Opnieuw geschiedenis in “cannabisland”

Opnieuw geschiedenis in “cannabisland”

Vandaag, 15 december 2023 is opnieuw een moment waarop geschiedenis wordt geschreven in Nederland. De aanloopfase van de langverwachte en vertraagde “wietproef” is eindelijk gestart. Coffeeshops in Breda en Tilburg bijten de spits af en verkopen vanaf nu schone en gecontroleerde producten van drie reeds gestarte telers.

Het sentiment binnen de sector is overwegend positief. Over de aanloop en uitvoering zijn de meningen verdeeld maar men is het erover eens dat het na bijna 50 jaar nu toch wel eens tijd wordt om “de boel te regelen”. De architecten van het gedoogbeleid uit 1976 dachten oprecht dat legalisatie van cannabis binnen 5 jaar te realiseren moest zijn. Na de vele ups- and downs staan we nu aan de vooravond van de transitie naar legale producten in de Nederlandse coffeeshops. 

Het is nog een experiment in elf deelnemende  gemeenten. Tien ervan staan al in het wetsvoorstel vermeld. Over de elfde, Stadsdeel Oost in Amsterdam, zal de Tweede Kamer zich pas in week drie, na het kerstreces buigen. Spannende tijden voor Amsterdam omdat de stad met haar stadsdelen een unieke situatie heeft. Uniek vanwege de geografische ligging van de stadsdelen die letterlijk aan elkaar gegrensd zijn. Een waterbed effect, wat twee kanten op kan schieten, is één van de grote zorgen voor de ondernemers in stadsdeel Oost. Ook collega’s in aangrenzende stadsdelen en het stadsbestuur volgen de ontwikkelingen op de voet. 

Een andere zorg is levering van de producten. Van de tien telers zijn er op dit moment nog maar drie klaar om te leveren. Van de overige zeven is de status onbekend en het is nog maar de vraag of zij allen operationeel worden. Uiteindelijk zullen diversiteit en kwantiteit naar verwachting positieve ontwikkelingen doormaken. Mogelijke vooruitgang elders in Europa zouden wellicht ook invloed uit kunnen oefenen op Marokko waar tot op heden de zo geliefde hash voor de Nederlandse cannabis consument wordt geproduceerd. 

Het goede nieuws is dat alle betrokkenen, inclusief de verantwoordelijke minister Kuipers van VWS, het experiment serieus nemen en er een succes van willen maken. De allergrootste “winnaar” is de consument die eindelijk, na bijna 50 jaar, verzekerd kan zijn van een eerlijk en verantwoord cannabis product zonder pesticiden en andere toevoegingen met een gevaar voor de volksgezondheid. 

Redactie BCD, 15 december 2023

https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/plenaire_vergaderingen/details/activiteit?id=2023A05480