Het Wietexperiment: Aanloopfase en Mogelijke Deelname Stadsdeel Amsterdam

Het Wietexperiment: Aanloopfase en Mogelijke Deelname Stadsdeel Amsterdam

In dit artikel willen we u informeren over de recente ontwikkelingen met betrekking tot het experiment gesloten coffeeshopketen (wietexperiment) in Nederland. We zullen ingaan op de start van de aanloopfase in Breda en Tilburg en de mogelijke deelname van stadsdeel Oost van de gemeente Amsterdam als “elfde stad” aan het experiment.

Aanloopfase van start in Breda en Tilburg

Op 30 maart 2023 werd de aanloopfase in Breda en Tilburg aan het wietexperiment bekendgemaakt. Destijds werd aangegeven dat deze fase zou beginnen zodra drie telers gereed waren voor levering aan de coffeeshops in Breda en Tilburg, en naar verwachting zou dit binnen zes maanden plaatsvinden.

Oorspronkelijk was het plan om de aanloopfase in het vierde kwartaal van 2023 te starten. Volgens de meest recente planning van de telers zullen naar verwachting slechts twee telers gereed zijn in het vierde kwartaal. Om het draagvlak voor het experiment te behouden, is besloten om af te wijken van het oorspronkelijke vereiste van minimaal drie telers. Daarom zal de aanloopfase met minstens twee telers starten op 15 december 2023, en zal de levering aan coffeeshops in Breda en Tilburg dit jaar aanvangen.

De aanloopfase, geïnitieerd door de burgemeesters van Breda en Tilburg, biedt de mogelijkheid om ervaring op te doen binnen een gesloten keten voor de levering van cannabis. In deze fase behouden coffeeshops hun gedoogde producten van oude leveranciers, wat de continuïteit van het aanbod waarborgt. Bovendien wordt ernaar gestreefd een zo divers mogelijk aanbod van gereguleerde producten te realiseren. Vandaar dat de aanvankelijke keuze was gevallen op minimaal drie telers. Gezien de actuele planning van de telers is besloten om de aanloopfase te starten met twee telers, met de verwachting dat de volgende twee telers in februari kunnen beginnen met de levering aan de coffeeshops in Breda en Tilburg.

De aanloopfase blijft vooralsnog beperkt tot maximaal zes maanden, en de opgedane inzichten zullen gedeeld worden met alle deelnemende gemeenten om processen en systemen te optimaliseren voor een vlotte start van de overgangsfase.

Overgangsfase start pas na afloop van het eerste kwartaal 2024

In maart hebben wij gemeld dat de overgangsfase naar verwachting zou kunnen beginnen in het eerste kwartaal van 2024. De huidige planning van de telers geeft aan dat het niet eerder dan het einde van dat kwartaal zal zijn, op voorwaarde dat er geen vertragingen optreden. De exacte startdatum wordt pas duidelijk zodra de telers verder gevorderd zijn in hun voorbereidingen en productieproces. Daarom wordt de voortgang van de telers de komende maanden nauwlettend gevolgd en zal de startdatum van de overgangsfase uiterlijk drie maanden van tevoren aan de Kamer worden medegedeeld. 

In de overgangsfase mogen coffeeshops in alle deelnemende gemeenten gereguleerde producten aanbieden naast gedoogde producten. Zes weken daarna zal de experimenteerfase beginnen, waarin volledig wordt overgegaan op gereguleerde producten.

Deelname stadsdeel Oost – Amsterdam

Stadsdeel Oost van Amsterdam is als 11e stad voorgedragen voor deelname aan het experiment. Momenteel wordt er overlegd met de gemeente om hier invulling aan te geven. Het uitgangspunt blijft dat de toevoeging van een elfde gemeente geen vertraging zal veroorzaken voor de start van de experimenteerfase in de eerste tien gemeenten. Er wordt overwogen om een aangepaste start te maken voor het stadsdeel, met behoud van de oorspronkelijke vierjarige duur van het experiment, die begon toen de experimentele fase van start ging in de eerste tien gemeenten. 

Het is echter van belang op te merken dat er nog geen definitieve beslissing is genomen over de deelname van Stadsdeel Oost als elfde stad. De kwestie zal naar verwachting pas op 18 maart 2024 in de Tweede Kamer worden besproken. De mogelijke deelname van Stadsdeel Oost is een gevolg van het coalitieakkoord en zal grondig worden overwogen voordat er verdere stappen worden ondernomen. Dit heeft geen directe invloed op de tijdslijnen van de experimenteerfase voor de eerste tien gemeenten, zoals eerder vermeld.

Redactie BCD, 18 september 2023