Growshopverbod ontwricht de samenleving

Growshopverbod ontwricht de samenleving

Steeds meer mensen worden veroordeeld wegens overtreding van het growshopverbod, maar deze twee jaar oude wet creëert meer problemen dan ze oplost, zo legt cannabisadvocaat Maurice Veldman uit. Licht in een doolhof van vaagheden.

Vrijspraak in Breda

Voor de rechtbank in Breda haalde de officier van justitie vorige week totaal bakzeil. Onder zware druk moest hij in een zaak die hij eerder met inzet van groot machtsvertoon tegen een cliënt van mij had aangespannen, nu aankondigen dat de eis vrijspraak zou zijn. In gewoon Nederlands heet dat dat hij bakzeil haalde en afging als een gieter.

De ondernemer tegen wie de zaak was aangespannen zou het growshopverbod hebben overtreden. Mijn cliënt had de twijfelachtige eer de allereerste kop van jut te zijn van het growshopverbod te zijn toen de politie op maandagochtend 2 maart 2015 zijn bedrijf in Goirle binnenviel. Het growshopverbod was kakelvers en mijn cliënt genoot de eer als eerste proefkonijn dienst te doen.

Politie ontbeert kennis van zaken

De Brabantse politie reeg bij dit debuut de ene blunder aan de andere. Mijn cliënt had de bui namelijk al zien hangen en had zijn maatregelen getroffen. De loods waar de speurneuzen binnenvielen was al gesloten, de rolluiken waren dicht. De ondernemer had daarnaast de stekker uit zijn websites getrokken en alle verkoopactiviteiten gestaakt om rustig af te wachten wat het nieuwe growshopverbod zou brengen. Dan is zonneklaar dat er geen criminele intentie bestond om de grote henneptelers te faciliteren, zoals het growshopverbod verordonneert. De politie, niet behept met enige kennis van zaken, trok zich daar niets van aan en gooide het bedrijf, waar dus niets gebeurde, helemaal plat.

Over de nieuwbakken wetsbepaling was ruim vier jaar gebakkeleid en eenmaal ingevoerd moest die zo demonstratief mogelijk aan den volke worden getoond. Kosten noch moeite werden gespaard. De ijverigste speurders van het land werden op de naleving van de nieuwe verbodsbepaling gezet.

Advocaat – Generaal geeft politie ervan langs

Er was voor een flink vermogen aan kweekbenodigdheden inbeslaggenomen in de zaak tegen mijn cliënt. Hiervan had ik de teruggave gevraagd. De zaak was op deze wijze al bij de Hoge Raad geweest en daar concludeerde de Advocaat-Generaal dat het dossier geen enkele redelijke verdenking richting mijn cliënt bevatte en de teruggave op goede gronden was bevolen. De Hoge Raad sloot zich daarbij aan. Het was onbegrijpelijk dat de officier van justitie desondanks toch tot vervolging overging. Het moest nog een hele tijd duren voordat het Openbaar Ministerie eindelijk inzag dat het bezig was aan een kansloze missie. Wat een verspilling van geld en middelen. Nu is de tijd rijp voor een grote schadeclaim die de Staat veel geld gaat kosten.

Detentie in Den Haag voor growshopverbod

Toch zijn er ook zaken waar het minder goed afloopt die het vermelden waard zijn. Veroordelingen voor overtreding van het growshopverbod komen steeds vaker voor. In een Haagse zaak heeft een verdachte zelfs 3,5 maanden gedetineerd gezeten terwijl hij vorig jaar ook al anderhalve maand in detentie had doorgebracht. En dat uitsluitend voor het growshopverbod. Een growshophouder is door de rechtbank Rotterdam veroordeeld tot de maximale geldboete van € 82.000, terwijl zijn vennootschap maar liefst € 200.000 moet betalen.

Justitie slaat zichzelf graag op de borst met zulke draconische veroordelingen. Maar wat leveren die de samenleving op de keper beschouwd nu werkelijk op? Op deze manier worden cannabisentrepreneurs onvermijdelijk terug naar de illegaliteit gedrongen. Weg belastingafdracht, hallo onderwereld.

