Wietverpakking Canada suboptimaal

Wietverpakking Canada suboptimaal

In Canada worden strikte regels gehanteerd bij het verpakken van legale cannabisproducten. Nederland wil Canada daarin volgen binnen het wietexperiment.

Tekorten in de dispensaries, een poststaking, een grote partij afgekeurde wiet, onduidelijkheid over de verkooppunten in de verschillende Canadese provincies: de eerste maanden na de legalisering van cannabis in Canada liep de verkoop van wiet niet bepaald van een leien dakje. Naast productieproblemen en de logistieke kinderziekten die de aanlevering van wiet belemmeren speelt ook de verpakking van de wiet een rol bij het feit dat het ‘nog niet lekker loopt’ met de Canadese legale wiet, waardoor de illegale markt nog steeds floreert.

Eisen

De verpakking van wiet moet in Canada aan een heel pakket eisen voldoen. Zo moet de verpakking ondoorzichtig zijn (zodat je van buiten niet kun zien wat er in de verpakking zit) en moet de verpakking “kindproof” zijn, besmetting tegengaan en de cannabis drooghouden. Daarnaast staat er een aantal verplichte teksten op de verpakking met productinformatie en waarschuwingen, net als het geval is bij sigarettenverpakkingen. De verpakkingseisen samen met de verplichte labels maakt het geheel zeer steriel, alsof de inhoud van de verpakking radioactief is.

Verkrampt

Het verlangen van de Canadese gezondheidsdienst, die gaat over de verpakking om de consument te waarschuwen voor foutief gebruik van cannabis, schiet het doel ver voorbij. Het controlerende overmatige verlangen om de gezondheid van de consument te beschermen zou wel eens een averechts effect kunnen hebben. Want het gevolg van die strakke regelgeving is dat de wiet in een steriele context wordt aangeboden aan de klant. Dat staat mijlen ver van de ‘underground look and feel’ waarin cannabis altijd heeft weten te overleven. Die steriele klinische uitstraling plaatst de cannabis gevoelsmatig in een vreemde hoek voor veel consumenten, die vaak toch al een soort wantrouwend gevoel hebben naar de overheid. Veel consumenten hebben behoefte om het wiettopje dat ze kopen vooraf te zien of te ruiken. Het beschikbaar stellen van één zichtbaar – en bruikbaar sample is niet voldoende.

Het is goed denkbaar dat lang niet alle Canadese consumenten (mede) door de ‘verkrampte verpakking’ de weg naar de legale cannabis in Canada weten te vinden.

Duurzaam

Naast het feit dat de verpakking niet past bij het karakter van het product waar het hier om gaat, speelt in Canada de discussie of deze overdadige inpakdrift wel te rechtvaardigen is in verband met het milieu. Enkele jaren geleden stonden nog maar weinig mensen stil bij de problemen die worden veroorzaakt door het gebruik van overbodige plastic verpakkingen, maar inmiddels is er een groeiend bewustzijn dat iedereen zijn steentje moet – of kan bijdragen aan het terugdringen van het plasticgebruik. In de cannabisindustrie in Canada en de VS is duurzaamheid een belangrijk issue. Binnen het Nederlandse wietexperiment zou duurzaamheid ook een belangrijke rol moeten gaan spelen.

“De Grass Poll (een grootschalige survey onder meer dan 9000 cannabisconsumenten) laat zien dat ruiken en zien voor een groot deel van de consumenten belangrijk is bij de aankoop van cannabisproducten.” 

Nederlandse verpakking

Er klinken nu geluiden dat de Nederlandse overheid binnen het wietexperiment de Canadese regelgeving over verpakkingen wil volgen. Dat lijkt geen slim plan. Nicole Maalsté, als onderzoeker verbonden aan de Universiteit Utrecht: ‘Canada doet zijn best. Het land gaat voortvarend te werk met het reguleren van de cannabisproductie en de verkoop ervan. Het is goed om kritisch te kijken naar wat er in dat land gebeurt, een aantal goede dingen over te nemen en voor een aantal minder goede onderdelen van dat beleid een betere oplossing te zoeken. Laten we in Nederland niet dezelfde fout met de verpakkingen maken als in Canada. De Grass Poll (een grootschalige survey onder meer dan 9000 cannabisconsumenten) laat zien dat ruiken en zien voor een groot deel van de consumenten belangrijk is bij de aankoop van cannabisproducten.’ Het is niet voor niets dat veel coffeeshops de producten ter plekke afwegen zodat klanten het wiettopje of stukje hasj kunnen uitzoeken dat hun voorkeur heeft. Je kunt het vergelijken met de trend die we nu ook zien bij het kopen van koffie of thee in speciale winkels. Het kunnen zien en ruiken van een alleen een sample is onvoldoende om aan deze praktijk tegemoet te komen. Maalsté: ‘De verpakking moet op zijn minst doorzichtig zijn zodat klanten kunnen zien wat zij precies aankopen en bij voorkeur ook kunnen openen en het product kunnen ruiken.’

Laten we hopen dat de Commissie Knottnerus in al haar wijsheid de tijd en energie vindt om een alternatief te vinden voor de verpakkingen van cannabis.

Redactie BCD, 2 augustus 2019

Meer lezen over de verpakkingen in Canada:

https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/cannabis-packaging-excess-1…

https://www.marketwatch.com/story/canada-is-running-out-of-legal-weed-in…

https://graphicartsmag.com/articles/2019/02/a-closer-look-at-regulated-c…

https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-2018-144/page-12.htm…