THC-concentraties in wiet, nederwiet en hasj in Nederlandse coffeeshops 2016-2017

THC-concentraties in wiet, nederwiet en hasj in Nederlandse coffeeshops 2016-2017

Het Trimbos-instituut onderzoekt in opdracht van het ministerie van VWS het THC-gehalte en de prijzen van wiet en hasj in de coffeeshop. Uit het laatste rapport blijkt dat het THC-percentage in onze wiet het afgelopen jaar met bijna 1% is toegenomen, terwijl de prijs – ondanks alle repressie gelijk is gebleven.

Stabiele cannabismarkt

Al sinds 1999 gaan de onderzoekers van het Trimbos instituut op bezoek bij 50 coffeeshops, om daar inkopen te doen: nederwiet, buitenlandse wiet en hasj. Laboratorium DSM-Resolve in Geleen analyseert de cannabis vervolgens op werkzame stoffen – al blijft dat in dit geval beperkt tot de bekende twee THC en CBD plus CBN

Het 60 pagina’s dikke verslag met de titel “THC-concentraties in wiet, nederwiet en hasj in Nederlandse coffeeshops 2016-2017” is nu uit en daaruit blijkt eigenlijk dat er weinig nieuws onder de zon is wat betreft ontwikkelingen.

Nul effect van war on drugs op prijzen

Maar soms is weinig verandering ook nieuws, neem bijvoorbeeld de prijs van wiet en hasj in de coffeeshops. Zoals jullie weten besteedt de politie meer dan de helft van zijn tijd aan het opsporen van wietkwekers, thuiskwekers, dealers, stashes, smokkelaars en coffeeshops die ‘over de schreef gaan’. Ook het justitieapparaat wordt stevig (over)belast door alle drugszaken en beide zaken zijn al jaren en jaren gaande. Dus dan denk je als onnozele hals dat het ook wel effect zal hebben op het aanbod.

Maar niks daarvan. ‘De prijzen voor alle cannabisvarianten in de coffeeshop bleven gelijk aan vorig jaar. Voor een gram van de meest populaire nederwiet moest €10,11 worden betaald, een gram buitenlandse hasj kost gemiddeld €9,93’, stelt het rapport.

THC

Verder blijkt het THC-gehalte in onze eigen nederwiet (Trimbos koopt hiervoor altijd de populairste wiet in de coffeeshops) dus gestegen te zijn van 16,1% in 2016 naar 16,9% nu. Daarnaast shoppen de onderzoekers ook ‘de sterkste variant per coffeeshop’ en  die bevatte afgelopen jaar gemiddeld 18,9% THC. Buitenlandse hasj bevatte gemiddeld 20,8% THC, hasj gemaakt van nederwiet 35,1% en wiet uit het buitenland 6,9%.

Tot in 2004 steeg het gemiddelde percentage THC in nederwiet naar meer dan 20%. In de daaropvolgende jaren was sprake van een geleidelijke daling; sinds 2013 is er echter weer een lichte stijging. ‘Een zelfde beeld is te zien voor de sterkste wiet en voor de geïmporteerde hasj’ concludeert Trimbos. De hoogst gemeten concentratie THC in nederwiet was 25,0%, in de “sterkste” wietsoort 27,9% en in de geïmporteerde wiet 14,1%.

CBD

Behalve naar de prijs en THC kijkt men ook nog naar CBD, de niet-psycho-actieve cannabinoïde in cannabis die een ‘mellow effect’ heeft op juist die high van de THC. Helaas voor liefhebbers van cannabidiol, er zit nauwelijks nog CBD in onze nederwiet: slechts 0,3%. Een gevolg van het jarenlang doorkruisen van onze strains op zoveel mogelijk THC…

Mensen die niet op zoek zijn naar een heftige high maar een milder effect van hun cannabis nastreven kunnen dus het beste buitenlandse hasj aanschaffen, daar zit namelijk gemiddeld 8,4% CBD in.

Wat betreft CBN – een afbraakproduct van THC dat vooral de slaap bevordert – volstaan we even met de tabel van Trimbos:

Klik op onderstaande link voor het volledige rapport in PDF.

https://assets.trimbos.nl/docs/3110053c-8149-469e-8c7c-c7ad02abb214.pdf

Bron: CNNBS september 2017