Coffeeshopsector wil wietexperiment met 100% biologische teelt

Coffeeshopsector wil wietexperiment met 100% biologische teelt

De telers die deelnemen aan het wietexperiment zouden biologisch moeten gaan kweken. Dat heeft voordelen voor de volksgezondheid, het milieu, de consumenten, de ondernemers die meedoen aan het experiment en de Nederlandse landbouwsector.

Dat het in de agrarische sector anders moet is iedereen wel duidelijk. Door de afnemende biodiversiteit (als gevolg van het gebruik van landbouwgif), massale bijensterfte en de nodige gifschandalen met voedsel roept de samenleving steeds luider om een schonere voedselketen, zonder pesticiden. Maar tegenover de roep om een gezondere landbouw staan de financiële belangen van grote chemische concerns (Bayer, Syngenta). Een sterke lobbymachine voert de druk op om de negatieve naam van het landbouwgif te keren. In een artikel in het Financieel Dagblad laat een topman van Syngenta weten dat het bedrijf wil vergroenen. Het woord ‘pesticiden’ wordt tegenwoordig vermeden. ‘Gewasbeschermers’ is het nieuwe begrip dat Syngenta uitdraagt. Dat klinkt een stuk positiever dan het naar dood en verderf klinkende ‘pesticide’ of ‘landbouwgif’. De gehanteerde termen verbloemen dat de giftige producten zelf gewoon in de handel blijven.

Als er in de landbouw grote financiële belangen spelen moeten andere belangen zoals de gezondheid van consumenten en een gezond milieu af en toe wijken. Dat is een harde werkelijkheid, waarmee ook de cannabisindustrie te maken heeft.

Denemarken houdt de markt zuiver

In Canada gelden andere regels dan in Europa op het gebied van voedselveiligheid. Het wettelijke kader in Canada staat pesticiden toe die in Europa verboden zijn. Denemarken importeert (medicinale) cannabis uit Canada, maar scherpte onlangs de importregels voor die cannabis aan op het gebied van pesticiden. De wiet uit Canada kan alleen maar Denemarken binnenkomen als deze voldoet aan de Deense strenge bepalingen omtrent pesticiden.

Moeten we in Nederland niet iets vergelijkbaars gaan doen met het wietexperiment? Het experiment is er primair op gericht om te kijken of er een gesloten keten kan worden opgezet, van wietzaadje tot wietzakje. Daarnaast is een experiment natuurlijk een uitgelezen kans om te proberen de gereguleerde cannabisteelt in Nederland te vrijwaren van landbouwgif en kunstmest. De overheid zou eenvoudig kunnen bepalen dat alle gereguleerde wiet biologisch moet worden geteeld. Het is in wezen vreemd dat de commissie Knottnerus dat vorig jaar niet heeft voorgesteld.

Bio experiment

Het wietexperiment kan een begin maken met het omschakelen van de hele cannabissector naar biologische wiet, waarbij alleen organische meststoffen worden gebruikt en geen synthetische pesticiden. De afgelopen jaren is een keur aan mooie technieken ontwikkeld om efficiënt biologisch te telen. Dat hoeft tegenwoordig niet méér te kosten dan de teelt met minerale meststoffen (kunstmest) en het gebruik van pesticiden. Biologische producten bevatten geen resten van (verboden en toegestane) chemische bestrijdingsmiddelen en hebben een betere smaak en kwaliteit. Tot slot is biologische teelt minder milieubelastend dan het gebruik van bestrijdingsmiddelen en kunstmest.

Sluipwespen

Door de teelt binnen het wietexperiment biologisch te maken sla je meerdere vliegen in een klap. Naast het behalen van directe positieve resultaten voor de volksgezondheid en het milieu, stimuleer je de beweging van de Nederlandse tuinbouwsector naar een meer op de natuur afgestemde biologische teelt. Het zou mooi zijn als Nederland zijn know how op het gebied van gereguleerde (biologische) teelt perfectioneert binnen de gereguleerde cannabisteelt. De opgedane kennis en doorontwikkeling van technieken kan ook worden ingezet op het gebied van biologische tomatenteelt of komkommerteelt. Nederland heeft een aantal innovatieve tuinbouwbedrijven die nieuwe manieren ontwikkelen om planten tegen bedreigingen te beschermen. Er is een Nederlands bedrijf dat de wereld verovert met de kweek van insecten die planten beschermen (bijvoorbeeld sluipwespen tegen bladluizen) of schimmels als trichoderma (een bodemschimmel die andere schimmels bestrijdt). Ook is er een groeiend aantal producenten van biologische meststoffen, turfvrije teeltaarde (turfwinning verhoogt de CO2 uitstoot) en energiebesparende teelttechnieken.

