Debat gemist? Algemeen Overleg Coffeeshopbeleid 20 december 2017

Debat gemist? Algemeen Overleg Coffeeshopbeleid 20 december 2017

Algemeeen Overleg (AO) is de meest voorkomende vorm van commissieoverleg. Een AO is een reguliere vergadering van een commissie met ministers of staatssecretarissen. In een AO komt een specifiek onderdeel van het beleidsterrein van een minister of staatssecretaris aan de orde. In een AO stellen Kamerleden vragen aan de bewindspersoon, die daar vervolgens op antwoordt. De formele afronding, inclusief het indienen van moties gebeurd in de plenaire vergadering.
Dat zijn vaak korte debatten die als een VAO (Verslag Algemeen Overleg) op de agenda staan.

Afgelopen woensdag 20 december 2017 stond Coffeeshopbeleid op de agenda. Daarbij waren aanwezig de bewindslieden Minister Grapperhaus (J&V) en Bruins (medische zorg) met fractie-afgevaardigden van VVD, CDA, D66, Christenunie, PvdA, SP, groen links, SGP, PVV & DENK (absent: 50+, PvdD, FvD).
Op de publieke tribune zat Nieuwsuur- journalist Bas Haan.

“Opmerkelijk dat er geen opmerkingen zijn gemaakt over de begroting van 2 miljoen voor de ‘uniforme wietexperimenten’ die in het regeerakkoord Rutte III staan genoemd”.

Het volledige debat is terug te zien via onderstaane link; 

 https://debatgemist.tweedekamer.nl/debatten/coffeeshopbeleid-1