Laat je stem niet verdampen!

Laat je stem niet verdampen!

Op woensdag 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Een voorrecht om opnieuw je (cannabisvriendelijke) stem uit te brengen. En dat is, in tegenstelling tot wat de opkomst vaak laat zien, heel belangrijk voor de cannabisconsument. Want cannabisbeleid (lees: coffeeshopbeleid) wordt vooral lokaal vormgegeven. Laat je stem dus niet verdampen!

Met deze slogan geeft de cannabissector een signaal af naar de cannabisconsument. Het initiatief van opkomstbevordering is al jarenlang in handen van Stichting Maatschappij en Cannabis. De BCD en andere lokale en individuele coffeeshopondernemers steunen dit initiatief. Vanuit de werkgroep Landelijk Overleg wordt een poster naar alle coffeeshops in Nederland gestuurd om de consument te “prikkelen” om te gaan stemmen.

De corona pandemie heeft voor een zichtbare verandering in de coffeeshops gezorgd. Vanaf de lockdown in maart 2020 zijn de coffeeshops “getransformeerd” naar afhaalloketten en moesten velen cannabisconsumenten hun favoriete “stamshop” missen. De lockdown zorgde in Amsterdam voor een terugloop van het aantal toeristen. Hetgeen voor een aantal lokale politieke partijen, maar ook voor bewoners in het Wallengebied, een uitgelezen kans was om de aandacht op handhaving van het I-criterium (Ingezeten criterium = het weren van niet Nederlands ingezeten in coffeeshops als één van de gedoogvoorwaarden) te vergroten.
De discussie, die nu al een aantal jaren gaande is, krijgt de komende gemeenteraadsverkiezing hiermee een extra lading.
Met dank aan Stichting Maatschappij en Cannabis hebben wij onderstaande stelling van Stemwijzer Amsterdam ProDemos uitgelicht:
 

‘Amsterdam moet coffeeshops toestaan cannabis te verkopen aan buitenlanders’. 

ONEENS

50 PLUS Amsterdam: ‘Verkeerde ‘toeristen’, overlast.’

CDA Amsterdam: ‘Coffeeshops trekken nu toeristen aan die vooral komen voor drugs. Dat leidt tot overlast, criminaliteit en enorme bedragen aan zwart geld, dat vervolgens wordt witgewassen. Wij zijn daarom voor invoering van het ingezetenencriterium. Daarbij horen ook maatregelen om de straathandel te voorkomen.’ (nu: 1 raadszetel)

ChristenUnie Amsterdam: ‘Mensen over de wereld komen veelal naar Amsterdam omdat ze hier drugs kunnen gebruiken en zorgen daarmee voor veel overlast. Daarom willen wij de softdrugs verkoop aan toeristen stoppen.’ (nu: 1 raadszetel)

GO Amsterdam: ‘ Amsterdam moet inzetten op meer hoogwaardig toerisme en drugstoeristen zo veel mogelijk weren. Overigens is GO wel voor legale teelt, levering, inkoop en verkoop van cannabis’.

JA21 Amsterdam: “JA21 steunt de legale verkoop van softdrugs, maar het moet geen toeristische attractie zijn. In Amsterdam draaien veel coffeeshops op het toerisme. Dat soort toerisme kan Amsterdam missen als kiespijn. Daarom moet verkoop alleen zijn toegestaan aan mensen die legaal in Nederland wonen”.
(nu: 2 raadszetels)

PvdO Amsterdam: ‘Drugstoerisme wordt wat ons betreft aan banden gelegd door invoering van het ingezetenecriterium. Daardoor mag de verkoop van softdrugs alleen nog maar plaatsvinden aan mensen die in Nederland wonen’.
(nu: 1 raadszetel)

SGP Amsterdam: “Het slag toeristen dat slechts naar Amsterdam komt voor de coffeeshops en de Wallen, bezorgt de stad veel overlast. Door deze toeristen geen softdrugs te verkopen kan de stad bewegen naar een hoogwaardig toerisme.”

ST3M Amsterdam: ‘Als coffeeshops overlast geven moet deze kunnen worden beperkt door het aantal bezoekers te begrenzen.’

VVD Amsterdam: “Coffeeshops trekken veel overlast gevende toeristen aan, met name in het stadscentrum. Door hen niet langer de mogelijkheid te geven softdrugs te kopen in coffeeshops zullen zij Amsterdam links laten liggen”. (nu: 6 raadszetels)

‘Amsterdam moet coffeeshops toestaan cannabis te verkopen aan buitenlanders’. Van de 45 zetels (b)lijkt een aantal van 11 ZETELS het ONEENS met deze stelling te zijn.

