Laatste “I-Criterium nieuws” uit de raad …

Laatste “I-Criterium nieuws” uit de raad …

In de laatste vergadering van de Amsterdamse gemeenteraad van 2020 stond het “Volksinitiatief Stop het Drugstoerisme” op de agenda. Voorstanders van dit initiatief willen het drugstoerisme tegengaan en pleiten er voor om het zogenaamde I-criterium in te voeren voor coffeeshops.

Dat zou betekenen dat toeristen straks niet meer welkom zijn in de Amsterdamse coffeeshops. Tegenstanders van dit voorstel wijzen er juist op dat dit niet zal leiden tot minder toeristen, maar tot meer illegale straathandel en overlast.

De raad heeft uiteindelijk besloten het initiatief niet ontvankelijk te verklaren, omdat “er geen sprake is van een aangelegenheid die onder de bevoegdheid van de raad valt.” De raad gaat niet over het coffeeshopbeleid. Dat is een bevoegdheid van burgemeester Halsema.

Tijdens de vergadering gaf zij aan dat ze begin januari 2021 met een notitie komt met daarin een actuele analyse van de lokale omstandigheden en het drugstoerisme in Amsterdam. In het licht van de discussie over ondermijning en drukte in de stad wordt dan ook onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor lokale regulering van de gehele cannabisketen en het bevorderen van de kleinschaligheid van de coffeeshopbranche. Daarbij wordt ook het handhaven van het ingezetenencriterium meegenomen. Vanzelfsprekend houden we dit nauwlettend in de gaten.

Steun uit onverwachte hoek

Op 18 december 2020 is over dit onderwerp een notitie verschenen op het nieuwe platform drugsdialoog.nl

In reactie op de maatregel “Coffeeshops moeten buitenlandse toeristen weren om drugstoerisme tegen te gaan” hebben zowel de deelnemers als het expertpanel aangegeven dat het invoeren van deze maatregel een slecht idee is.
De belangrijkste argumenten zijn dat deze maatregel leidt tot:

  • meer illegale straathandel
  • meer incidenten bij buitenlandse gebruikers
  • meer politie-inzet
  • meer overlast
  • meer onveiligheid

De BCD sluit zich hierbij aan voelt zich gesteund door deze notitie. Het is mooi dat ook vanuit wetenschappelijke hoek wordt aangegeven dat deze zogenaamde “oplossing” niet werkt en dat wordt gewezen op de gevolgen van het invoeren van zo’n maatregel. De notitie is ook naar de burgemeester gestuurd en naar de Amsterdamse gemeenteraad.

Laten we hopen dat zij kennis nemen van deze notitie en dat deze notitie zal worden betrokken bij de discussie over het Amsterdamse coffeeshopbeleid in 2021.

Redactie BCD
Amsterdam 24 december 2020

https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/9569061/1/1570A_20_Bijlage…

https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/9569062/1/1570B_20_Bijlage…

https://www.drugsdialoog.nl/maatregel01