Legaliseer het gebruik van wiet

Legaliseer het gebruik van wiet

Goed nieuws. Het kabinet heeft aangekondigd dat de overheid gaat experimenteren met de gereguleerde teelt van wiet. Een aantal nog te selecteren gemeenten mag in 2018 meedoen aan een proef. In die gemeenten komen henneptelers die coffeeshops bevoorraden onder toezicht te staan. Daardoor wordt de complete keten van productie tot verkoop van wiet transparant. Het komt erop neer dat de experimenten moeten uitwijzen of tot invoering van de door de Tweede Kamer eerder aangenomen “Wet gesloten coffeeshopketen” kan worden over gegaan. Deze wet kwam overigens op initiatief van Tweede Kamerlid Vera Bergkamp (D66) tot stand. D66 was toen nog een oppositiepartij, maar maakt nu deel uit van de regering.

In het regeerakkoord is “wet- en regelgeving ten behoeve van uniforme experimenten met het gedoogd telen van wiet voor recreatief gebruik” aangekondigd. Als de wetgever dan toch aan de gang gaat met nieuwe wetgeving is het te hopen dat de aandacht vooral uitgaat naar het individu. De politiek moet durven vaststellen dat drugs niet alleen schadelijk of moreel verwerpelijk zijn. Erken dat drugsgebruik op individueel en maatschappelijk niveau van waarde kan zijn. Hoeveel prachtige kunstwerken en muziekstukken kwamen onder invloed van drugs tot stand? Veel! De vrijheid om drugs te gebruiken moet de overheid durven aanmerken als een mensenrecht.

Uit foto’s van de langdurige formatie blijkt dat informateur Zalm behoefte had aan een rookpauze. Even een sigaretje roken om te ontspannen. Niet gezond, maar wel legaal. Sommige onderhandelaars werden gefotografeerd met een glas bier op tafel. Ook bier drinken is legaal. Op nicotine- en alcoholgebruik wordt niemand negatief aangekeken. Waarom doen we dat wel bij cannabisgebruik? Daarvoor bestaat werkelijk geen enkele reden. Met wietgebruik doe je niemand kwaad. Hooguit je eigen gezondheid, maar dat is met alcohol en tabak niet anders. Het cannabisverbod is een middel dat vele malen erger is dan de kwaal. Het middel kost klauwen vol geld en levert helemaal niks op. Het is in de praktijk dweilen met de kraan open. Onder redactie van ex-psychiater Freek Polak werd dit jaar het boek(je) “de kwaal is erger dan het middel” gepubliceerd. Verschillende schrijvers laten zich daarin uit over de noodzaak van legalisering van drugs. Nog meer indruk maakte op mij het boek van Peter Muyshondt. In “beleid op speed” legt deze Belgische commissaris van politie haarfijn uit waarom alle drugs zouden moeten worden gelegaliseerd.

Het wordt hoogtijd dat de politiek erkent dat een volwassen burger in vrijheid moet kunnen bepalen welk genotmiddel bij hem of haar past. Laten we aan deze gedachte wennen door het gebruik van wiet wettelijk toe te staan. Degene die beweert dat wietgebruik in de wet niet strafbaar is gesteld, mag mij uitleggen hoe je wiet kunt gebruiken zonder wiet aanwezig te hebben. De Opiumwet verbiedt op dit moment “het opzettelijk aanwezig hebben” van wiet. Door het bezit van wiet voor eigen gebruik te legaliseren wordt wiet in onze samenleving geaccepteerd als genotmiddel. Als eenmaal wettelijk vaststaat dat je als meerderjarig individu legaal wiet mag bezitten en consumeren, is het niet meer dan logisch dat de overheid regels stelt aan de productie van – en handel in wiet. Van de overheid mag in dat geval zelfs worden verlangd dat de productie en verkoop van wiet op dezelfde manier wordt gereguleerd zoals dat ook al gebeurt met alcohol, tabak en andere consumptiemiddelen. De tijd is er rijp voor.

Bron: Soft Secrets, 16 oktober 2017