Handhaving tabaksverbod

Handhaving tabaksverbod

Er heerst grote onzekerheid over de handhaving van het rookverbod in de horeca.

Na de uitspraak van de Hoge Raad over het handhaven van het Tabaksverbod in de horeca op 27 september werd er op meerdere plekken gecommuniceerd dat de NVWA het verbod vanaf 15 oktober zou gaan naleven. Vanaf dat moment zou het roken van tabak ook in rookruimten niet meer zijn toegestaan (kruidenmengsels roken in coffeeshops blijft overigens wel toegestaan!).

Waar komt die datum 15 oktober vandaan? Uit een brief die VWS staatssecretaris Paul Blokhuis op 27 september naar de Tweede Kamer stuurde blijkt dat het VWS een beetje in zijn maag zit met de situatie, omdat er met Koninklijke Horeca Nederland was afgesproken om de rookruimtes pas vanaf 2022 te sluiten. De datum 15 oktober lijkt een vrije interpretatie van de tijdsindicatie ‘medio oktober’ in deze brief.

‘Ik ga op korte termijn met betrokken partijen, zoals de KHN en de NVWA in gesprek, zodat ik in oktober zoveel mogelijk helderheid kan bieden over de gevolgen van de uitspraak. Handhaving van het verbod is praktisch niet van de ene op de andere dag in gang te zetten. Ik bespreek met de NVWA wat op dit vlak realistisch zou zijn. Ik zal uw Kamer medio oktober nader informeren. Tot die tijd vindt er geen handhaving plaats door de NVWA,’ laat staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) in de brief weten.

Koninklijke Horeca Nederland (KHN)

Navraag bij Koninklijke Horeca Nederland (KHN) op 15 oktober leert dat er op die datum nog niets is afgesproken over de handhaving. Ze zijn er dus nog niet helemaal uit. Op de NVWA site lijken ze ook nog niet klaar voor handhaving. Op de site staan een aantal vragen en antwoorden. Bij de vraag ‘Mag er in coffeeshops worden gerookt?’ is het antwoord te lezen: ‘Ook in coffeeshops mogen, buiten de rookruimte, geen producten worden gerookt waarin tabak is verwerkt.’ De NVWA heeft het dus nog over een tabaksverbod buiten de rookruimten. Het ziet er naar uit dat de NVWA en de minister er ook nog niet uit zijn.

Uitstel

Cannabis Connect stuurt binnenkort een position paper naar de Eerste Kamer, waar op 5 november de wet wordt behandeld die het wietexperiment mogelijk maakt. In de brief is een passage opgenomen over de Tabakswet. Cannabis Connect verzoekt de Kamer om het tabaksverbod in ieder geval gedurende het experiment niet te handhaven in coffeeshops. Het zou het experiment verstoren.

‘De meeste cannabisconsumenten in Nederland roken joints, cannabissigaretten met een mengsel van cannabis en tabak. Het is om meerdere redenen onwenselijk om dit compleet te verbieden. Een van de hoofddoelen van het bezoeken van een coffeeshop is het (samen) nuttigen van cannabis. Als er in coffeeshops niet meer gerookt kan worden dan heeft dat invloed op het experiment. Er wordt dan met te veel variabelen tegelijk geschoven. De gevolgen van de veranderingen tussen de nieuwe situatie (niet roken in de coffeeshop, verkoop van gereguleerde wiet) en de huidige situatie (wel roken in de coffeeshop terwijl de aanvoer niet gereguleerd is) zullen daardoor niet meer goed te meten zijn.’

Petitie

Inmiddels is er een petitie gestart door een aantal cannabisconsumenten die graag joints met cannabis en tabak wil kunnen blijven roken in de coffeeshop. De petitie is misschien wat rommelig opgesteld, maar de boodschap komt uit het hart: ‘Laat ons in de coffeeshop blijven roken.’ Kortom, het is onduidelijk wanneer er nu precies gaat worden gehandhaafd en of de coffeeshops misschien uiteindelijk toch worden ontzien.

Cannabis wordt in Europa vooral gemengd met tabak gerookt. Het roken in coffeeshops heeft een sociale functie. De coffeeshop is een belangrijke pijler waarop de scheiding der drugsmarkten is gebouwd. Het handhaven van het verbod om tabak te roken in coffeeshops (in de rookruimten) kan daarmee een directe aantasting betekenen van de scheiding van de markten van soft en harddrugs.

We adviseren ondernemers om de Cannabis Connect app goed te volgen voor de laatste ontwikkelingen, en verzoeken iedereen om informatie over handhaving meteen op die app te melden.

Redactie BCD, 15 oktober 2019

Rijksoverheid.nl – Kamerbrief over arrest rookruimten

NVWA – Mag er in coffeeshops worden gerookt?

Petities.nl – Uitzondering voor coffeeshops in het nieuwe horeca rookbeleid