VNG wil verschillende experimenten met wietteelt en goede spreiding

VNG wil verschillende experimenten met wietteelt en goede spreiding

De vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft afgelopen woensdag in Utrecht overleg gehad over de invulling van het door het kabinet aangekondigde experiment met gereguleerde wietteelt. De gemeenten willen verschillende soorten experimenten, goede spreiding over het land en sluitende afspraken over veiligheid. Ingrediënten die volgens VNG nodig zijn om expermenten te gaan laten bijdragen aan verbetering van veiligheid en volksgezondheid van de teelt en verkoop van cannabis.

De drie pijlers zijn volgens VNG:

  1. Verbetering van de veiligheid in gemeenten.
  2. Vermindering van gezondheidsrisico’s bij het gebruik van cannabis.
  3. Het buiten de deur houden van criminaliteit.

Omdat de problemen met het huidige beleid per regio verschillen, pleit men voor verschillende experimenten. Hierbij wordt gedacht aan:

  • vergunde teelt door coffeeshops,
  • teelt en verkooop in één hand,
  • cannabis social clubs,
  • andere distributievormen dan de coffeeshop.

Gezien de uiteenlopende problematiek, willen gemeenten een goede spreiding van experimenten over het land en de mogelijkheid om niet alleen als gemeente maar ook als regio in te kunnen schrijven. Veel gemeenten werken al samen omdat coffeeshops een regiofunctie hebben.

De gemeenten pleiten verder voor goede afspraken om een gesloten keten te waarborgen. Ook moet er voldoende tijd zijn om de experimenten zorgvuldig voor te bereiden en uit te voeren met kennis van de lokale situatie en problematiek met een looptijd die in staat stelt effecten goed vast te stellen.

De VNG wil namens gemeenten op korte termijn met het Rijk, Openbaar Ministerie en politie om tafel om gezamenlijk te praten over de voorwaarden voor de experimenten en hoe deze worden geëvalueerd.

Lees meer over het softdrugsbeleid op de website van VNG.