Geïnstitutionaliseerd racisme en Geïnstitutionaliseerd stigma

Geïnstitutionaliseerd racisme en Geïnstitutionaliseerd stigma

Het eerste begrip begint, overgewaaid uit de USA, na jarenlange aarzeling eindelijk meer vaste voet aan de grond te krijgen in Nederland bij pers, publiek en politiek! Nu nog het geïnstitutionaliseerd stigma van zowat alles wat met drug en druggebruik te maken heeft.

Ik zit nu precies 50 jaar in dit vak met als bizarre constatering dat het stigma over drugs sindsdien alleen maar is toegenomen, terwijl nota bene de extremiteit van dit fenomeen de afgelopen decennia afgenomen is, zoals dat de heroïnegolf aan junkies tussen 1973 en 1985 allang achter ons ligt.

Voorbeelden te over voor dit hardnekkig stigma zoals de recente Veiligheidsmonitor 2020 enquête van het onderzoeksbureau van de gemeente Amsterdam. Met vragen voor de bewoners in Amsterdam en naburige steden wat zij als meest aan overlast ervaren in de directe omgeving. Met in het rijtje voorbeelden zoals hondenpoep de volgende omschrijving; Drugsgebruik of drugshandel, bijvoorbeeld op straat of in coffeeshops?

Op deze omschrijving van overlast door coffeeshops is een spervuur aan commentaar te leveren zoals dat de opstellers van deze monitor kennelijk geen onderscheid maken tussen de praktijken van straatdealers in de verkoop van harddrugs (met vaak tot intimidatie en geweld aan toe met alle overlast voor de directe omgeving) met die van de legale verkoop en consumptie van cannabis in coffeeshops. En dat laatste is de dagelijkse praktische, succesvolle uitvoering van een van de belangrijkste doelstellingen van het Nederlandse drugsbeleid; de scheiding tussen de markten van softdrugs met die van harddrugs. Kortom daar waar de coffeeshops onder andere bedoeld zijn als wapen tegen straathandel wordt dat in deze enquête op een hoop gegooid!

Daarnaast valt in de enquête op dat waar bij alle andere voorbeelden die de bewoners mogen aanvinken een directe verwijzing wordt gegeven naar vormen van overlast die bij drugsgebruik en drugshandel ontbreekt. Kortom, kennelijk wordt door het onderzoeksbureau per definitie drugsgebruik als overlast beschouwd. Met daar bovenop nog dat drugsgebruik en drugshandel wat zich binnen de coffeeshop afspeelt (dus zich per definitie onttrekt aan de directe waarneming van de buurtbewoner) door de onderzoekers toch als (straat)overlast wordt beschouwd. BIZAR!

Dit alles krijgt een nog meer macaber karakter met de vraag aangaande de eventuele overlast van cafés “weggestopt” is in; hinder van horecagelegenheden zoals cafés, restaurants of snackbars. Terwijl het toch duidelijk moet zijn dat van cafés  specifieke vormen van overlast uitgaan. Daarbij wordt er hier ten opzichte van coffeeshops duidelijk met twee maten gemeten. Daar cafés in velerlei opzichten dezelfde functie hebben als coffeeshops worden in de overlastenquête cafés gerangschikt onder snackbars en coffeeshops onder straatdealers

En zo valt er op deze enquête nog veel meer aan te merken aan suggestieve vraagstelling. Met het risico dat coffeeshops als meest overlast gevend uit de enquête naar voren komt. Zelfs in steden rond Amsterdam zonder coffeeshops. Want als elke nuance ontbreekt en coffeeshops en straatdrugshandel op een hoop gegooid wordt met daarbij dat er geen onderscheidt gemaakt wordt tussen soft- en harddrugs is de toedichting dat hier sprake is van geïnstitutionaliseerd stigma op zijn plaats. En dan is het voor de buurtbewoner die moet kiezen tussen hondenpoep of drugsgebruik en drugshandel, bijvoorbeeld op straat of in coffeeshops, haast een belediging om die hondenpoep aan te vinken. Zelfs voor bewoners die honden haten!

En dan te weten dat het onderzoeksbureau die deze enquête heeft opgesteld ook het onderzoek heeft uitgevoerd naar de toeristenpatronen in de Amsterdamse binnenstad waarbij zij wetenschappelijk hebben aangetoond dat het laagwaardig deel van dit toerisme afkomt op de coffeeshops in de stad met als bijeffect van een alom oproep uit de samenleving, belangengroepen Amsterdamse binnenstad en wetenschappers zoals Hoogleraar Tromp dat Amsterdam het I-criterium moet invoeren. En dat het toeristen verboden wordt om nog coffeeshops te bezoeken.

Ach ja, als je als onderzoeksbureau van het Amsterdamse stadhuis geen onderscheid maakt tussen coffeeshops en straatdealers dan kan het zelfs zover gaan dat dit tot de oproep leidt om alle Amsterdammers te verbieden om die LEVENSGEVAARLIJKE Amsterdamse binnenstad te bezoeken.

August de Loor,
Amsterdam, 19 juni 2020