EENS

BIJ1 Amsterdam: ‘Bij1 vind dat coffeeshops toegankelijk moeten blijven voor iedereen boven de 18, het uitsluiten van ‘buitenlanders’ werkt straathandel in de hand. De gemeente moet actief op zoek naar mogelijkheden om de teelt, het bezit, en de verkoop van softdrugs zoveel mogelijk te gedogen op lokaal niveau.’ (nu: 1 raadszetel)

BNVL Amsterdam: ‘ Wat ons betreft wordt softdrugs volledig gelegaliseerd’.

D66 Amsterdam: “Coffeeshops sluiten voor mensen die niet in Nederland wonen zal leiden tot een verschuiving naar de straathandel.” (nu: 8 raadszetels)

De Groene Basis Piraten Amsterdam: ’ De Groene Basis Piraten zijn tegen discriminatie van buitenlanders en staan voor een verstandiger drugsbeleid. Een buitenlanderverbod in coffeeshops zal enkel leiden tot een toename van straathandel en overlast.

Democratisch Socialisten Amsterdam: ‘Het invoeren van een wietpas heeft in het verleden alleen gezorgd tot verplaatsing van de verkoop naar de straat, waar geen controle of toezicht plaatsvindt. Wel moet de gemeente drugstoerisme in de stad terugdringen, met name in het centrum.’ (nu: 1 raadszetel)

DENK Amsterdam: “Een blowverbod op toeristen zal illegale straathandel teweeg brengen en kan leiden tot een lage instap in illegaal werk voor kwetsbare jongeren uit de achtergestelde wijken.” (nu: 2 raadszetels)

FvD Amsterdam: ‘FvD wil de toeristenbelasting verdubbelen om bral – en hooligantoeristen te weren: hoogwaardig toerisme willen we bevorderen. De hoge toeristenbelasting volstaat om de overlast van Engelse braltoeristen te beteugelen. Wietverkoop aan buitenlanders verbieden leidt tot een giga-handhavingsprobleem’.(nu: 1 raadszetel)

Groen Links Amsterdam: “Groen Links gelooft niet in repressief drugsbeleid. Het verbieden van drugsverkoop aan toeristen lost geen problemen op en verplaatst drugshandel naar de straat. Daarmee verliezen we het zicht op de handel, alsook de controle.” (nu: 10 raadszetels)

HvH Amsterdam: ‘ We staan voor een faciliterende en rekkelijke overheid, waar burgers zo veel mogelijk een eigen verantwoordelijkheid dragen. Vrijheid, blijheid voor de burger.’

LEF in Amsterdam: ‘Tuurlijk, daar zijn we groot mee geworden. Zorg ervoor dat drugs legaal en geaccepteerd wordt. Wegkijken zorgt alleen maar voor grote stromen geld naar de onderwereld en onnodige slachtoffers door onveilige drugs.’

PvdA Amsterdam: “Drugstoerisme zorgt voor veel overlast, maar de stop van verkoop kan leiden tot meer straathandel. De PvdA wil dit plan in de toekomst alleen steunen als de gemeente een heldere strategie heeft om drugstoeristen te weren en voldoende handhavingscapaciteit heeft om straathandel tegen te gaan.”
(nu: 5 raadszetels)

PvdD Amsterdam: “Een verbod op de verkoop van softdrugs zal leiden tot straatdealers. De PvdD is tegen een verbod op softdrugs. De overlast van het drugstoerisme voor buurtbewoners moet wel worden aangepakt. Coffeeshops in woonwijken en bij scholen is een slecht idee.” (nu: 3 raadszetels)

SP Amsterdam: “De SP wil softdrugs legaliseren en o voor iedereen toegankelijk en veilig maken. Dat geldt voor de inwoners en ook de bezoekers van de stad.”
(nu: 2 raadszetels)

Volt Amsterdam: ‘Volt wil softdrugs ook toestaan voor buitenlanders. Een verbod zou immers zorgen voor een toename van criminaliteit. Door legalisatie van wietteelt kan Amsterdam ruimte scheppen voor een eerlijke en innovatieve markt, met kwaliteitsproducten.’

‘Amsterdam moet coffeeshops toestaan cannabis te verkopen aan buitenlanders’. Van de 45 zetels (b)lijkt een aantal van 33 het EENS met deze stelling te zijn.

NIDA (1 Zetel) neemt geen deel aan de gemeenteraadsverkiezingen 2022.

De huidige Amsterdamse gemeenteraad bestaat uit 45 leden;

Het college bestaat sinds 2018 uit Groen Links (10), D66 (8), PvdA (5) en SP (2). De burgemeester van Amsterdam is Femke Halsema (Groen Links). De overige partijen in de gemeenteraad van Amsterdam zijn: VVD (6), PvdD (3), DENK Amsterdam (2), JA21 (2), CDA (1), BIJ1 (1), ChristenUnie (1), PvdO (1), FvD (1), NIDA (1), Democratisch Socialisten (1).

Redactie BCD – 27 februari 2022