Recht op thuisteelt aan herziening toe

Recht op thuisteelt aan herziening toe

Onder de titel ‘Cannabis reguleren in de praktijk’ vindt a.s. vrijdag een debat plaats in pakhuis De Zwijger in Amsterdam over de toekomst van het Nederlandse gedoogbeleid. Verschillende deelnemers zullen hun licht laten schijnen op een toekomstig drugsbeleid. In zijn wekelijkse column bespreekt Mr. Maurice Veldman zijn bijdrage aan dit debat.

Alle ogen zijn natuurlijk gericht op het aangenomen wetsvoorstel voor regulering van de achterdeur. De Wet Gesloten Coffeeshopketen is de oplossing voor een probleem dat de wetgever ruim 40 jaar geleden over zichzelf heeft afgeroepen. Beter laat dan nooit zou je zeggen. Maar achter het progressieve imago dat Nederland graag presenteert aan de buitenwereld, schuilt een onbuigzaam en aartsconservatief land dat wordt geregeerd door aartsconservatieve neoliberalen en christendemocraten, die nog altijd heer en meester zijn in de Eerste Kamer. Daar valt niet veel goeds van te verwachten.

Het wetsvoorstel zal in de senaat dan ook hoogstwaarschijnlijk stranden in een moeras van achterhaalde vooroordelen en kortzichtigheid. Spijtig, maar daar hebben we het voor nu wel mee te doen.

Recht op thuisteelt aan herziening toe

Als er het komende jaar niets verandert voor coffeeshops dan wordt het de hoogste tijd om op een ander gedoogd terrein herzieningen door te voeren. De regels voor de kleine (medicinale) thuisteler moeten nodig op de schop. Deze kleine teler is momenteel de dupe van de Nederlandse halfslachtigheid. Het is nog steeds voor velen onduidelijk wat je nu wel en niet achter jouw eigen voordeur mag doen.

Meer hulpmiddelen voor een brandveilige teelt

Het is van de zotte dat je 5 planten mag telen zonder meer dan 1 hulpmiddel te gebruiken. Als de bedenkers van dit soort regels bij Veiligheid en Justitie eens een kijkje zouden nemen bij thuistelers dan zou voor hen snel duidelijk zijn dat je thuisteelt binnen alleen toestaat als dit gebeurt met zoveel mogelijk hulpmiddelen. Als een volledig ingerichte brandveilige kweekkas of tent wordt gebruikt kan kleinschalige teelt op een veilige manier binnenshuis plaatsvinden. Er bestaan verschillende soorten kweekkassen die zijn goedgekeurd door gecertificeerde keuringsbedrijven. Deze zijn volstrekt brandveilig.

Brandgevaarlijke situaties ontstaan door gepruts van amateurs en illegale stroomafname. Die zijn er niet meer als de overheid binnenteelt alleen toestaat met een gekeurde kweekkas zonder illegaal stroom te tappen. Einde probleem met bijkomend voordeel, veel minder branden in woonwijken.

Geen ontruimingen meer

Voor woningbouwverenigingen zou dit dé oplossing kunnen zijn om kleine thuisteelt toe te staan mits dit veilig geschiedt zonder illegale stroomafname. In een dergelijk  scenario hoeven verhuurders niet langer huurders onmiddellijk te ontruimen.

Thuisteler moet eindelijk echt worden gedoogd

De kleine thuisteler wordt goed beschouwd helemaal niet gedoogd omdat hij afstand moet doen als hij is betrapt. Zo niet, volgt inbeslagname. Dat is geen gedogen. Je mag dus feitelijk helemaal niet thuis telen, want je bent alles kwijt bij betrapping. Dat noem ik geen gedoogbeleid. De kleine thuisteler heeft geen bestaansrecht met deze achterhaalde bedenksels van weleer. De tijden zijn veranderd en de thuisteler is in de vergetelheid geraakt.

Bij medische noodzaak recht op meer dan 5 planten

Thuistelers die op medische gronden genoodzaakt zijn om 5 of meer planten te telen moeten in bescherming worden genomen. Met een verklaring van een geregistreerde arts moeten patiënten die uit medische noodzaak meer dan 5 planten kweken ook de mogelijkheid krijgen om dit te doen. Uiteraard zonder dat de politie de planten in beslag neemt. De burgemeester moet afzien van sluiting van woningen.

Tilburgs convenant

De Patiënten Groep Medicinale Cannabis Gebruikers (PGMCG) in Tilburg heeft in overleg met de gemeente Tilburg een convenant gesloten waarin patiënten zich jegens de PGMCG verplichten de inhoud van het convenant na te leven. De gemeente voert controles uit. Als de politie bij een inval dreigt met inbeslagname kunnen telers een telefoonnummer bellen en heeft te burgemeester op voorhand beloofd in te grijpen ter voorkoming van inbeslagname. Hij sluit de woning niet, mits de teelt volgens een vastgelegd protocol geschiedt. Een kweeklogboek is verplicht. Dit kan als voorbeeld dienen voor heel Nederland. De teelt van maximaal 5 planten is in Tilburg eindelijk echt geregeld.

Hennepolie uit de illegaliteit

De Wet Gesloten Coffeeshopketen bevat o.a. een amendement van Liesbeth van Tongeren (Groen Links) over het recht op medicinale thuisteelt voor de gebruiker, waaronder het maken van hennepolie voor eigen geneeskundig gebruik. Dit laatste is een grote stap voorwaarts.

De wetgever heeft het maken van alle soorten hennepolie strafbaar gesteld. Zelfs het maken van CBD-olie is strafbaar, hoewel dit niets te maken heeft met drugsbestrijding. Aan deze bespottelijke verboden moet spoedig een einde komen.

Gezien de wereldwijde toepassingen van CBD en THC olie voor medisch gebruik moet dit verbod uit de wet worden geschrapt en moet het wettelijk mogelijk worden om deze middelen voor geneeskundig gebruik te consumeren. Dat zou de gezondheid van velen pas echt ten goede komen.