Het verboden medicijn

Het verboden medicijn

Cannabisadvocaat mr. Maurice Veldman bereidt een rechtszaak tegen de Staat der Nederlanden voor met als inzet een einde aan het verbod op cannabisproducten voor medisch en recreatief gebruik. Het recht op gezondheid en zelfbeschikking van de burger moeten prevaleren boven reeds lang achterhaalde vooroordelen van benepen politici.

Het medische gebruik van cannabis kent een lange geschiedenis, in China zelfs al duizenden jaren. Hieraan is een einde gekomen toen internationale verdragen cannabis op oneigenlijke gronden tot een gevaarlijke drug verklaarden.

Cannabis speerpunt van de opsporing

Inmiddels is duidelijk geworden dat juist het verbod van cannabis tot eindeloze schade leidt en een gemakkelijke bron van inkomsten is geworden voor criminele organisaties. Politie en justitie lijken zich om weinig zaken nog meer te bekommeren dan de jacht op het groene goud. Was het vroeger zo dat interregionale teams waar tientallen ervaren rechercheurs deel van uitmaken vooral liquidaties oplosten, vandaag de dag hollen de speurders van het Team Grootschalige Opsporing van de Dienst Regionale Recherche regelmatig achter kweeklampen en andere apparatuur aan.

Waar gaan we heen?

Ieder initiatief om het tij te keren wordt door niet-wetende christendemocraten en liberalen de kop ingedrukt.

De kans is reëel dat de Wet gesloten coffeeshopketen zal stranden in de Eerste Kamer. Dat zou een gemiste kans zijn. We moeten dus iets anders bedenken.

Medische migranten

Dat cannabinoïden een heilzame werking hebben bij de bestrijding van een aantal ziektes is algemeen bekend. Vooral een aantal kinderen met ernstige epilepsie heeft baat bij CBD-olie. Dit heeft in de Verenigde Staten geleid tot een grote stroom medische migranten. Honderden gezinnen verhuisden naar Colorado om hun kind CBD te laten gebruiken. Veel berichten wijzen uit dat bij een aantal kinderen de epilepsie goeddeels verdwijnt.

Dat CBD en/of THC ook bij andere aandoeningen heilzaam kan werken is door onderzoek bewezen. Kijk bijvoorbeeld naar: http://www.ghmedical.com/endocannabinoid-system/plant-cannabinoids/thc
http://www.ghmedical.com/endocannabinoid-system/plant-cannabinoids/cbd

Hennepolie: de achterhaalde harddrug

Ondanks deze uitzonderlijk positieve eigenschappen van CBD valt deze stof onder de definitie hennepolie, een stof die strafbaar is gesteld als harddrug op lijst I Opiumwet. Hennepolie staat daarin omschreven als: ‘concentraat van planten van het geslacht Cannabis (hennep) verkregen door extractie van hennep of hasjiesj, al dan niet vermengd met olie.’

De mythevorming rond cannabis heeft geleid tot een verbod en is in Nederland zover doorgeschoten dat olie uit een plant, die zoveel heilzame eigenschappen heeft, tot een streng verboden en gevaarlijk middel is verklaard. Het krakende gedoogbeleid van meer dan 40 jaar oud heeft hier niets aan veranderd.

Cannabisverbod in strijd met de grondwet

Gelukkig zijn de stokoude achterhaalde verbodsbepalingen van cannabis in een aantal landen gesneuveld. Constitutionele hoven in Mexico, Argentinië en Colombia bepaalden dat vervolging wegens persoonlijk drugsgebruik ongrondwettig is omdat deze vervolging in strijd is met het grondrecht van individuele zelfbepaling. Hier gaat het dus om recreatief gebruik.

Dit moet de invalshoek zijn voor een bodemprocedure tegen de Staat der Nederlanden.

Internationale verdragen waar Nederland zich aan gebonden heeft geven burgers grondrechten die mooi van pas komen in een procedure tegen de Staat waarin het verbod op recreatief en medicinaal gebruik van cannabisproducten in strijd met het recht op zelfbeschikking en het recht op gezondheid wordt verklaard. Cannabispionier Doede de Jong kwam met het idee om de Staat te dagvaarden.

Recht op gezondheid

Het recht op gezondheid is een inspanningsverplichting van de Staat der Nederlanden. Het ongelimiteerd toestaan dat cannabis afkomstig van de illegale markt wordt verkocht waardoor elke kwaliteitscontrole illusoir is, is in strijd met de verplichtingen tot bescherming van het recht op gezondheid. Hieronder valt ook recreatief gebruik van cannabis.

Voorstel van Wet Camulet

Het wordt tijd dat het voorstel van Hester Kooistra om te komen tot een ‘Wet Camulet’, die voorschriften geeft voor een goede controle op de gezondheid schadende pesticiden en andere gifstoffen die door de illegale telers worden gebruikt, tot argument gaat dienen voor het recht op gezondheid.

Kies je eigen lifestyle

Het wettelijk verbod om cannabis te telen en te consumeren is tevens in strijd met het constitutionele recht op de vrije ontwikkeling van de persoonlijkheid.

In Nederland mag de Opiumwet niet worden gebruikt om mensen een bepaalde stijl van leven af te nemen. Iedereen moet zelf kunnen kiezen om een bepaalde lifestyle aan te hangen, daar moet de overheid zich niet mee bemoeien. Dat zouden liberalen toch als eersten moeten weten, maar ondanks dat liberale mastodonten als Frits Bolkestein zich hebben opgeworpen voor het vrijgeven van cannabis, houdt de partij van Rutte hier vast aan het verbodsfetisjisme van CDA-makelij.

Cannabisverbod in strijd met internationale verplichtingen overheid

Omdat alle soorten olie van de cannabisplant ten strengste verboden zijn, is het de hoogste tijd om de onverbindendheid van dit verbod te laten vaststellen. Dat kan op grond van internationale verplichtingen voor de overheid om te zorgen voor een goede gezondheid van haar burgers.

Het komt er momenteel praktisch op neer dat patiënten zijn aangewezen op farmaceutische rommel en niet mogen grijpen naar een olie die zijn werk doet. Dat moet afgelopen zijn.

Hennepolie op doktersvoorschrift helpt niet

Met een doktersverklaring kan je bij de apotheek Transvaal in Den Haag THC olie met 2 % THC kopen voor € 50,00 per 10 ml. Dat helpt geen zier. Je koopt olie die vrijwel geen werkzame stoffen bevat en ook nog is gemaakt van Bedrocan wiet. Het komt er dus op neer dat een patiënt hier praktisch gesproken niets aan heeft en dus nog steeds is buitengesloten van het recht op gezondheid. Bovendien is het voor niemand te betalen.

Hier is een procedure op zijn plaats. Als mensen of belangenverenigingen geïnteresseerd zijn kunnen ze contact met mij opnemen: veldman@vvsadvocaten.nl

Wordt vervolgd…