Tabak roken in de ban

Tabak roken in de ban

Tabak roken in een rookruimte binnen de horeca mag niet meer en dit wordt vanaf 15 oktober gehandhaafd. E-sigaretten mogen binnenkort niet meer worden gerookt in de horeca. Kruidenmengsels en pure wiet roken blijft toegestaan in de coffeeshops.

Horeca 100% tabaksvrij

Sinds 1 juli 2008 verbiedt de Tabakswet het roken van tabak in de horeca. Voor rookruimten gold tot heel recent een uitzondering. Een uitspraak van de Hoge Raad van 27 september maakte aan die uitzondering een einde. Direct na die uitspraak werd tabak roken in rookruimten in de horeca verboden, net als elders binnen een horecagelegenheid. Het rookverbod wordt pas vanaf 15 oktober 2019 effectief gehandhaafd omdat de NVWA daar op dit moment nog niet klaar voor is. Het roken van tabak op een terras mag voorlopig nog wel.

Coffeeshop zonder tabak

De rookruimte was een plek waar tabaksrokers binnen de horeca nog tabak mochten roken. Maar tabak roken is vanaf eind september overal in de horeca verboden. In coffeeshops blijft het roken van andere producten zoals kruidenmengsels en pure wiet toegestaan, ook buiten de rookruimten. Dat zal door de uitspraak van de Hoge Raad niet veranderen.

Er was sprake van dat in het kader van het Nationaal Preventieakkoord geen voor roken bestemde kruidenproducten meer mogen worden gerookt in de horeca. Maar navraag bij het ministerie van VWS levert op dat het bij het verbod alleen gaat om producten die met tabak zijn gemengd. Ook de e-sigaret wordt verboden, zowel met als zonder nicotine. Het roken van kruidenrookproducten (zonder tabak) blijft toegestaan in de coffeeshop.

In Nederland wordt het roken verboden, een onwennige ontwikkeling in coffeeshopland. In Noord-Amerika komen ze er steeds meer achter dat er grote behoefte is aan het roken van cannabis in de horeca. In Los Angeles opende onlangs Lowells Farms, het eerste café waar je mag blowen. En er zijn nog meer vergunningen voor dit soort gelegenheden afgegeven en dat in een land dat roken al jaren fors beperkt.

Kortom

Het sluiten van de rookruimten was voorzien voor 1 juli 2022, maar dit is verschoven naar nu. Vanaf 15 oktober 2019 wordt dit ook daadwerkelijk gehandhaafd. Het roken/verdampen van cannabis en kruiden blijft gewoon mogelijk.

Redactie BCD, 4 oktober 2019

Rookruimtes in horeca zijn niet toegestaan