Regeling Experiment Gesloten Coffeeshopketen

Regeling Experiment Gesloten Coffeeshopketen

Bij de uitvoering van het Wietexperiment gaat het vooral om de details van de wetten en regels. Die details staan in de regeling Experiment Gesloten Coffeeshopketen. De manier waarop het experiment wordt ingericht heeft gevolgen voor het toekomstig functioneren van coffeeshops in een gereguleerde situatie.

In de Ontwerp Regeling Experiment Gesloten Coffeeshopketen (OR) worden de regels uitgewerkt voor het wietexperiment. Het ontwerp werd in september gepresenteerd en er was tot 12 november gelegenheid om op de inhoud van het voorstel te reageren. Cannabis Connect schreef een reactie op dit ontwerp.

Ook buitenteelt voor hasjproductie

Veel ondernemers hebben nog steeds hun twijfels over de kwaliteit van de wiet die door de telers binnen het experiment zal worden aangeleverd. In de reactie op de ontwerp regeling (OR) vroeg Cannabis Connect daarom om de telers die de experimentwiet gaan produceren zo te selecteren dat een gevarieerd aanbod van wiet gegarandeerd is. Verder zou het telen van buitenwiet om te experimenteren met hasjproductie in Nederland onderdeel van de selectieprocedure moeten zijn. Minimaal één teler zou zich daarom op de buitenteelt moeten gaan toeleggen.

Etiket en informatiefolder

Ook over de verpakking en de etikettering leven er nog heel wat twijfels in de coffeeshopsector. Op het etiket zou informatie moeten komen te staan waar de consument wat aan heeft. Cannabis Connect spreekt in dat verband in de reactie op de OR van ‘referentiepunten’. Dat is informatie over de wiet op basis waarvan een consument kan bepalen welke uitwerking de wiet die hij/zij koopt op hem of haar kan hebben. Denk naast soortnaam, teler en batchnummer aan: terpenen, percentages THC, CBD, CBN, kweekmethode (bijvoorbeeld biologisch) of nabehandeling (bijvoorbeeld met gammastraling). Het zou mogelijk moeten zijn om op het etiket een QR code te plaatsen die verwijst naar een site met achtergrondinformatie over het betreffende product. Een aantal coffeeshopondernemers heeft de ervaring dat een steeds groter deel van de consumenten veel bewuster dan vroeger cannabis aankoopt. Die bewuste consument heeft behoefte aan inhoudelijk goede informatie.

Informatiefolders zijn niet meer van deze tijd. In plaats van een informatiefolder zou de QR code op de verpakking daarom ook moeten verwijzen naar een plek waar geactualiseerde informatie kan worden gegeven. Een groot deel van de consumenteninformatie (gezondheidswaarschuwingen) zou bovendien niet via teksten moeten worden overgebracht maar via meer eigentijdse manieren van informatieoverdracht, zoals met filmpjes of mondeling, door goed opgeleid coffeeshoppersoneel.

Ook vraagt Cannabis Connect nogmaals aandacht voor de verpakking van de gereguleerde wiet. Nederland zou niet moeten kijken naar de Canadese verkrampte manier van verpakken van de wiet. In de VS gaan de autoriteiten veel realistischer om met die verpakkingen. In de reactie van Cannabis Connect wordt ook gewezen op het belang van de mogelijkheid om coffeeshops de wiet terplekke af te laten wegen en te verpakken.

Biologisch

De belangrijkste twee aanpassingen die Cannabis Connect voorstelt betreffen de biologische teelt en het vermijden van een behandeling van de wiet met gammastraling. Cannabis Connect vindt dat de wiet die binnen het experiment wordt geteeld biologisch moet zijn. De huidige ministeriële regeling spreekt dan wel een voorkeur uit voor biologisch geteelde producten, maar het gebruik van niet-biologische gewasbeschermingsmiddelen wordt niet expliciet uitgesloten. Er vinden geen controles plaats op restanten van niet-biologische gewasbeschermers op de wiet. De consument heeft wel recht op die informatie.

Er is nog te weinig bekend over de risico’s van het inhaleren van rook van cannabis met de residuen van niet-biologische gewasbeschermingsmiddelen. Maar in de huidige plannen wordt de cannabis niet getest op het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen.

Gammastraling

Wel wordt de wiet getest op de aanwezigheid van schimmels en andere micro-organismen. De maximaal toegestane waarden zijn overgenomen uit de regels voor de wiet voor medicinaal gebruik. Maar de experimentwiet is niet bedoeld voor HIV en AIDS-patiënten. Als deze maximumwaarden niet worden versoepeld voor recreatieve wiet dan is gammastraling voor alle eindproducten noodzakelijk. Dit is logistiek niet uitvoerbaar is (er is op dit moment maar één plek in Nederland waar dit kan). Het is ook onnodig. In Canada zijn de maximale waarden voor schimmels en andere micro-organismen 10 tot 1000 keer hoger. En zelfs in Canada wordt een 25-50 % van alle wiet afgekeurd.

Gammastraling van de experimentwiet zal gegarandeerd tot een mislukking van het experiment leiden. Gammastraling heeft volgens consumenten effect op de terpenen en daarmee op de smaak en geur van de producten. Daarom willen de meeste consumenten geen bestraalde cannabisproducten.

Wanneer een batch aan gammastraling is blootgesteld, moet dat worden vermeld op het etiket, het is belangrijke productinformatie. Volgens veel consumenten heeft gammastraling een ongunstig effect op de kwaliteit van de wiet. Verder willen weinig consumenten bestraalde producten. Gammastraling zal dus negatieve gevolgen hebben voor de populariteit van het product.

Giftige details

Stel je voor dat de regels die nu gaan gelden voor het experiment over enkele jaren in heel Nederland gelden. Dat zou zomaar kunnen. Stel daarbij dat de verpakking dan is zoals die in Canada en dat er bij iedere (paar) gram wiet die wordt verkocht een informatiefolder verplicht wordt gesteld, die op een oudbakken manier gedramatiseerde non-informatie geeft. En erger nog: Stel je voor dat coffeeshops anno 2026 alleen nog maar bestraalde wiet mogen verkopen.

Nee. Niet doen. Dat mag niet gebeuren. Daarom is het van belang dat alle coffeeshops zich nu al rekenschap geven van de (giftige) details die nu worden voorgesteld in de Regeling Experiment Gesloten Coffeeshopketen.

Redactie BCD, 15 november 2019