Beeldvorming

De aanleg van de Deltawerken in Zeeland beschermt een deel van Nederland tegen overstromingen en maakte ons land wereldleider op het gebied van waterbouwkunde. Met het biologisch telen binnen het wietexperiment werkt Nederland aan de productie van zuivere wiet van goede kwaliteit maar stimuleert de overheid ook de ontwikkeling van biologische technieken in de tuinbouw, know how die wereldwijd kan worden geëxporteerd. Voor de beeldvorming over de cannabissector zou het mooi zijn als het experiment bijdraagt aan de vergroening van de Nederlandse tuinbouw. Door in te zetten op biologische wietteelt zal Nederland een solide weerwoord hebben op de Canadese producenten, mocht Nederland na het experiment besluiten om de cannabismarkt te reguleren.

Vooroordelen biologische teelt

Voor de coffeeshops die meedoen aan het experiment is het aanbieden van een mooi assortiment biologische soorten een manier om zich te kunnen onderscheiden van andere aanbieders van wiet. Een enkele coffeeshop kiest er al voor om het assortiment te beperken tot een paar exclusieve wietsoorten, die allemaal biologisch zijn. Veel mensen vroegen zich af of dit businessmodel zou gaan werken, maar dit soort zaken lopen als een trein.

Sommige telers en consumenten hebben een aantal vooroordelen tegen biologische producten. Zo zouden ze duur zijn en kwalitatief minder. Misschien dat er twintig jaar geleden nog schimmelige bio miniappeltjes voor de hoofdprijs bij een biologische groenteboer werden verkocht, maar die tijden zijn allang voorbij. Zeker voor wat betreft de wiet die op grote schaal gereguleerd kan worden geteeld kan de organische teelt voor een vergelijkbare prijs met andere wiet worden geproduceerd. De kwaliteit is daarbij veel hoger en wiet zonder bestrijdingsmiddelen is een stuk gezonder.

Mentaliteitsverandering

De huidige illegale status van de wietteelt maakt het nu relatief moeilijk om organisch te telen. Je kunt je afvragen of de wiet die op de gedoogde en illegale markt als bio wordt gekocht ook daadwerkelijk altijd bio is. Er is geen controle op wiet, je moet de verkoper op zijn blauwe ogen vertrouwen…

“Als sector pleiten wij daarom voor een wietexperiment met 100% biologische teelt.”

Een deel van de illegale telers grijpt regelmatig naar de gifspuit uit winstbejag. Als ze vliegjes rondom hun planten zien vliegen schrikken veel telers. Meer dan eens nemen ze dan hun toevlucht tot de meest zekerheid biedende bestrijdingsmiddelen die ze voorhanden hebben en vaak is dat puur vergif. In een aantal gevallen blijkt dat de vliegjes die ze zien niet eens schadelijk zijn voor de wietplant, maar veel illegale telers hebben nauwelijks verstand van (on)schadelijke insecten. Lang niet alle insecten zijn schadelijk voor planten, integendeel: sommige insecten beschermen de plant zelfs. Het is wetenschappelijk gezien nog onduidelijk wat de gevolgen voor de gezondheid zijn van de diverse vormen van consumptie (roken, verdampen, eten) van cannabis met residuen van bestrijdingsmiddelen. Er wordt hiernaar nog onvoldoende onderzoek gedaan. Als sector pleiten wij daarom voor een wietexperiment met 100% biologische teelt.

Ons milieu en de Volksgezondheid vragen om een mentaliteitsverandering. Coffeeshops in het experiment kunnen met een volledig bio assortiment op een positieve manier concurreren met de zwarte markt, want biowiet is vaak beter van smaak en kwaliteit. Het afdwingen dat de telers in het wietexperiment biologisch moeten gaan telen is een simpel gebaar met grote positieve gevolgen. Het is eigenlijk zo voordehand liggend dat je er bijna overheen zou kijken.

Redactie BCD, 28 mei 2019

Lees ook

“Pesticidenmaker Syngenta omarmt groene doelen” (fd.)

“In de Media: Syngenta wil niet meer van ‘pesticiden’ horen” (Foodlog)

“Denmark health minister: Clarity needed for European cannabis producers” (Marijuana Business Daily)