Derde Cannabis Connect Ondernemers dag

Derde Cannabis Connect Ondernemers dag

Er bestaat bij een aantal ondernemers onrust over de aanloop naar het wietexperiment. Daarom organiseert Cannabis Connect een derde Ondernemersdag voor leden van de coffeeshopbonden.

Een artikel in de Volkskrant van 3 april over het eerste concept voor de ‘Wet uniform experiment gesloten coffeeshopketen’ levert een hoop onrust op bij coffeeshopondernemers. De aanloop naar het wietexperiment is erg spannend voor de branche. Dat is logisch, maar het is belangrijk om te beseffen dat niet alles wat over dit onderwerp in de media wordt beweerd, overeenkomt met de realiteit. De branche moet zich niet gek laten maken voor er dingen besloten zijn. Aan de andere kant moet je als ondernemer ook niet stil blijven zitten.

Uit de reacties van enkele coffeeshopondernemers over de ontwikkelingen de laatste tijd spreekt teleurstelling en dat is begrijpelijk. Is het niet de bedoeling van het experiment om de volksgezondheid te bevorderen en de illegale straathandel tegen te gaan? Anderen vrezen dat er toch niet naar de coffeeshops zal worden geluisterd, ondanks de belofte dat dit wel zo is. Sommige shopeigenaren opperen moedeloos om het experiment dan maar de rug toe te keren.

Wegkijken geen optie

Maar het hoofd afwenden en niet meedoen in de aanloop naar het experiment lijkt geen optie. Als coffeeshopondernemers vanaf nu ‘niet thuis’ geven krijgen andere krachten vrij spel. Er wordt door verschillende partijen nagedacht over alternatieve distributiekanalen voor coffeeshops. Op dit moment is de coffeeshop als enige verkooppunt in het experiment genoemd. De overheid realiseert zich dat coffeeshops in de Nederlandse situatie een rol vervullen die niet zomaar is te vervangen door andere distributiepunten.

Maar als coffeeshops niet meedoen aan het experiment, dan geef je de politiek en de overheid munitie om te pleiten voor nieuwe distributiesystemen van cannabis, waarbij de coffeeshops buiten spel komen te staan. Dat mag nooit gebeuren!

Wat er ook gebeurt, het is belangrijk om nu de gelederen te sluiten en om zoveel mogelijk samen op te trekken.

Ondernemersdag

Cannabis Connect zit op 30 april met zes personen aan tafel bij de Adviescommissie die over het Wietexperiment gaat. Om daar een eenduidige boodschap te kunnen overbrengen die steunt op een zo groot mogelijke achterban worden alle leden die aangesloten zijn bij het PCN, de BCD en of Epicurus uitgenodigd voor de derde Cannabis Connect Ondernemersdag. Deze vindt plaats in Theater Korzo in Den Haag op woensdag 25 april.

De Stuurgroep Cannabis Connect heeft een lijst standpunten geformuleerd die de visie van de cannabissector weergeeft. Die punten zijn geformuleerd op basis van de discussies tijdens de laatste Ondernemersdag (2 november 2017) en de input van de besturen van PCN, BCD en Epicurus. Tijdens de derde Ondernemersdag kan deze visie nog worden aangescherpt en aangevuld met punten die de deelnemers aandragen.

De afgelopen maanden heeft Cannabis Connect deze visie al gedeeld met de ministers van Justitie en Veiligheid en Medische Zorg, hun ambtenaren, de VNG, de woordvoerders in de Tweede Kamer en de leden van de Adviescommissie experiment gesloten coffeeshopketen. Over een aantal onderwerpen zullen Tweede Kamerleden nog vragen stellen aan de verantwoordelijke ministers.

Aanmelden

De derde Cannabis Connect Ondernemersdag is gratis en alleen toegankelijk voor eigenaren en bedrijfsleiders van coffeeshops die lid zijn van een van de bonden (PCN, BCD en/of Epicurus). Zij kunnen zich vóór 20 april via de link: http://www.cannabisconnect.org/3e-ondernemersdag/ aanmelden voor de derde ondernemersdag.

Te bespreken tijdens de Ondernemersdag op 25 april

De Ondernemersdag zal in het teken staan van de aanstaande gesprekken met de Adviescommissie experiment gesloten coffeeshopketen en een terugblik op de recente Canadatrip. Daarnaast zijn er ook openstaande vragen die zullen worden besproken.

De standpunten die worden besproken zijn verwoord in de volgende stellingen. Zoals hierboven vermeld kunnen ondernemers hier standpunten aan toe voegen op uiterlijk 20 april via info@cannabisconnect.org. Indien noodzakelijk zal er over de stellingen worden gestemd.

Stellingen

  • Hasj moet gedoogd blijven tijdens het experiment.
  • Tijdens het experiment mag een coffeeshop naast gereguleerde ook ‘illegale wiet’ blijven verkopen.
  • Coffeeshops kunnen gedwongen worden om mee te doen aan het experiment (verplichtend karakter).
  • Coffeeshops moeten hun eigen telers kunnen aandragen.
  • Ik vind het prima om bij een andere producent af te nemen als de kwaliteit en variëteit goed is.
  • Wanneer het THC-percentage voor gereguleerde wiet gemaximeerd wordt is het experiment gedoemd te mislukken.
  • Het experiment kan alleen slagen als de cannabissector betrokken is bij de teelt.
  • Coffeeshopondernemers moeten verantwoordelijk worden gemaakt voor de teelt.
  • Ik wil graag meedoen met het experiment.
  • Ik vertrouw erop dat de overheid het experiment wil laten slagen.

Redactie BCD 6 april 2018