Kleine thuisteler veroordeeld

Kleine thuisteler veroordeeld

Niet meer dan vijf hennepplanten in bezit en toch veroordeeld. Het overkwam de idealistische kweker van medicinale cannabis Hans Kamperman bij de rechtbank in Zutphen. Mr. Maurice Veldman over een malicieuze juridische misser van de bovenste plank.

In de wet staat dat een rechter onafhankelijk en onpartijdig behoort te zijn. Toehoorders vroegen zich tijdens de behandeling van de zaak tegen Hans Kamperman met recht af of van onpartijdigheid in deze zaak nog wel sprake was. De uitspraak bevestigt de indruk van de vele tientallen toeschouwers dat Barbertje moest hangen tegen iedere prijs (zie mijn vorige column in deze rubriek. Kamperman werd zonder blikken of blozen veroordeeld voor de teelt van vijf planten in zijn tuin.

Gespannen sfeer

De sfeer was tijdens de zitting al om te snijden. De officier van justitie deed een duit in het zakje door een epilepsiepatiënt te laten oppakken die tijdens de zitting een aanval kreeg en naar zijn keel greep. Handige zet van deze officier. De ijzige en bijna vijandige sfeer was geheel door de rechters zelf opgeroepen. Bijna 100 medicinale gebruikers die zich en masse achter Hans schaarden werden op opvallend negatieve wijze bejegend. Dit werd door het hele publiek zo ervaren. Dat deze zaak in een veroordeling eindigde verbaast velen dan ook niet.

Kunst en vliegwerk

De zaak is zo eenvoudig dat er eigenlijk geen woorden aan vuil hoeven te worden gemaakt. Vijf planten in de tuin is gedoogd. De officier van justitie is niet ontvankelijk als hij vervolgt. Met veel kunst en vliegwerk overwoog de rechtbank dat de cannabis in de woning niet alleen van vijf planten afkomstig was omdat Kamperman bij de politie had verteld (naar later bleek een misverstand) dat er ook cannabis van vrienden lag. Thuisgekomen bleek dat de vrienden na het knippen hun cannabis gewoon mee hadden genomen. Dit werd door Kamperman uitvoerig verteld, deze veronderstelling van Kamperman was dus onjuist. Zijn uitspraken bij de politie zijn hem echter duur komen te staan.

Natte doos

Dat de cannabis van de vijf planten kwam volgde al uit het feit dat het grootste gedeelte nat was. De cannabis zat in een doos met de naam van Hans en een andere naam. Dat was voor de rechtbank voldoende. Tijdens de zitting legde Kamperman uitvoerig uit dat zijn veronderstelling onjuist was en zijn vrienden hem hadden verteld alle cannabis na het gezamenlijk knippen te hebben meegenomen. Dat er een andere naam op een doos stond is niet vreemd omdat Kamperman uitlegde dat hij samen met vrienden had geknipt en deze vrienden de geknipte toppen mee naar huis hadden genomen.

Bijzonder argwanend

De rechters waren bijzonder argwanend en hechtten geen geloof aan de duidelijke en logische uitleg van Kamperman. Het publiek had de stellige indruk dat de rechters gewoon wilden veroordelen. En zo geschiedde.

Alle bezwaren werden van tafel geveegd. Er was geen onderzoek gedaan naar de vraag of er sprake was van strafbare cannabis of dat wellicht sprake was van vezelhennep. Kamperman had verklaard dat hij de stammen aan een vriend wilde geven voor de verwerking van vezels. Bij de Zutphense rechtbank kijkt men niet zo nauw en stapte ook over dit verweer heen.

Niet onpartijdig

Hoewel Kamperman van meet af aan uitlegde dat er geen sprake is van commercieel gewin wilde de rechtbank dit desondanks niet uitsluiten. Zonder enige aanleiding en motivering wordt Kamperman beschuldigd dat hij wellicht toch geld wilde verdienen aan de teelt, terwijl het tegendeel uit de feiten bleek. Deze beschuldiging getuigt bepaald niet van onpartijdigheid.

Ernstige belediging

Wat echt alle perken te buiten gaat is de motivering van deze rechters dat Kamperman een bijdrage heeft geleverd aan het in stand houden van het softdrugscircuit. Deze beschuldiging is in flagrante strijd met de feiten en de verklaringen en wordt door Kamperman als een ernstige belediging opgevat. Dit geldt overigens voor de hele uitspraak. De rechtbank veegt de overduidelijke idealistische motieven met één veeg van tafel.

Deskundige niet gehoord

Vervolgens overwegen deze rechters in eindeloze wijsheid dat hennepolie mogelijk schadelijke bijwerkingen kan hebben. Hierover wilde een deskundige juist tekst en uitleg geven, maar die wilde de rechtbank al helemaal niet horen. Met waarheidsvinding heeft dit weinig van doen.

Schadelijke bijwerkingen onbekend

Het is voor zover mij bekend voor de eerste keer dat rechters oordelen dat hennepolie mogelijk schadelijke bijwerkingen heeft. Welke dat zijn leggen de rechters uiteraard niet uit omdat deze niet bekend zijn.

Als je als verdachte voor rechters verschijnt die op deze wijze recht spreken dan tref je een onfortuinlijk lot. Gelukkig gaan we snel naar het gerechtshof in Arnhem waar we hopelijk raadsheren zullen treffen met meer kennis van zaken en minder vooroordelen. Die zullen dan korte metten maken met deze malicieuze justitiële misser van de bovenste plank.