Verweer na rijden onder invloed

Verweer na rijden onder invloed

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de uitslag van een ademanalyse of bloedonderzoek na het rijden onder invloed van drugs en/of alcohol?

Bent u staande gehouden en denkt de politie dat u onder invloed bent van alcohol, drugs of geneesmiddelen? Dan moet u bij alcohol meewerken aan een blaastest en ademanalyse. Bij drugs moet u meewerken aan een speekseltest en/of onderzoek naar uiterlijke kenmerken en bloedonderzoek. Bent u het niet eens met de uitslag van de ademanalyse bij alcohol of het bloedonderzoek bij drugs en/of geneesmiddelen? Dan kunt u een tegenonderzoek laten uitvoeren. U moet dit onderzoek zelf regelen en betalen.

Recht op tegenonderzoek

Blijkt uit een ademanalyse dat u te veel alcohol heeft gedronken? Of blijkt uit bloedonderzoek dat u te veel drugs en/of geneesmiddelen heeft gebruikt? Dan heeft u het recht een tegenonderzoek te laten doen.

  • Bij alcohol vertelt de politie u dit meteen bij de uitslag van de ademanalyse. U moet direct zelf aangeven dat u een tegenonderzoek wilt laten doen.
  • Bij drugs en/of geneesmiddelen vertelt de politie dat u recht hebt op het doen van tegenonderzoek bij het bloedonderzoek. In de brief met de uitslag van het onderzoek naar drugs en/of geneesmiddelen staat de website vermeld waar u informatie over het recht op tegenonderzoek kunt vinden. 


Als er een rijverbod door de politie wordt uitgereikt, dan staat daarin ook de website vermeld waar u informatie over het recht op tegenonderzoek kunt vinden. 


Bloedafname bij tegenonderzoek 


Het tegenonderzoek verloopt altijd via bloedonderzoek.

  • Gaat het om drugs en/of geneesmiddelen of de combinatie met alcohol, dan gebruikt het laboratorium het tweede buisje bloed dat bij het onderzoek bij u is afgenomen.
  • Gaat het alleen om alcohol, dan wordt zo snel mogelijk bloed bij u afgenomen.

Eisen laboratorium 


U kunt zelf bepalen bij welk laboratorium u het tegenonderzoek naar drugs of alcohol laat uitvoeren. Het moet een geaccrediteerd laboratorium zijn, dat deskundig is in het uitvoeren van bio-analyses, zoals omschreven in het Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer. 
Daarnaast worden er eisen gesteld aan de methode voor de uitvoering van het (aanvullend) bloedonderzoek. Informatie hierover staat in de Regeling alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer. 
Geaccrediteerde laboratoria die deskundig zijn in het uitvoeren van bio-analyses zoals omschreven in het Besluit en werken volgens een methode die is gevalideerd en voldoet aan de wettelijke eisen zijn bijvoorbeeld: het Nederlands Forensisch Instituut, de ziekenhuisapotheek van het Universitair Medisch Centrum in Groningen (met uitzondering van het tegenonderzoek naar GHB) en MVZ Dr. Stein + Kollegen GbR in Monchengladbach in Duitsland (met uitzondering van tegenonderzoek voor alcohol).

U dient zelf contact op te nemen met het laboratorium van uw keuze om te vragen of zij het tegenonderzoek kunnen en willen doen en wat de kosten zijn.

Kosten tegenonderzoek

Het tegenonderzoek moet u zelf betalen. Het laboratorium voert het tegenonderzoek pas uit als het van u het verschuldigde bedrag heeft ontvangen. U betaalt voor:

  • De bloedafname bij alcohol, dit bedrag betaalt u meteen aan de politie (u hoeft niet te betalen voor bloedafname bij drugs en/of geneesmiddelen);
  • Het opsturen van het buisje bloed naar het laboratorium van uw keuze dat het tegenonderzoek uitvoert;
  • De analyse van het bloed door het laboratorium.


De actuele bedragen voor het transport van het buisje bloed staan in de Regeling alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer.

U kiest zelf een laboratorium voor het tegenonderzoek en vraagt wat de kosten van het tegenonderzoek zijn. Binnen twee weken na bekendmaking van de uitslag van het bloedonderzoek moet u het gekozen laboratorium betalen voor het uitvoeren van het tegenonderzoek. Op de aanvraag voor tegenonderzoek moeten staan: uw naam, geslacht, geboortedatum, Burgerservicenummer (BSN) en Sporenindentificatienummer (SIN). In het geval van drugs regelt het laboratorium dat het tegenonderzoek doet met het laboratorium dat het eerdere bloedonderzoek heeft gedaan dat het bloed naar hen wordt verzonden, zodra zij uw betaling binnen de gestelde termijn hebben ontvangen. De uitslag van het bloedonderzoek dient u zelf mee te nemen bij de rechtszitting. 


Terugbetaling kosten tegenonderzoek

Blijkt uit het tegenonderzoek dat het gebruik van alcohol, drugs en/of geneesmiddelen lager was dan de wettelijk vastgestelde grenswaarden? In dat geval kan de rechter bepalen dat u de kosten van het tegenonderzoek vergoed krijgt. Deze kosten krijgt u niet terug als het laboratorium of de uitvoering van het tegenonderzoek niet aan de eisen voldoet. Voor vergoeding van de kosten van het tegenonderzoek kunt u zich wenden tot de zaaksofficier van justitie.

Bron: rijksoverheid.nl  4 mei 2018