Laat Je Stem Niet Verdampen: Bewustwordingscampagne voor Coffeeshop bezoekers

Laat Je Stem Niet Verdampen: Bewustwordingscampagne voor Coffeeshop bezoekers

Als belangenvereniging voor coffeeshops willen wij benadrukken hoe belangrijk het is dat actieve coffeeshopbezoekers, vooral in de leeftijd van 18 tot 35 jaar, gebruik maken van hun stemrecht voor de komende verkiezingen. Onze bewustwordingscampagne is gericht op het vergroten van de opkomst voor de stembus, om te zorgen dat de stem niet verloren gaat. 

Bewustwording is de eerste stap naar verandering. Als belangenvereniging begrijpen we dat de soms lastig te bereikbare doelgroep, 18 tot 35 jaar, ook in de coffeeshop komt. Zij realiseren zich vaak niet dat zij een belangrijke rol kunnen spelen in het politieke proces en invloed uit kunnen oefenen op het beleid. De campagne legt de nadruk op het belang van betrokkenheid en de hoop op een positieve impact, met specifieke focus op de vaak lastig te bereiken leeftijdsgroep van 18 tot 35 jaar.

Ontvangers worden aangesproken of zij verandering én voorruitgang willen zien in het Nederlandse cannabisbeleid. Ze worden opgeroepen om hun stem te laten horen en bewust te zijn dat elke stem telt! Via sociale media worden video’s van Kamerleden en standpunten uit verkiezingsprogramma’s met betrekking tot het coffeeshopbeleid gedeeld.

Alle coffeeshops in Nederland ontvangen een campagnepakket van posters en flyers. Via deze middelen worden de kiezers via een QR-code geleid naar de website van Stichting Maatschappij en Cannabis waar een stemadvies kan worden gegeven. Op de website staan tevens de standpunten van de politieke partijen met betrekking tot het coffeeshopbeleid. Op deze manier proberen wij de kiezers te voorzien van de benodigde informatie om weloverwogen beslissingen te nemen. 

Bij de campagne gaat het niet alleen om het creëren van bewustwording, maar ook om het benadrukken van de invloed van jouw stem op coffeeshops en haar bezoekers. Blijf op de hoogte en volg onze campagne via onze website en sociale media. Samen zetten we ons in voor regulering en een bestendig coffeeshopbeleid.

Redactie BCD, 2 november 2023