Grapperhaus ondermijnt zichzelf

Grapperhaus ondermijnt zichzelf

De Nederlandse politie is ‘rupsje nooit genoeg’ als het gaat om extra geld voor haar eigen ‘war on drugs’. Minister van Justitie Grapperhaus deed onlangs weer 100 miljoen extra in het zakje in de strijd tegen ‘ondermijning’, het nieuwe modewoord op de burelen van Justitie om de geldkraan open te krijgen. Het is het zoveelste staaltje van verspilling van belastinggeld, legt mr. Veldman uit

Grapperhaus was ooit een gevierd advocaat in arbeidsrecht, en bij zijn aantreden op Justitie was de hoop groot dat de tijd nu eindelijk was gekomen voor een verstandig drugsbeleid. De eerste maanden hield de nieuwe bewindsman zijn kaken stevig op elkaar als het om dit vraagstuk ging. Maar inmiddels is hij warmgedraaid en kunnen we ook hem horen oreren over de misdaad die als een langzaam gif onze samenleving binnendringt. Grapperhaus kondigde een daadkrachtige aanpak van drugscriminaliteit aan. Dat deze daadkracht tot averechtse resultaten leidt wordt angstvallig verzwegen.

Nieuwe wijn in oude zakken

Alle grote inspanningen van politie en justitie hebben de afgelopen decennia alleen maar geleid tot een opvallende toename van grootschalige wietteelt en productie van ecstasy. Laboratoria voor synthetische drugs schieten als paddenstoelen uit de grond , en dat is een regelrecht gevolg van de strijd tegen cannabis.

Vorige maand werd bekend dat de hoeveelheid chemisch afval afkomstig van drugslaboratoria verontrustend is gestegen. De politie gaat ervan uit dat de lozingen slechts het topje van de ijsberg vormen en het werkelijke aantal lozingen schrikbarend veel hoger is. Hoeveel chemisch afval door de gootsteen verdwijnt en een rechtstreeks gevaar vormt voor de volksgezondheid is niet bekend.

Marokkaanse hasj verboden?

Tweede Kamerleden afkomstig uit de Bible Belt blazen de strijd tegen wiet nieuw leven in door de minister te vragen om de 15% THC-maatregel in te voeren. Dat wordt door straatdealers met applaus begroet. Deze maatregel zou immers een einde maken aan de verkoop van Marokkaanse hasj. Over enkele weken weten we wat de minister van dit voorstel vindt. Onderzoekers hebben meermalen vastgesteld dat deze maatregel volstrekt zinloos is. Er komt geen einde aan de vele maatregelen tegen de verkoop van wiet. Een grote meerderheid van de Gemeenteraad in Roermond wil het ingezetenencriterium invoeren.

Van wiet naar ecstasy

Cannabistelers die tegen de lamp lopen zoeken nogal eens hun heil in de productie van ecstasy. Een ecstasy laboratorium heeft weinig ruimte nodig en je hoeft geen planten water te geven. Een gepakte cannabisteler wordt onzichtbaar door een laboratorium te beginnen. Geld genoeg. Het is opvallend dat de grootschalige strijd tegen de wietteelt onder de grote rivieren de productie van ecstasy aanjaagt. 100 miljoen euro voor de bestrijding van een miljardenindustrie oogt dan ook als een lachertje. Zo komen we van de regen in de drup.

Boeven vangen heeft plaats gemaakt voor lampen pakken

De prioriteiten in opsporingsland liggen dezer dagen niet in het pakken van boeven, maar in het oprollen van winkels die worden beticht van het verlenen van hand- en spandiensten aan wiettelers. Deze laatste kunnen ze niet pakken, afgezien van een aantal onschuldige kleine thuistelers. Je moet toch wat met die centen, dus dan gaat de politie maar winkels sluiten. Het growshopverbod levert ongekende mogelijkheden om miljoenen overheidsgeld snel te verdampen.

