Het experiment van de legale achterdeur van coffeeshops, een integrale aanpak

Het experiment van de legale achterdeur van coffeeshops, een integrale aanpak

Het is verheugend dat er steeds meer medestanders te vinden zijn richting een integrale uitvoering van de legale achterdeur van coffeeshops. Vooral bijeenkomsten in steden over dit onderwerp leveren veel resultaat op met als laatste voorbeeld die van afgelopen vrijdag in Den Haag. Hieronder mijn verslag;

De politieke bijeenkomst van afgelopen vrijdag in Den Haag over het lokale coffeeshopbeleid, georganiseerd door de Haagse coffeeshopeigenaren was een succes. De raadsleden gingen achter de integrale opzet van de legale achterdeur staan (lees: geen Staatswiet maar een uitgebreide menukaart op basis van de wens aan variatie van de consument) en achter de daarbij noodzakelijke fasegewijze invoering van diezelfde achterdeur. Als het experiment start zal het bestaande gedoogbeleid voor coffeeshops opgerekt moeten worden. Dat betekent meer voorraad voor alle coffeeshops in Nederland, het gedogen van de stasj en het vervoer van – en naar de shop en daarbij een mildere sanctionering na “overtreding” van de gedoogcriteria.
En als laatste dat de legale achterdeur niet zonder een ruimhartig cannabis homegrow-beleid kan en niet zonder een protocol voor de medische/therapeutische toepassing van cannabis. Daarbij te beginnen met het vaststellen van een protocol voor de productie en verkoop van CBD onder de Warenwet. (zie mijn artikelen over het CAN). Kortom, de drietrapsstrategie van het legaliseren van cannabis.

Met eerdere bijeenkomsten in andere steden komt een beeld naar voren dat lokale coffeeshopeigenaren en lokale bestuurders/politici zich meer en meer in deze integrale visie van het legaliseren van cannabis kunnen vinden. Daarbij opgemerkt dat ik dit dossier niet vanuit het terugdringen van de criminaliteit benader maar vanuit analyses over 50 jaar gebruik van het genotsmiddel cannabis (het na alcohol tweede genotsmiddel) en de functie van coffeeshops als natuurlijke habitat van het in goede banen leiden van dat gebruik. Met die benadering doorbreek je het beperkte denkraam hoe, zowel door de voor- als tegenstanders, tegen het legaliseren van cannabis aankijken. Waarbij bij de voorstanders van die legalisering de ogen open gaan en beseffen dat dit dossier veel meer is dan een paar legale kassen met legaal gekweekte Staatswiet. En dat er serieus over deze laatste, lees zeer beperkte, opzet van legale cannabis nagedacht wordt werd gisteren op de radio duidelijk. Minister Grapperhaus van Justitie deed uitspraken over het wietteeltexperiment met als inzet het experimenteren met Staatswiet met een laag percentage THC!

Als je zijn uitspraak op het alcoholbeleid zou toepassen zouden al die particuliere producenten van bier, wijn en gedestilleerd opgedoekt worden met daarvoor in de plaats een door de overheid aan cafés geproduceerd evenementenbier (met daarbij de onvermijdelijke foldertjes van de lokale verslavingszorg over het gevaar van alcohol) Wat een gezellige boel zal dat geven!

August de Loor – 12 maart 2018