Geen tabak meer in coffeeshops vanaf 2022

Geen tabak meer in coffeeshops vanaf 2022

De dagen van de tabak in de horeca zijn geteld. Ook de joint die in de coffeeshop wordt gerookt zal over enkele jaren tabaksvrij zijn. Wat nu?

Kranten meldden deze week dat het ministerie van Volksgezondheid heel binnenkort naar buiten komt met een Nationaal Preventieakkoord, dat roken, problematisch alcoholgebruik en overgewicht aan zal pakken. Vanaf juli 2022 zou het daarbij verboden zijn om te roken in coffeeshops.

Nou hing dat roken in coffeeshops al een tijdje aan een zijden draadje. Waar een aantal jaar geleden een bezoek van een aantal coffeeshopondernemers aan VWS er nog toe leidde dat het handhaven van het horeca rookverbod binnen de coffeeshops ‘geen prioriteit’ had, lijkt het einde van de joint met tabak in de coffeeshop nu echt nabij. Joints verkopen in de shop zou nog wel mogen, maar het roken ervan in de coffeeshop gaat een terminale fase in. Het ministerie zwicht niet meer voor de argumenten dat nou eenmaal veel Nederlandse blowers joints roken met een mengsel van cannabis en tabak. Dat het weren van tabak uit de coffeeshop de consument naar de illegaliteit verbant lijkt geen goed argument meer in de ogen van Volksgezondheid.

Pure wiet?

Geen tabak meer in de coffeeshop. Hoe reageert de sector daarop? Binnen de WhatsApp groep van Cannabis Connect opperen ondernemers verschillende dingen. Misschien is het een idee om de coffeeshopbezoeker over te halen om te gaan vaporizen of om pure wiet te gaan roken, oppert één van de ondernemers. Misschien moeten we wel een campagne opstarten om andere manieren van cannabisgebruik populairder te maken, oppert een ander. Iemand draagt een aluminium pijpje met filter voor dat het gebruik van tabak bij het blowen overbodig maakt. Er zijn ook al jaren tabaksvervangende kruidenmengsels te koop voor in joints.

Edibles en extracten

Eigenlijk is het een gemiste kans dat de commissie Knottnerus de opkomst van edibles in de coffeeshops niet heeft willen faciliteren. Een redelijk aantal ondernemers ziet in edibles en extracten een groot deel van de oplossing voor het tabaksprobleem en ook in Amerika zijn edibles en extracten erg populair.

Kruidentabak? Pijpjes? Vapen? Edibles? Is dat reëel en hoe breng je die aan de man? Is het mogelijk om de consument te bewegen om geen tabak meer te roken in zijn joint? Een van de ondernemers roept op om binnen de sector gezamenlijk en gestructureerd te gaan brainstormen hoe ondernemers kunnen omgaan met de aanstormende tabaksban. De ondernemer stelt voor om – net als bij de discussie over het keurmerk- een werkgroep van ondernemers samen te stellen die zich in deze materie gaan verdiepen.

Zelfregulering

Het is in veel gevallen beter dat een branche problemen die zich voordoen zelf oplost, voordat er regels worden opgelegd van bovenaf (Den Haag). Het tabaksverbod is typisch zo’n zaak die je als coffeeshops beter gezamenlijk aanpakt. In ieder geval het bedenken van opties.

Werkgroep

De werkgroep cannabis consumptie (werktitel) zou na de Cannabis Connect ondernemersdag van 12 december van start kunnen gaan. Dat kan in eerste instantie prima als WhatsApp groep. Daarbij is het de bedoeling om te brainstormen over een strategie die de coffeeshops kunnen hanteren ten aanzien van het tabaksverbod. De werkgroep brengt ideeën samen en filtert die om ze vervolgens te kunnen delen met de collega coffeeshopondernemers.

Op 12 december komt een groot aantal ondernemers samen in Utrecht om de AMvB te bespreken. Op die dag zou ook de werkgroep cannabis consumptie van start kunnen gaan. Ondernemers die mee willen denken over de ‘tabakszaak’ in een werkgroep worden bij deze uitgenodigd om zich op 12 december kenbaar te maken, of anders via de WhatsApp groep van Cannabis Connect.

Redactie BCD, 21 november 2018