Tuinwinkels zijn nieuwe criminele organisaties

Politiekorpsen door heel Nederland zijn dagelijks druk in de weer met het leeghalen van tuinwinkels waar aarde en voeding worden verkocht. Alle pijlen zijn gericht op bedrijven waarvan wordt beweerd dat zij behulpzaam zijn bij cannabisteelt. Na een verhoor van een winkelier die als crimineel werd gebrandmerkt werd mij gezegd dat de Nederlandse politie met het nieuwe budget het hele jaar vol inzet in de strijd tegen plantenvoeding en andere kweekbenodigdheden. Het gaat er niet om grote wiettelers te pakken, want die komen niet makkelijk in het vizier van de speurders. Omdat deze criminele netwerken gewoon blijven functioneren, heeft de politie haar werkwijze aangepast en is het doel gelegen in het maatschappelijk elimineren van al degenen die worden aangemerkt als faciliteerders.

Een winkelier van kweekspullen die uitsluitend aan de kleine thuisteler levert krijgt een inval waarbij zijn voorraad van € 75.000,- inbeslaggenomen wordt. De officier van justitie stelt voor om de zaak voorwaardelijk te seponeren als hij afstand doet van de inbeslaggenomen voorraad. Justitie speelt voor rechter in dit soort zaken. Gelukkig hebben we nog echte rechters bij wie je kan aankloppen om dit onheil te keren. En dan maar hopen dat zij verstand hebben van het growshopverbod.

Hetze zet de toon

Zo ontstaat een hetze tegen bedrijven en personen die niet in strijd handelen met het growshopverbod, maar wel door ondeskundigheid van de politie in het verdachtenbankje belanden. Het resultaat is dat de hele handel in kweekbenodigdheden ondergronds gaat en niemand meer belasting betaalt.

Het is erg moeilijk om onschuldige burgers uit te leggen waarom ze als beroepscriminelen worden behandeld en in handen vallen van politieagenten die allerlei onzin beweren over het growshopverbod. Ook als zij hun bevoegdheden faliekant te buiten gaan, weten deze types van geen ophouden. Het growshopverbod is een speeltuin geworden voor amateuristisch gehannes in opsporingsland.

Banken schijnheilig

Banken fungeren als manusje van alles om justitie en politie van dienst te zijn in de strijd tegen de groene draak. Niet alleen coffeeshops worden telkens weer geconfronteerd met veel vragen over financiële transacties. Ook veel ondernemers die spullen verkopen waarvan wordt gedacht dat deze worden gebruikt voor wietteelt worden rekeningen opgezegd of geweigerd. Allerlei activiteiten, ook volstrekt legale, die in de verste verte zouden kunnen worden gerelateerd met wiet, worden de kop ingedrukt.

Zo vroeg een ondernemer met 23 rekeningen bij de ING een nieuwe rekening aan voor de verkoop van producten met CBD, zoals gezichtscrème. De ING weigerde om voor dit bedrijf een rekening te openen. Grote verkopers van CBD, zoals het Kruidvat of de Etos mogen hun rekeningen houden, maar andere winkeliers worden uitgesloten van het betalingsverkeer. En dan te bedenken dat CBD een legaal product is.

De ING is door de overheid als huisbankier van de overheid ontslagen omdat deze bank tot over de oren betrokken is bij witwassen van cocaïnegelden. Om deze criminele activiteiten te maskeren worden Nederlandse bedrijven de wacht aangezegd en beschuldigd van betrokkenheid bij verboden activiteiten zonder dat hier enige gegronde reden voor is. Banken spelen het braafste jongetje van de klas door met de beschuldigende vinger hun eigen clientèle aan te wijzen. Zo proberen de banken hun blazoen te zuiveren. Justitie doet lekker mee want die 100 miljoen euro moet wel op.

Deze oogst stemt somber en het einde is nog niet in zicht. Inmiddels moeten we concluderen dat minister Grapperhaus geen haar beter is dan zijn illustere voorgangers. De rampzalige lijn Opstelten wordt voortgezet. Je zou bijna denken dat de overheid zelf belang heeft bij de instandhouding van de illegale wietindustrie.

mr. Maurice Veldman,
Amsterdam 2 april 2019