B2B

Bedrijven die volgens het business tot business model werken en hun afnemers goed screenen blijven buiten schot  van het growshopverbod. Zodra een bedrijf waaraan wordt geleverd riekt naar cannabis en alle leveringen direct worden stopgezet wordt het growshopverbod niet overtreden.

Mensen die nog steeds een klassieke growshop hebben worden echter vaak veroordeeld. De politie zet groot in en treedt met een opvallend gebrek aan juridische kennis van zaken keihard op.

Team Grootschalig Optreden doet groot onderzoek

Het Team Grootschalig Optreden is een interregionaal gespecialiseerd team van ervaren speurders dat vroeger werd ingezet om bijvoorbeeld liquidaties op te lossen. Vandaag de dag kom ik het team tegen in onderzoeken rond het growshopverbod. Bedrijven moeten allerlei gegevens afstaan over bepaalde transacties.

Ik heb meerdere vorderingen tot uitlevering van stukken op verzoek van het TGO de revue zien passeren. Er wordt dus op interregionaal niveau onderzoek gedaan met als inzet het growshopverbod.

Voor andere misdrijven is geen tijd meer

De inzet van politie bij de bestrijding van hennepteelt kent geen grenzen. Dit gaat ten koste van het oplossen van ernstige misdrijven waarvan veel onderzoeken op de plank blijven liggen. Er zijn veel geweldsmisdrijven en berovingen die minder aandacht krijgen dan cannabiszaken. Dat heet prioriteitenstelling.

Je kunt het ook gewoon zinloze werkverschaffing noemen. Dat was in 1976 toch echt niet de bedoeling toen het gedoogbeleid werd ingevoerd.

De overheid kweekt criminele organisaties

Absurd al die heisa. De kleine thuisteler kweekt wiet en de overheid kweekt criminele organisaties die ook wiet kweken. Coffeeshops moeten immers worden bevoorraad en dat mag niet. Logisch toch dat handige jongens in dit groene gat springen en miljoenen opstrijken? Anderen zien hun kans schoon en voeren de superieure wiet uit naar landen die schreeuwen om al dit lekkers. De officier van justitie oogst veel strafzaken om het  onheil te keren dat justitie eigenhandig heeft geschapen. De rechter is het helemaal beu om verdachten nog langer te bestraffen als er een verband is met coffeeshops.

Zo houden we elkaar lekker bezig en komen we de beste rechercheurs tegen in de al lang verloren war on drugs rond een plantje, dat ooit bloeide in een community van zielsgelukkige liefhebbers.

Methode Hollandica

Laten we deze ontwikkeling de ‘Methode Hollandica’ noemen. Telers, handelaren, transporteurs en exporteurs zijn als communicerende vaten door diezelfde overheid tot elkaar veroordeeld. Het growshopverbod moet nieuw elan geven aan een zinloze strijd. En zo roept de overheid een nieuwe illegale markt in het leven. Zelfs leveranciers van plantenvoeding worden nu opgejaagd. Zou een algeheel verbod om groeimiddelen te verkopen een nieuwe optie zijn?  Hoe lang nog voordat Pocon uit de schappen wordt genomen als gevaar voor de volksgezondheid?

De illegale markt bloeit als nooit tevoren

Waartoe leidt dit alles? Online aankopen worden vanuit Duitsland en België in Nederland overal bezorgd. Vanuit Nederland wordt ook overal bezorgd, maar dan vooral vanuit het illegale circuit dat opmerkelijk groter is geworden sinds de invoering van het growshopverbod. Het grote verschil is dat voorheen gewoon BTW werd betaald en tegenwoordig de boel zich weer ondergronds afspeelt en er geen belasting wordt betaald. De Staat is voor de zoveelste keer een dief van zijn eigen portemonnee en de maatschappij mag opdraaien voor de rekening terwijl de al dan niet georganiseerde criminaliteit nog eens een flink opkontje heeft gekregen. Tel uit je winst.