodzakelijk kwaad maar een noodzakelijk goed voor de sociaal/economische verhoudingen in de Nederlandse samenleving. Coffeeshops spelen een essentiële rol van het in goede banen leiden van verkoop en consumptie van cannabis.

August de Loor,
Amsterdam, 4 februari 2021